ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI, Sudiul IX — Judecata Noii Creaţii

W. T. 1 iunie 1912 (pag. 155)

2 Iunie

(1) Cine este marele şi supremul Judecător al Universului? Şi de ce nu Şi-a putut El retrage sentinţa dată rasei neascultătoare? Sprijiniţi-vă răspunsurile cu citate scripturale din Vechiul şi Noul Testament. Pag. 395, 396

(2) Prin ce instrumente a aranjat Tatăl ceresc să judece şi să binecuvânteze lumea? Pag. 397 p. 1

(3) Din ce punct de vedere al lui Iehova a fost posibil ca Isus să spună cuvintele din Ioan 5:22? Pag. 397 p. 2 prima parte

(4) Totuşi, strict vorbind, care a fost momentul în care toată judecata a fost dată Fiului de către Tatăl? Pag. 397 p. 2 ultima parte

(5) Ce-L împiedică pe Tatăl să judece în continuare lumea? Arătaţi pe scurt ce aranjament a fost făcut pentru judecarea omenirii? Pag. 398 p. 1

9 Iunie

(6) Care sunt cele două poziţii pe care le va ocupa dragul nostru Răscumpărător în timpul Mileniului şi la sfârşitul lui şi care sunt caracteristicele speciale ale acestor două părţi ale lucrării de Judecată? Pag. 398 p. 2

(7) Ce relaţie între Tatăl şi Fiul trebuie avut în vedere în ceea ce priveşte toate aceste judecăţi, etc.? Pag. 399 p. 1

(8) Când are loc judecata sau încercarea Noii Creaţii? Pag. 399 p. 2

(9) Cine este Judecătorul Noii Creaţii? Şi care este Legea după care este judecată ? Pag. 400 p. 1

(10) Sunt Noile Creaţii fii ai lui Cristos sau ai lui Dumnezeu? Daţi dovezi Scripturale. Pag. 400 p. 2

16 Iunie

(11) Explicaţi cum ne „curăţeşte” Tatăl, şi lucxrarea Fiului în această direcţie. Pag. 401 p. 1

(12) Citiţi din apocalipsa cap. 2 şi cap. 3 cuvintele care arată supravegherea Gloriosului Cap asupra Corpului Său, Biserica. Pag. 401, 402

(13) Armonizaţi pilda Minelor şi cea a Talanţilor în care Fiul este arătat că împarte răsplăţile, cu afirmaţia apostolului că răsplăţile şi pedepsele vin de la Tatăl. Pag. 402 p. 1

„Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi”

(14) De ce nu sunt competenţi membrii Noii Creaţii să se judece unii pe alţii? Pag. 402 p. 2

(15) Explicaţi filosofia regulii Domnului, că va proceda cu noi aşa cum procedăm noi cu alţii. Pag. 403 p. 1

23 Iunie

(16) Care pare să fie „păcatul” care aproape că „înfăşoară” poporul Domnului şi cât de important este ca noi să ne dăm seama de el şi să-l corectăm? Pag. 404, p. 1, 2

(17) Care este explicaţia acestei stări de lucruri şi cum ajunge vechea natură la ipocrizie? Pag. 404 p. 3

(18) Ce mod de a gândi trebuie să sugereze minţii noastre Legea Iubirii? Pag. 405 p. 1

(19) Discutaţi despre calităţile Spiritului Iubirii aşa cum este descris de apostol în 1 Cor. 13:4-13. Pag. 405 p. 2

(20) Care sunt cele mai mici şi cele mai mari încălcări ale Legii Iubirii şi care sunt singurele condiţii în care suntem îndreptăţiţi să credem răul? Pag. 406 p. 1

30 Iunie

Noi trebuie să ne judecăm pe noi înşine

(21) Cum ar trebui ca Regula de Aur să rezolve această dispoziţie de bârfire? Pag. 407 p.1

(22) Cât de mare este influenţa limbii? Pag. 407 p. 2

(23) Cum arată limba starea inimii? Pag. 408 p. 1, 2, 3

Judecarea de sine potrivită

(24) Ce sfaturi ne sunt date de către apostol cu privire la judecarea de sine potrivită? Pag. 409 p. 1

(25) Este posibil să ne stăpânim limba dacă neglijăm inima? Cum ne putem curăţi inimile, şi trebuie să ne aşteptăm la o curăţire absolută a cărnii? Pag. 409 p. 2