ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI, Studiul VIII — Legea Noii Creaţii

W. T. 1 aprilie 1912 (pag. 119)

5 Mai

(11) Sub ce legi sau porunci speciale este lumea păgână acum? Pag. 384 p. 3

(12) Care este atitudinea bisericii nominale în ceea ce priveşte libertatea Noii Creaţii în chestiunile zilelor sfinte, a posturilor, sabatelor etc? Pag. 385 p. 1

(13) Cum trebuie să aprecieze şi să respecte Noua Creatură prima zi din săptămână? Pag. 386 p. 1, 2

(14) În timp ce este complet liberă de Legea evreiască, ce concluzie putem trage din Legea Mozaică în ce priveşte folosirea anumitor alimente şi cum putem trage foloase din aceasta? Pag. 387 p. 1

12 Mai

(15) Similar, nu putem noi remarca o necesitate fizică şi o învăţătură tipică în legătură cu ţinerea Sabatului evreiesc? Pag. 387 p. 2, 3

(16) Care a fost experienţa poporului francez cu privire la respectarea sabatului? Pag. 388 p.1

(17) Ar trebui noi în vreun fel să încercăm să răsturnăm, prin cuvânt sau faptă, ideile populare cu privire la respectarea zilei de odihnă? Pag. 388 p. 2

(18) Cum ar trebui să folosească Noua Creaţie prima zi din săptămână? Pag. 389 p. 1

19 Mai

(19) Care este datoria Noii Creaţii faţă de copiii lor şi faţă de alţi membri ai familiei cu privire la respectarea Sabatului? Pag. 389 p. 2

(20) Care trebuie să fie atitudinea Noii Creaţii faţă de ţinerea sabatului aşa cum este stabilit prin legile civile? Pag. 390 p. 1

Sabatul lui Israel este simbolic

(21) Unde şi când a fost ţinut primul sabat după relatarea Scripturii? Pag. 390 p. 2

(22) Care a fost legătura dintre perioada de odihnă a lui Israel de 24 de ore şi Odihna lui Dumnezeu, şi ce a însemnat aceasta? Pag. 391 p. 1

(23) Menţionaţi câteva exemple în care numărului şapte i s-a dat proeminenţă în Legea Mozaică? Pag. 391 p. 2

26 Mai

(24) Ce binecuvântare pentru Israelul spiritual a fost simbolizată prin sabatul din a şaptea zi a Israelului natural? Şi care este lecţia dublă pe care ne-o dă apostolul în Evrei 4:1-11? Pag. 391 p. 3, 4

(25) Când şi în ce condiţii a intrat Noua Creaţie ca indivizi în sabatul lor de odihnă prin credinţă? Pag. 392 p. 1

(26) Explicaţi declaraţia apostolului că noi am intrat în odihnă aşa cum şi Dumnezeu s-a odihnit de lucrările Sale. Pag. 393 p. 1

(27) Când a început Sabatul Noii Creaţii în ansamblu? Pag. 393 p. 2 şi pag. 394 p. 1

(28) În încheiere, cum trebuie Noua Creaţie să continue să se odihnească în credinţă pentru a putea ajunge la antitipul deplin, mai mare? Pag 394 p. 2