ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul 6 studiul 7, Legea Noii Creaţii

WT 1 februarie 1912 pag. 55

3 Martie

(25) În perioada dintre anularea Legământului Legii şi inaugurarea Noului Legământ există vreun Legământ în vigoare? Pag. 360 p. 1.

(26) Care este acest Legământ şi cine este sub acest legământ? Pag. 360 p. 2.

(27) Explicaţi cum apostolul Pavel face o distincţie clară între Israelul natural şi cel spiritual, aşa cum este arătat în Gal. 4:22-31. Pag. 361 p. 1, 2.

(28) Care este argumentul apostolului cu privire la neamurile care ar încerca să intre sub Legea Mozaică? Pag. 362 p. 1 prima parte.

(29) Care este învăţătura dată de el în Gal. 5:1-4, atât cu privire la neamuri cât şi la evrei? Pag. 362 p. 1 ultima parte.

(30) În acest tip (Gal. 4) cum este reprezentată Noua Creaţie? Pag. 362 p. 2.

10 Martie

(31) Ce au simbolizat muntele Sinai şi Ierusalimul pământesc? Pag. 363 p. 1.

(32) Sub ce Legământ se află Noua Creaţie? Pag. 363 p. 2 prima parte.

(33) Ce dovadă avem noi că Decalogul nu este obligatoriu pentru Noua Creaţie? Pag. 364 sus.

(34) Explicaţi cum este Noua Creaţie separată şi distinctă de toate celelalte creaţii în relaţia ei cu Dumnezeu şi cu Legea Lui. Pag. 364 p. 1, 2.

(35) Sunt fiii îngereşti ai lui Dumnezeu sub Legea Sinaitică? Dacă nu, de ce să aşteptăm ca Noua Creaţie să fie sub această lege? Pag. 365 p. 1.

(36) De ce a fost necesar pentru Isus ca om să fie sub Legea Mozaică? Pag. 365 p. 2 prima parte.

(37) Care este poziţia Lui după înviere, ca Domn şi Cap peste Noua Creaţie? Pag. 365 p. 2 ultima parte.

17 Martie

(38) Care este atitudinea inimii Noii Creaţii faţă de Legea Mozaică? Pag. 366 p. 1.

(39) Sunt aceste Noi Creaţii fără lege? Dacă nu, care este legea care le controlează? Pag. 367 p. 1.

(40) Când a devenit Legea Iubirii Legea Noii Creaţii? Şi ce implică ascultarea sau neascultarea faţă de această Lege? Pag. 367 p. 2.

(41) Cum compensează harul lui Dumnezeu toate imperfecţiunile noastre trupeşti? Şi în ce condiţii am putea pierde acest har? Pag. 367 p. 3.

(42) Cum putem face deosebirea între o poticnire şi o cădere cu voia din har? Pag. 368 p. 1.

(43) Ce lecţie învăţăm din greşelile noastre şi ce încurajare ne este dată în Cuvântul lui Dumnezeu? Pag. 368 p. 2.

24 Martie

Creşterea în aprecierea Legii desăvârşite

(44) În timp ce Legea Iubirii a fost temelia legământului nostru cu Domnul, am apreciat noi la început pe deplin acea Lege? Nu ar trebui să creştem tot mai mult în iubire şi astfel să fim pregătiţi pentru examinarea finală? Pag. 369 p. 1.

(45) Ce ilustraţie foloseşte apostolul pentru experienţele noastre prezente ca Noi Creaturi embrionare? Pag. 369 p. 2 prima parte.

(46) Ce este această „alergare” şi prin ce fel de iubire este reprezentată intrarea noastră în aceasta prin poartă? Pag. 370 sus.

(47) Care este experienţa noastră aşa cum este reprezentată prin primul marcaj? Pag. 370 p. 1.

(48) Ce creştere în iubire este arătată prin ajungerea la al doilea marcaj? Pag. 370 p. 2.

31 Martie

(49) Ce dezvoltare în iubire obţinem când ajungem la al treilea marcaj? Pag. 370 p. 3.

(50) Care este marcajul final care trebuie atins — standardul iubirii perfecte? Pag. 371 p. 1.

(51) Trebuie să ne iubim vrăjmaşii cum ne iubim fraţii? Ce exemplu ne dă Tatăl Ceresc în această privinţă? Pag. 371 p. 2.

(52) Cum ne încearcă Dumnezeu declaraţiile noastre de Iubire? Pag. 372 p. 1.

(53) De ce n-a fost necesar ca Domnul nostru Isus să alerge această alergare? Pag. 372 p. 2.

(54) De ce unii care aleargă ajung la ţintă mai repede decât alţii? Pag. 373 p. 1.