ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI studiul 6, Legea Noii Creaţii

WT 1 decembrie 1911 pag. 447

ianuarie 8

„Fiecare să fie deplin convins

în mintea lui”

85) În timp ce este de dorit ca fiecare să ajungă la o decizie în „mintea lui”, este rezonabil să aşteptăm sau să cerem ca toţi să vadă exact la fel? Pag. 326, par. 1.

86) Cum se armonizează această vedere cu îndemnul apostolului ca noi să avem în atenţie aceleaşi lucruri? Pag. 326, par. 2, pag. 327, par. 1.

87) Pentru a menţine ordinea la întrunirile pentru studiu, cui doar trebuie adresate întrebările şi comentariile? Pag. 327, par. 2.

88) În timp ce unitatea de cunoştinţă este de dorit, ce este totuşi mai important? Pag. 327, par. 3.

Serviciile funerare

89) Ce sfat general privind aranjamentele funerare este sugerat? Pag. 328, par. 1.

90) Cine sunt cei mai calificaţi să conducă un serviciu funerar, şi dacă nu se găseseşte nici unul, poate orice frate, sau chiar o soră, să prezinte cuviincios Adevărul despre moarte şi speranţele noastre pentru viitor? Pag. 329, par. 1.

ianuarie 15

sugestii pentru serviciu funerar

91) Ce sugestii sunt în privinţa ordinii acestui fel de serviciu? Pag. 329, par. 2, 3, 4.

92) Arătaţi pe scurt caracterul general şi scopul unui discurs funerar. Pag. 330 până la pag. 337, par. 1.

93) Ce curs trebuie urmat cu privire la rugăciunea care urmează după discurs, şi la încheierea serviciului şi cea de la groapă? Pag. 338 par. 1, 2, 3.

94) Ce schimbări trebuie făcute pentru ca discursul să se potrivească circumstanţelor decedatului? Pag. 338 par. 4, 5.

Zeciueli, colecte, etc.

95) De ce trebuie evitate în general colectele publice şi discuţiile despre bani la întrunirile poporului Domnului? Pag. 339, par. 1, 2.

96) Această evitare a colectelor şi a discuţiile financiare la întruniri să fie interpretate ca o descurajare a spiritului de generozitate sau dăruire voiasă? Pag. 340, par. 1, pag. 341, par. 1, primele 6 rânduri.

ianuarie 22

97) Timpul, talentele şi influenţa noastră sunt mai apreciate de Domnul decât banii noştri, şi dacă da, care trebuie să fie calea noastră în conformitate cu aceasta? Pag. 341, par. 1, 2.

98) Ce gânduri cu privire la Dumnezeu, marele Dătător, sunt sugerate de Scriptura „Este mai ferice să dai decât să primeşti”? Pag. 342, par. 1, 2.

99) În măsura în care avem părtăşie cu Domnul şi suntem părtaşi la Spiritul Său Sfânt, care sunt experienţele noastre ca Noi Creaturi? Pag. 342, par. 3.

100) Cum ne influenţează fiecare gând şi faptă acest spirit de iubire, această dorinţă de a da? Pag. 343, par. 1.

101) Ce lecţie putem învăţa de la văduva săracă şi cei „doi bănuţi” ai ei? Pag. 344, par. 1.

ianuarie 29

102) De ce este consacrarea noastră măsurată prin bunăvoinţa noastră şi prin jertfirea de sine? Pag. 344, par. 2.

103) Cum să cunoaştem Voinţa Divină cu privire la îndeplinirea consacrării noastre în privinţa timpului, a banilor, şi a tot ce-i al nostru? Pag. 345, par. 1.

104) De ce a dat Domnul sistemul zeciuielii la evrei dar lasă Noua Creaţie fără nici o astfel de lege? Pag. 345, par. 2.

105) Dacă tot aurul şi argintul este al Domnului, de ce lasă El ca lucrarea Sa să fie în astfel de situaţie încât să aibă nevoie de ajutor financiar din partea poporului Său consacrat? Pag. 346.

106) Care este concluzia noastră cu privire la bani? Şi trebuie să solicităm sau să acceptăm bani de la cei din afară? Pag. 347.