ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul 6 studiul VII, Legea Noii Creaţii

WT 15 decembrie 1911 (pag. 462)

5 Februarie

1) Ce implică darea unei legi pentru cel care o primeşte? De ce sunt ataşate pedepse unei legi? Pag. 349, par. 1 primele 6 rânduri.

2) Ce gândim cu privire la o lege dată lui Adam? Şi care a fost păcatul din Eden? Pag. 349, par. 1 rândurile 6-14.

3) Ce a implicat sentinţa dreaptă asupra lui Adam cu privire la cunoştinţa sa? Şi ce dovedeşte absenţa unui Mijlocitor? Pag. 349, par. 1 de la rândul 14 până la sfârşit.

4) Cum a fost scrisă Legea Divină în organismul perfect al lui Adam şi al Evei? Şi de ce nu au avut scuză pentru păcatul lor? Pag. 350.

5) Care este starea omenirii azi în ceea ce priveşte asemănarea originară cu Dumnezeu? Pag. 351, par. 1 prima parte.

6) Cum putem noi justifica concepţiile mai mult sau mai puţin primitive despre ce este corect sau greşit şi între cei mai degradaţi dintre păgâni? Pag. 351, par. 1 ultima parte.

12 Februarie

7) Care două feluri de legi sunt mai răspândite în omenire? Pag. 351, par. 2.

8) Cum corespunde aceasta cu Legea Divină? Pag. 352 par. 1, 2.

9) De ce a fost imposibil ca Dumnezeu să dea rasei căzute o Lege a vieţii? Pag. 352, par. 3.

10) Unde se face prima aluzie la o împăcare şi la eliberarea ulterioară din „locuinţa morţilor”? Şi cum s-a împlinit? Pag. 353, par. 1.

11) Cui i s-au făcut promisiuni mai clare cu privire la binecuvântarea lumii, şi ce a însemnat aceasta? Pag. 353, par. 2.

12) De ce a pus Dumnezeu o Lege specială peste israeliţi? De ce au fost necesare mijlocirea lui Moise şi sacrificiile tipice pentru păcate, şi ce învaţă aceasta cu privire la Legea din Eden? Pag. 354, par. 1.

19 Februarie

13) Care a fost singurul evreu care a ţinut în mod perfect Legea Mozaică, şi ce scop dublu a servit Legământul Legii? Pag. 354, par. 2.

14) Deşi Isus a împlinit Legământul Legii, care este poziţia Israelului natural cu privire la el? Pag. 355, par. 1.

15) Care două forme ale Legii Divine operau înainte de prima venire? Şi care două clase erau supuse acestor legi? Pag. 356, par. 1.

16) Daţi un scurt rezumat scriptural al Legii sinaitice, şi cine doar a ţinut această Lege Divină? Pag. 356, par. 2.

17) Cum a ţinut şi împlinit Isus Legea sinaitică? Pag. 356, par. 3 prima parte.

18) Care I-a cerut lui Isus să se jertfească, iubirea pentru Dumnezeu sau iubirea de aproapele? Pag. 356, par. 3 ultima parte.

26 Februarie

19) Care două lucruri au fost împlinite prin moartea lui Isus? Pag. 357, par. 1 primele 7 rânduri.

20) Faceţi o distincţie între aceste două lucruri îndeplinite prin moartea lui Isus? Pag. 357, par. 1.

21) Noul Legământ, garantat de sângele lui Cristos, a intrat în vigoare? Pag. 358, par. 1.

22) Definiţi scopul şi operarea Noului Legământ cu privire la Israelul trupesc şi la omenire. Pag. 358, par. 2.

23) Ce este Legea Noului Legământ? Diferă ea de standardul Divin originar? Pag. 359, par. 1.

24) Ce se înţelege prin scrierea din nou a Legii lui Dumnezeu în inimile oamenilor? Pag. 359, par. 2.