ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul 6 studiul VI, Ordinea şi Disciplina Noii Creaţii

WT 15 noiembrie 1911 pag. 431

Decembrie 3

„Sprijiniţi pe cei slabi”

59) Cum să fie recunoscuţi şi îngrijiţi cei slabi din turma lui Dumnezeu? Pag. 305 par. 2.

„Fiţi răbdători faţă de toţi”

60) Cum trebuie exercitat cel mai mare din toate darurile, Răbdarea, faţă de creaţia gemândă, cât şi faţă de ceilalţi membri ai Noii Creaţii? Pag. 306.

61) Nu trebuie să avem noi încă mai multă răbdare cu fraţii noştrii în Cristos? Şi mai mult, cu noi înşine? Pag. 307 par. 1.

„Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău”

62) Sfatul acesta, „Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău”, are o aplicare generală sau specială în Biserică? Pag. 307 par. 2.

„Să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”

63) Cum să punem în practică sfatul apostolului din Evrei 10:24? Pag. 308.

Decembrie 10

„Strângerea noastră laolaltă”

64) Care este obiectivul strângerii laolaltă a Noii Creaţii? Pag. 309, par. 1.

65) Ce ilustraţie din natură sugerează necesitatea de a ne aduna? Pag. 309, par. 2.

66) De ce unii din poporul Domnului nu apreciază acest privilegiu preţios de adunare împreună? Pag. 310.

67) Care este semnificaţia specială a adunării noastre împreună? Pag. 311, par. 1, 2.

68) Implică aceasta că celor din afară le este interzis să intre la întrunirile Bisericii, dacă ei manifestă interes şi o dorinţă de a intra? Pag. 311 par. 3.

Decembrie 17

Caracterul adunărilor

69) În privinţa întrunirilor, există vreo regulă de fier sau alte reguli impuse în Scriptură? Pag. 312, par. 1.

70) Care a fost caracterul întrunirilor în Biserica timpurie? Pag. 312, par. 2.

71) Care este lecţia principală învăţată în 1 Cor. 14 cu privire la felul adunărilor în Biserica timpurie? Pag. 313, par. 1.

72) Atunci, nu a existat predicare în Biserica timpurie? Pag. 313, par. 2.

73) Care sunt cele patru feluri de întruniri pe care par să le ceară interesele spirituale ale Bisericii? Pag. 314.

Decembrie 24

Doctrina încă necesară

74) De ce este în mod special importantă învăţătura doctrinară pentru o dezvoltare potrivită a credinţei şi a caracterului? Pag. 315 par. 1.

75) În studiul nostru, cum să distingem între doctrinele lui Cristos şi doctrinele oamenilor? Pag. 315, par. 2.

76) De ce este necesar să avem întruniri unde toţi pot să se exprime, oricât de imperfect, şi să se dea ocazie de a pune întrebări? Pag. 316, 317.

77) Trebuie să fie adunări speciale pentru auzirea vederilor diferite ale celor care sunt în general acceptaţi de Eclesie? Dacă da, de ce? Pag. 317, par. 1, pag. 318, par. 1.

78) De ce adunările de rugăciune şi experienţă sunt în mod special necesare pentru rotunjirea şi dezvoltarea completă a Noii Creaturi? Pag. 319, par. 1, 2.

Decembrie 31

79) Cu ce ajută în mod deosebit adunările de experienţă în mijlocul săptămânii? Şi ce sugestie s-a făcut cu privire la tema săptămânală? Pag. 320, par. 1.

80) Daţi o ilustraţie detaliată a unei astfel de adunări. Pag. 321, par. 1.

81) De ce este ordinea o necesitate într-o astfel de adunare precum şi în toate celelalte? Pag. 321, par. 2.

82) În ce condiţii ar părea avantajoase predicile? Pag. 322, par. 1.

83) Descrieţi în detaliu care este fără îndoială cea mai folositoare adunare, după adunarea devoţională. Pag. 323, par. 1 până la pag. 325, par. 1.

84) Explicaţi natura şi scopul adunărilor cunoscute ca „Cerc berean de studiu biblic”. Pag. 325, par. 2.