ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul 6 studiul VI, Ordinea şi disciplina Noii Creaţii

W. T. 15 octombrie 1911 pag. 399

5 Noiembrie

38) In cazul în care tulburarea nu încetează după o intervenţie personală, şi este necesar a continua procedura, ce cale trebuie urmată strict de către toţi cei implicaţi? Pag. 292 par. 1.

39) Care este scopul retragerii părtăşiei de la cei care „umblă în neorânduială”? Pag. 292 par. 2.

Acuzaţii împotriva bătrânilor

40) Care sunt cele două principii recunoscute de Apostol în 1 Tim. 5:19? Pag. 293 par. 1.

41) La ce trebuie să se aştepte Bătrânii credincioşi cât şi alţi membrii ai Noii Creaţii, dacă ei urmează îndeaproape în urmele Învăţătorului?

42) Trebuie luate în considerare poveştile? Dacă nu, ce fel de dovadă trebuie cerută? Şi ce curs trebuie urmat? Pag. 293 par. 2; Pag. 294 par. 1, 2.

12 Noiembrie

Chemări greşite de a propovădui

43) Care este ideea populară privind chemarea de a propovădui? Pag. 294 par. 3.

44) Cum sunt chemaţi toţi membrii Noii Creaţii să propovăduiască? Daţi dovezi scripturale. Pag. 295 par. 1.

45) Cu privire la învăţători, ce trebuie să aştepte Biserica de la Domnul, şi cum trebuie priviţi fraţii care îşi caută propriile interese şi sunt ambiţioşi? Pag. 295 par. 2; Pag. 296 par. 1, 2, 3.

46) Explicaţi deosebirea dintre o ambiţie potrivită şi una nepotrivită printre membrii Noii Creaţii. Pag. 297.

47) Se aplică 1 Tes. 5:14, 15 doar la Bătrâni, sau la întreaga Biserică? Pag. 298 par. 1.

19 Noiembrie

„Mustraţi pe cei care trăiesc în neorânduială”

48) Cum trebuie să avem în vedere propriile noastre defecte, mai mult decât ale altora? Pag. 298 par. 2.

49) Ce metodă de argumentare trebuie folosită în legătură cu cei dezordonaţi? Pag. 298 par. 3.

50) În timp ce avem înţelegere că dezordinea se poate să fie moştenită, trebuie îngăduită spre paguba Bisericii sau să împiedice serviciul Adevărului? Pag. 299 par. 1.

A mustra nu este o poruncă generală

51) De ce mustrarea este datoria specială a Bătrânilor? Pag. 300 par. 1.

52) Cum se aplică 1 Tes. 5:12, 13 în legătură cu aceasta? Pag. 300 par. 2.

26 Noiembrie

53) În ce condiţii ar fi necesară o mustrare publică? Şi cum şi de cine trebuie ea făcută? Pag. 301.

54) În ce măsură poate Biserica în ansamblul ei să mustre pe cei dezordonaţi sau să-i excludă din adunare? Pag. 302 par. 1, prima parte.

55) Ce este „păcatul de moarte”, cum se manifestă acesta, şi care sunt poruncile Apostolului către noi cu privire la cei care comit acest păcat? Pag. 302 par. 1, ultima parte.

56) Cum se aplică cuvintele Domnului nostru, „Să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş”, la cei care „umblă în neorânduială”? Pag. 303.

„Mângâiaţi pe cei cu o minte mai slabă”

57) Cum vor urma, în general, Bătrânii şi Biserica acest îndemn? Pag. 304 par. 1, 2.

58) Cum priveşte Domnul pe cei cu o minte mai slabă sau timizi, şi ce lecţie ne învaţă pe noi acest lucru? Pag. 305 par. 1.