ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul 6, studiul VI, Ordinea şi disciplina Noii Creaţii

WT 15 septembrie 1911 (pag. 367)

1 Octombrie

11) Îi recunoaşte Domnul doar pe bătrâni ca Trupul lui Cristos, sau, are vreun bătrân dreptul să se pună pe sine însuşi, sau să ignore judecata Bisericii ca întreg în vreo privinţă? pag. 279 sus.

12) Se poate ca vreun frate să-şi asume responsabilităţi publice fără o alegere, şi care este avantajul special pentru întreaga Eclesie în urmarea acestei metode Scripturale? pag. 279 par. 1.

13) De ce nu sunt aceste lucruri, atât de clare în Scripturi, înţelese şi aplicate mai larg? pag. 279 par. 2.

Durata serviciului bătrânilor

14) Având în vedere că nu există o limită scripturală a perioadei pentru care un bătrân să fie ales, ce curs potrivit poate fi urmat? pag. 280 par. 1.

Numărul bătrânilor

15) Ce ar trebui să determine numărul bătrânilor în fiecare Eclesie? pag. 280 par. 2.

16) În cazul în care nu se găseşte nimeni care să aibă calităţile scripturale, ce curs trebuie urmat în alegerea unui bătrân? pag. 281 par. 1.

8 Octombrie

Cine poate alege bătrâni şi cum?

17) Cine poate vota pentru bătrâni, sau să facă nominalizări? Şi cum este de preferat să se facă nominalizarea? pag. 281 par. 2.

18) Care este dezavantajul în alegerea bătrânilor cu buletine de vot? pag. 281 par. 3.

O majoritate nu este suficientă

19) Pe cât este posibil, ce proporţie de voturi ar trebui să decidă o alegere? pag. 282 par. 1, 2.

Diversitatea slujitorilor

20) Citiţi cu atenţie cuvintele Apostolului Pavel către Bătrânii din Efes (Fapt. 20:17-33) şi arătaţi cum prezintă sfera generală a slujirii la care trebuie să se adapteze el însuşi împreună cu talentele sale ca administrator. pag. 283.

Punerea mâinilor de către bătrâni

21) Citaţi mai multe scripturi care menţionează punerea mâinilor în Eclesie, şi explicaţi-le pe fiecare în contextul lor potrivit. pag. 283-285.

15 Octombrie

22) Arată vreunul din aceste texte permisiunea sau autorizarea de a predica?

O slujire plătită?

23) Slujirea plătită era obiceiul Bisericii timpurii? pag. 285 par. 4.

24) Dacă învăţăturile Domnului nostru ar fi fost suplimentate cu cereri de bani, cum ar fi fost ele primite? pag. 286 par. 1.

25) Ce spirit ar trebui să-i motiveze pe servitorii Evangheliei Veştilor Bune pentru toţi oamenii? pag. 286 par. 2.

26) Cum răspundem la argumentul că ambele extreme, de „prea mari salarii şi fără salarii” să fie evitate? pag. 287 par. 1.

27) Care a fost exemplul arătat de Apostolul Pavel cu privire la salarii? pag. 287 par. 2; pag. 288 sus.

22 Octombrie

28) Care a fost atitudinea Domnului şi a Apostolilor în acest subiect? pag. 288 par. 1.

29) Există vreo sugestie scripturală că bătrânii care serveau Biserica primeau salarii sau bani de cheltuială? pag. 288 par. 2.

30) Pe de altă parte, există vreo scriptură care interzice acceptarea banilor, dacă aceştia sunt oferiţi voluntar de către Eclesie? pag. 288 par. 3.

Disciplina în Eclesie – Mat. 18:15-18

31) Explicaţi cum Scriptura de mai sus învaţă că administrarea disciplinei nu este limitată la Bătrâni, ci este o funcţie a întregii Biserici. pag. 289 par. 1.

32) În cazul în care vreo diferenţă nu poate fi rezolvată prin cei doi paşi preliminari menţionaţi în Matei 18:15-18, ce cale trebuie să urmeze Bătrânii? pag. 289 par. 2, prima parte.

29 Octombrie

33) Care este scopul acestor proceduri din partea Eclesiei, să pedepsească pe încălcător? pag. 289 par. 2, ultima parte.

34) Dacă vinovaţii refuză să asculte decizia Eclesiei, ce paşi trebuie făcuţi mai departe? pag. 290 par. 1.

35) Oare greşelile încălcătorului să fie făcute public în timpul acestor proceduri, sau după aceea? pag. 290 par. 2.

36) Această procedură ar da naştere la judecăţi frecvente în Biserică? pag. 291 par. 1.

37) Care este, fără îndoială, cauza majorităţii necazurilor în Biserică şi în familie? Şi ce instrucţiuni are Noua Creaţie în privinţa acestei chestiuni importante? pag. 291 par. 2.