ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI — VOL. 6

W. T. 1 ianuarie 1914 (pag. 15)

1 Februarie

Citiţi de la pag. 715, p. 1 până la pag. 719, p. 1

(35) Care va fi avantajul special că cei treziţi îşi vor putea aminti experienţele lor din trecut? Pag. 715, p. 1

(36) Cum va fi ajutată omenirea de aceste experienţe trecute împreună cu lecţiile Veacului Milenar? Şi care este legătura dintre judecata lor şi experienţele probatoare actuale ale clasei Bisericii? Pag. 715, p. 2

(37) În ce clase îi împarte profetul Daniel pe cei treziţi? Pag. 716, p.1

(38) Cum sprijină poziţia noastră declaraţia profetului Daniel că lumea nu va fi trezită la perfecţiune instantanee? Pag. 716, p. 2

(39) Explicaţi cum poate fi folosit Nero ca un exemplu al celor care se vor trezi „pentru ruşine şi dispreţ veşnic”. Pag. 716, p. 3 până la Pag. 718

Pedepse pentru pĂcate În viaŢa aceasta

(40) Va fi omenirea pedepsită în Veacul Milenar pentru păcatele din viaţa aceasta? Dacă da, pentru ce fel de păcate? Pag. 718, p. 2; Pag. 719, p. 1

8 Februarie
Citiţi de la pag. 719, p. 2 până la Pag. 722, p. 2

(41) Explicaţi înţelesul declaraţiei „Păcatele unor oameni sunt arătate dinainte, mergând înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă” folosind pe Nero ca ilustraţie. Pag. 719, p. 2; Pag. 720, p. 1

„Aşa este şi învierea (principală a) morţilor (principali)” 1 Cor. 15:42

(42) De ce este învierea Bisericii numită „Întâia Înviere”? Şi care alte două clase vor experienţa o înviere instantanee la viaţă perfectă? Şi care este înţelesul afirmaţiei „Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani”? (Apoc. 20:5) Pag. 720, p. 2

(43) Care sunt unele din caracteristicile Primei Învieri — cu ce fel de corpuri şi puteri va învia Noua Creaţie? Pag. 721, p. 1, 2

(44) Cum ne previne apostolul Pavel în 1 Cor. 15 împotriva gândului că toată omenirea va purta în cele din urmă chipul Tatălui Ceresc? Pag. 722, p. 1

(45) Ce declară apostolul cu privire la „carne şi sânge” să moştenească Împărăţia? Pag. 722, p. 2

15 Februarie
Citiţi de la pag. 723, p. 1 până la pag. 726, p. 1

(46) Este greu să înţelegem pe deplin gândul acestei schimbări complete de la starea carnală la starea spirituală? Şi cum a anticipat apostolul această dificultate în 1 Cor. 15:51, 52? Pag. 723, p. 1

(47) De ce o declaraţie atât de simplă a fost atât de greşit înţeleasă în general? Pag. 723, p. 2

(48) Care va fi experienţa poporului Domnului care rămâne până la a Doua Sa Venire — nu vor muri? Citaţi din Scripturi pentru a vă susţine poziţia luată. Pag. 724, p. 1, 2

„Şi ce vom fi nu s-a arătat încă”

(49) În timp ce toate Creaturile Noi perfecte vor avea acelaşi fel de glorie, vor avea toate acelaşi grad de glorie? Pag. 725, p. 1

(50) Cum a arătat Domnul aceste diferenţe în două din pildele Sale? Pag. 725, p. 2

(51) Judecând după diferitele grade de apropiere a apostolilor faţă de Domnul, nu ar fi ((1095)) rezonabil să ne aşteptăm la diferite poziţii de putere, onoare şi apropiere în relaţiile cu El în Împărăţie? Pag. 726, p. 1

22 Februarie
Citiţi de la Pag 726, p. 2 până la Pag. 728, p. 3

(52) Când apostolul descrie Întâia Înviere în 1 Cor. 15:42-44, la ce se referă „este semănat”? Pag. 726, p. 2

(53) Care este natura corpului spiritual în care „ea” va fi înviată? Pag. 727, p. 1, 2

(54) De ce este declaraţia „este semănat în necinste” în special aplicabilă la Noua Creatură în starea de probă? Pag. 727, p. 3

(55) Care este semnificaţia declaraţiei „este semănat în slăbiciune”? Pag. 728, p. 1

(56) Explicaţi „este semănat trup natural şi înviază trup spiritual”. Pag. 728, p. 2

(57) Dacă chiar gândul gloriei viitoare ne ridică deasupra grijilor şi întristărilor pământeşti, ce trebuie să însemne realităţile, şi cum trebuie să ne străduim să fim biruitori şi astfel să primim din belşug intrare în Împărăţie? Pag. 728, p. 3