ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURII

Volumul VI, Sudiul X — Botezul noii creaţii

W. T. 15 iulie 1912 (pag. 235)

4 August

(1) Care este consensul general al creştinilor în privinţa opiniei cu privire la botez? Pag. 421 p. 1

(2) Ca şi rezultat al marii căderi de la credinţa dată o singură dată sfinţilor, care erau vederile cu privire la botezul în apă ţinute de biserica nominală în secolul al doilea? Şi de ce era nevoie de „garanţi”? Pag. 421 p. 2

(3) Cum era împlinit ritualul botezului în apă în secolul al treilea? Pag. 421 p. 3

(4) Descrieţi ceremoniile botezului romano-catolic şi al celui greco-catolic. Pag. 422 şi 423

(5) De ce a fost introdus în Biserică botezul copiilor şi ce privilegii, în această privinţă, erau acordate laicilor? Pag. 423 ultimul paragraf

11 August

(6) Care este atitudinea bisericilor romano-catolică şi luterană faţă de botez? Pag. 424 p. 1, 2, 3

(7) Ce semnificaţie ataşează biserica Angliei la botezul pruncilor? Pag. 424 ultimul paragraf, şi pag. 425 sus

(8) Explicaţi vederea presbiteriană despre botez. Pag. 425 p. 4, 5

(9) Care este poziţia luată de metodişti, episcolpali şi alte denominaţii în general în privinţa acestei chestiuni? Relataţi o anecdotă ce ilustrează ideea populară cu privire la botezul pruncilor. Pag. 425 p. 6, 7

(10) Ce ne arată istoria Bisericii cu privire la dezvoltarea şi originea acestor vederi eronate cu privire la necesitatea şi eficacitatea botezului? Pag. 426 p. 2

18 August

(11) Care este atitudinea scripturală luată de unii cu privire la botezul pruncilor şi la scufundarea în apă? Pag. 427 p. 1 prima parte

(12) Explicaţi de ce este nescriptural botezul cu faţa în jos de trei ori. Pag. 427 p. 1 ultima parte

(13) Care este vederea despre botez acceptată de denominaţia „ucenicilor”? Pag. 427 p. 2

(14) De ce această poziţie este atât nescripturală cât şi iraţională? Pag. 428 p. 1

(15) Care este atitudinea „baptiştilor” cu privire la botezul în apă? Pag. 429 p. 1, 2

(16) Ce ar însemna dacă teoria baptistă ar fi corectă? Pag. 429 p. 3

25 August

(17) Este rezonabil să tragem concluzia că vreuna dintre denominaţii conţine numai „grâu” fără „neghină”? Pag. 430 p. 1

(18) Care nume este dat acestor diviziuni ale pretinşilor urmaşi ai lui Cristos în Scripturi? Şi ce mesaj li s-a dat? Pag. 430 p. 2

(19) Ce concluzie ar trebui să ne pregătească să apreciem învăţătura scripturală în ceea ce priveşte botezul? Pag. 431 p. 1

(20) A arătat Legea Mozaică vreo ceremonie similară cu botezul vestit şi practicat de Ioan? Pag. 431 p. 2 până la pag. 432 rândul 11

(21) Care a fost motivul din spatele propovăduirii şi botezării practicate de Ioan? Pag. 432

(22) Pentru ce i-a botezat Ioan pe cei care credeau? Pag. 432 p. 1