ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul VI, Sudiul X — Botezul noii creaţii

W. T. 15 august 1912 (pag. 267)

1 SEPTEMBRIE

(23) Au mai fost şi alţii în afară de evrei potriviţi să fie botezaţi cu „botezul lui Ioan”? Dacă nu, cum trebuiau să fie primite neamurile în „Casa fiilor” lui Cristos? Pag. 433 de sus până la sfârşitul paragrafului.

(24) Explicaţi cum a fost botezat Israel în Moise, şi cum a devenit Cristos antitipul lui Moise pentru fiecare „israelit fără vicleşug”. Pag. 433 p. 1

(25) Atunci, nu ar implica botezul neamurilor în Cristos o mai mare transformare? Pag. 434 p. 1

BOTEZUL ÎN MOARTEA LUI CRISTOS

(26) Citaţi trei versete din Romani 6 care ne dau cheia adevăratului botez. Pag. 434

(27) Există vreo referire la botezul în apă în aceste versete? Pag. 434 ultimul paragraf şi pag. 435 p. 1

8 SEPTEMBRIE

(28) Cum pot credincioşii să fie botezaţi în Cristos? Pag. 435 p. 1

(29) Ce parte are voinţa în această îngropare în Cristos? Pag. 436 p. 1

(30) Care este rezultatul imediat al scufundării voinţei noastre în voinţa lui Cristos? Pag. 436 p. 2

(31) Ce exemplu ne-a fost dat de către Domnul nostru Isus Cristos în privinţa botezului în apă, şi de ce a fost „potrivit să împlinească toată dreptatea”? Pag. 437 p. 1 şi pag. 438 p. 1

(32) Ce Scriptură dovedeşte că botezul în apă a lui Isus nu a fost adevărata scufundare, sau botezul morţii? Pag. 438 p. 2, 3

15 SEPTEMBRIE

(33) Care este deosebirea dintre a fi mort cu Adam şi a fi mort cu Cristos? Şi cum se aplică aceasta la Biserică? Pag. 439 p.1

(34) Citaţi alte Scripturi care declară relaţia noastră cu Cristos în botezul în moarte acum şi în gloria ce va urma, dacă ne dovedim credincioşi. Pag. 439 p. 2

(35) În Rom. 6:4, ce motiv ne dă apostolul pentru botezul în moartea lui Cristos? Pag. 440 p.1

(36) Se aplică Rom. 6:5 la botezul în apă? Dacă nu, daţi explicaţia potrivită. Pag. 440 p. 1 până la pag. 441 p. 1

(37) Care este cea mai puternică dovadă scripturală că botezul în moarte este botezul real al Bisericii şi că botezul în apă este doar simbolul acestuia? Pag. 441 p. 2

22 SEPTEMBRIE

„PRINTR-UN SINGUR DUH, NOI TOŢI AM FOST BOTEZAŢI ÎNTR-UN SINGUR TRUP.”

(38) Botezul în moartea lui Cristos înseamnă botezul cu Spirit sfânt? Dacă nu, explicaţi diferenţa. Pag. 442 p. 1

(39) A cărei ungeri tipice a fost această turnare de la Cincizecime atitipul? Pag. 443 p. 1

(40) Explicaţi cum 1 Cor. 12:12-13 arată legătura dintre botezul de la Cincizecime şi botezul nostru individual în moarte. Pag. 443 p. 2

(41) Ce se mai cere de la jertfitori după consacrarea şi acceptarea de către Domnul? Pag. 444

BOTEZUL CU FOC

(42) Ce înseamnă Botezul cu Foc? Mat. 3:11. Pag 445 p. 1

29 SEPTEMBRIE

BOTEZUL SIMBOLIC ÎN APĂ

(43) Arătaţi deosebirea dintre botezul real în moartea lui Cristos şi diferitele botezuri în apă practicate în general de către creştini. Pag. 445 p. 2

(44) Din acest punct de vedere, doar cine poate fi considerat membru al adevăratei Biserici? Pag. 446 p. 1

ESTE NECESAR BOTEZUL SIMBOLIC?

(45) Care a fost învăţătura şi exemplul Domnului nostru şi al apostolilor Săi cu privire la botezul în apă ca o poruncă Divină? Pag. 446 până la pag. 449 p. 1

(46) Ar trebui botezul simbolic considerat ca bază a părtăşiei creştine? Pag. 449 p. 2

(47) Pe de altă parte, care va fi rezultatul refuzului de a face botezul simbolic după ce a fost recunoscută clar îndrumarea Divină în această direcţie? Pag. 450 p. 1