Vol. 21, Noiembrie-Decembrie 2013, Nr. 1 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XII — Privilegiile şi obligaţiile Noii Creaţii cu privire la căsătorie, precum şi la alte lucruri

W. T. 1 decembrie 1912 (pag. 379)

 

5 Ianuarie

Citiţi de la pag. 501 p.1 până la pag. 505 p.1

(27) Ce dificultăţi pot apare în cazul când două Noi Creaturi se potrivesc bine, şi după un timp devin nepotrivite? Pag. 501 p.1 până la pag. 502 p.1

(28) Explicaţi dificultăţile ce se ivesc în cazul când un soţ şi o soţie nu se potrivesc nici după trup şi nici spiritual, şi care este comportamentul potrivit al soţului care este Nouă Creatură. Pag. 502 p.2

(29) Când soţia este un membru al Noii Creaţii dar se potriveşte bine după trup cu un soţ lumesc, care este situaţia? Şi ce curs trebuie să urmeze soţia? Pag. 503 p.1

(30) Când doi sunt nepotrivit înjugaţi” şi în plus sunt nepotriviţi după trup, soţia fiind superioară, ce sfat ne oferă apostolul? Pag. 504 p.1

(31) Care este punctul principal care trebuie ţinut minte de cel credincios? Şi doar în ce situaţie poate Noua Creatură să se recăsătorească în cazul divorţului? Pag. 504 p.2

(32) Textul care zice că dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă” îi dă libertatea celui părăsit să se recăsătorească? Şi ce înseamnă părăsire constructivă”? Pag. 505 p.1

12 Ianuarie

Citiţi de la pag. 505 p.2 până la pag. 512 p.2

(33) Ce curs poate urma un astfel de soţ părăsit”? Pag. 505 p.2

(34) În ce condiţii se poate considera o soţie părăsită” şi care sunt libertăţile ei în astfel de caz? Pag. 506 p.1 până la pag. 507 p.1

(35) De ce să nu fim surprinşi dacă ne vin asemenea încercări? Şi care este sfatul scriptural cu privire la calea de scăpare? Pag. 507 p.2

CONŞTIINŢA, PROBA FINALĂ

(36) Ce este conştiinţa? Şi cum trebuie Noua Creatură să-şi educe conştiinţa astfel încât ea să poată fi un îndrumător potrivit? Pag. 508

Fameni, fecioare, celibat

(37) Învăţătura şi exemplul Domnului nostru, şi gândirea apostolului Pavel în ce priveşte celibatul. Mat. 19:12; 1 Cor. 7:25-40. Pag. 509 până la pag. 512 se pot citi cu voce tare şi fără să se discute.

(38) Ar fi potrivit ca după căsătorie, fie soţul fie soţia, sau amândoi, să se hotărască a trăi o viaţă de celibat? ( Cor. 7:3-9) La această întrebare se poate răspunde potrivit doar prin citirea referinţei. Pag. 512 p.1, 2

19 Ianuarie

Citiţi de la pag. 513 p.1 până la pag. 517 p.1

Numai În Domnul”

(39) De ce se intră cu atât de puţină pregătire şi cu atât de puţină înţelepciune într-o astfel de chestiune importantă cum este căsătoria? Şi cum trebuie privită natura umană în mod potrivit? Pag. 513 p.1,2

(40) Ce reguli şi circumstanţe trebuie să fie respectate chiar de către oamenii naturali atunci când îşi aleg tovarăş de viaţă? Pag. 513 p.3

(41) Ce sfaturi în plus se aplică la Noua Creatură care ia hotărârea să se căsătorească? Pag. 514 p.1 până la pag. 515 p.1

(42) Ce înseamnă în Domnul”? Pag. 515 p.2

(43) Dacă căsătoria ar fi mai general privită din acest punct de vedere înalt, care ar fi rezultatele? Pag. 516 p.1

(44) Ce fel de protecţie specială are Noua Creatură în chestiunea căsătoriei, fie că aceasta are un rezultat favorabil fie nefavorabil? Şi ce lucru trebuie ţinut minte în mod constant ca cel mai important lucru? Pag. 517 p.1

Studiul 13 — Obligaţiile părinteşti ale Noii Creaţii

26 Ianuarie

Citiţi de la pag. 519 p.1 până la pag. 522 p.1

(1) Punctul de vedere potrivit din care trebuie privită puterea de înmulţire a omului ca agentul lui Dumnezeu. Citiţi pag. 519 p. 1

(2) Acest simţ al responsabilităţii să se intensifice prin înţelegerea influenţelor prenatale! Citiţi pag. 519 p.2

(3) Este potrivit a pretinde că tot răul din lume este datorită moştenirii părinteşti? Pag. 520 p.1

(4) Ar fi posibil ca în condiţiile prezente să se nască un copil perfect? Pag. 520 p.2

(5) Ce avantaj ar trebui să aibă Noile Creaturi faţă de ceilalţi din lume în propagarea şi educarea copiilor? Pag. 521 p.1

(6) Ce lecţii pot fi învăţate din experimentele ştiinţifice cu animalele inferioare? Pag. 521 p.2 până la pag. 522 p.1