LOIALITATEA, MAREA PROBĂ

R 4881b W. T. 15 septembrie 1911 (pag. 360-361)

La sfârşitul Mileniului, când oamenii vor fi fost făcuţi perfecţi, omenirea va fi supusă unei probe finale, nu în ceea ce priveşte perfecţiunea naturii umane, ci în ceea ce priveşte loialitatea lor faţă de Dumnezeu. Proba asupra mamei Eva a fost de acest fel. Ea n-a fost înşelată în sensul de a nu cunoaşte ce înseamnă loialitatea faţă de Dumnezeu sau ce constituia neascultarea. Dumnezeu o prevenise. Ea ştia ce era bine. Dar ea a fost înşelată în privinţa consecinţelor. Aşa este şi cu Satan. El a fost înşelat în privinţa rezultatului cursului său, gândindu-se că ar putea să-şi îndeplinească planurile în pofida Domnului.

Aşa, credem noi, că va fi şi la sfârşitul veacului Milenar. Unii din omenire vor fi înşelaţi în privinţa rezultatului căii pe care o vor urma. Toţi cei care sunt pe deplin loiali Legii divine vor înţelege greşeala celor răi. În timpul Veacului Milenar, Cristos, ca Mijlocitor, va sta între omenire şi cerinţele depline ale Dreptăţii, iar omenirea va fi, să zicem aşa, într-o casă de protecţie. Când toate influenţele rele vor fi restrânse, omenirea va avea o ocazie foarte favorabilă de a ajunge la o cunoştinţă deplină a cerinţelor divine. După ce se vor fi bucurat pe deplin de binecuvântările Restabilirii, atunci va fi potrivit să vină o probă ca să se vadă dacă aderarea lor la dreptate va fi numai o chestiune de tactică, sau dacă vor fi ajuns la o astfel de stare de loialitate a inimii faţă de Dumnezeu şi de dreptate încât să nu fie mişcaţi de la dreptate de nicio influenţă.

La sfârşitul Veacului Milenar, deci, după ce vor fi predaţi Tatălui, El va proba astfel omenirea ca să vadă dacă au învăţat ascultare deplină sau nu. Influenţele rele vor fi dezlegate pentru o perioadă. Dacă n-au învăţat pe deplin lecţia ascultării, vor fi nevrednici de viaţă veşnică şi vor demonstra că serviciul lor a fost numai unul de tactică. Fiindcă nu vor fi ajuns la o plinătate a armoniei din inimă cu Dumnezeu, vor fi în mod special vulnerabili în această încercare cu privire la loialitatea lor.

TOŢI TREBUIE SĂ FIE PROBAŢI ÎN PRIVINŢA LOIALITĂŢII FAŢĂ DE DUMNEZEU

Satan a fost probat în privinţa loialităţii faţă de Dumnezeu. Adam şi Eva au fost probaţi în privinţa loialităţii faţă de Dumnezeu. Pe timpul lui Noe îngerii au fost în mod asemănător probaţi — nu în privinţa preferinţei binelui faţă de rău, ci în privinţa loialităţii complete. Isus însuşi a fost probat în privinţa loialităţii faţă de Tatăl. Tot aşa omenirea, la sfârşitul Veacului Milenar, va fi probată în privinţa armoniei lor din inimă cu Dumnezeu.

În ceea ce priveşte natura probei nu suntem anume informaţi. Poate că ispita care va veni asupra omenirii atunci va fi dorinţa de a lua în posesie guvernarea pământului înainte ca aceasta să le fie predată pe deplin. Dacă lucrul acesta este adevărat, deoarece ei vor şti că intenţia lui Dumnezeu este să predea pământul omenirii când va veni sfârşitul miei de ani, ei vor anticipa transferul imediat al tuturor lucrurilor de la Vrednicii din Vechime, care vor fi condus atunci ca „prinţi pe tot pământul” (Psa. 45:16). Când timpul va fi venit pe deplin, ei vor fi dezamăgiţi. „Şi ei s-au suit pe faţa pământului şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea cea iubită.” Apoc. 20:9.

Aceasta arată starea multora din lume în acel timp. Mulţi dintre ei vor deveni neliniştiţi. Ei vor spune: „Aceşti Vrednici din Vechime ţin guvernarea pentru ei. Noi nu avem nevoie să fie nimic între noi şi guvernarea lumii”. Această atitudine va fi neloialitate faţă de Dumnezeu. Ştiind că toate lucrurile sunt prin aranjament divin, ei ar trebui să zică: „Mia de ani pare că este încheiată. Noi am gândit că această guvernare ne va fi predată nouă. Dar vom lăsa lucrurile în întregime în mâna lui Dumnezeu. Dacă El vede de bine să ne dea guvernarea, foarte bine. Dar dacă El vede că este mai bine să o reţină după ce timpul a trecut, noi vom fi mulţumiţi”. Aceasta ar fi o atitudine de loialitate.

Aşa este şi astăzi. Atitudinea noastră ar trebui să fie să recunoaştem că există doar un singur Dumnezeu şi un singur Domn Isus Cristos; şi că noi vom asculta de Ei. La timpul cuvenit vom vedea Înţelepciunea, Dreptatea, Iubirea şi Puterea lui Dumnezeu pe deplin demonstrate; că ele sunt deplin armonioase în toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a permis. Cei care pot vedea aceasta prin credinţă îşi demonstrează acum loialitatea din inimă faţă de Dumnezeu.