Vol. 21, Martie-Aprilie 2014, Nr. 3 


MAI MULŢI BĂTRÂNI, MAI MULTĂ LUCRARE

R 5131a W. T. 1 noiembrie 1912 (pag. 347)

Unele dintre adunările Studenţilor Bibliei fac un serviciu excelent în lucrarea extinsă a adunării şi, natural, ne informează în mod regulat. Adesea prezenţa la adunările extinse este bună. În mod frecvent primele trei întâlniri continuă cu alte trei şi apoi sunt urmate de înfiinţarea unor noi adunări. Recomandăm ca ori unde este posibil aceste adunări noi să aibă întâlnirile locale într-o seară din săptămână şi să se străduiască să aibă întâlnire cu adunarea centrală cel puţin duminica.

Am fost surprinşi că unele adunări mari în care sunt numeroşi fraţi bine calificaţi pentru lucrare fac puţin sau nu fac nimic în privinţa extinderii adunării. Am încercat să ne gândim la cauza acestei aparente lipse de zel în lucrarea Secerişului. Ştiind că prietenii dragi sunt zeloşi, ştiind că talentul din mijlocul lor stă nefolosit, am fost forţaţi să tragem concluzia pe care vrem s-o prezentăm: şi anume, că fraţii care sunt capabili de lucrare extinsă în astfel de adunări sunt prea modeşti pentru a sugera astfel de lucrare, ca să nu pară că ei încearcă să facă adunarea să-i aleagă ca bătrâni şi să-i autorizeze să înceapă lucrarea extinsă. Modestia este întotdeauna o calitate excelentă; dar trebuie să fie în mod special greu pentru fraţii dragi care au ceva capacitate, să se abţină de a vesti vestea bună — să se abţină de a merge în afară şi a începe mici adunări noi.

Sunt desigur adunări în care lipseşte materialul pentru lucrare extinsă — adunări care au nevoie de toţi fraţii care posedă vreo capacitate în mijlocul lor. Dar sunt alte adunări care trebuie să se trezească, să observe fraţii care au ceva capacitate şi să-i încurajeze să-şi folosească timpul şi puterea în lucrarea extinsă a adunării. Îndemnăm, prin urmare, ca adunarea să considere ca bunuri disponibile materialul uman pe care-l are, şi să caute să slăvească pe Domnul în folosirea acestor bunuri.

În cazurile în care fraţii care posedă capacitatea de a ţine discursuri asupra Planului divin văd ocazii pentru lucrarea extinsă şi se pot descurca ei înşişi din punct de vedere financiar, sfătuim să înceapă să ţină adunări. Recomandăm însă ca întâi să menţioneze adunării chestiunea, aşa încât, dacă este posibil, să se asigure de cooperarea din partea tuturor, şi toţi să se alăture unei lucrări bune şi în bucuriile şi binecuvântările care rezultă.