Vol. 16 Mai-Iunie 2009 Nr. 4


MAMONA — PRINCIPIUL EGOISMULUI

Nimeni nu poate sluji la doi stâpâni.” Matei 6:24.

R 5344 W. T. 1 noiembrie 1913 (pag. 332)

Un om se poate strădui să servească la doi stăpâni, sau la mai mulţi, dar nimeni nu poate fi slujitor satisfăcător decât pentru unul. Nu există două interese atât de complet în unitate încât serviciul unuia dintre ele să nu diminueze mai mult sau mai puţin din serviciul celuilalt. Domnul a explicat această chestiune în Predica Sa de pe Munte. El ne spune că unul dintre stăpânii la care Se referă în textul nostru este Dumnezeu, Tatăl ceresc, şi celălalt este Mamona — egoismul şi păcatul, împreună cu tot ce este legat de nedreptate — tot ceea ce este contrar lui Dumnezeu şi dreptăţii Sale.

De fapt, noi ne-am născut în sclavia Păcatului. Scripturile ne informează că suntem vânduţi în această sclavie prin neascultarea primilor noştri părinţi. De aceea, Păcatul stăpâneşte întreaga omenire. Toţi sunt sclavi. Este imposibil să se elibereze din puterea acestei sclavii; căci ea este pretutindeni — în lumea din jurul nostru.

Unii sunt loiali intereselor răului; dar marea majoritate nu sunt în inima lor loiali Mamonei, dându-şi seama că servindu-se pe ei înşişi se împotrivesc lui Dumnezeu. Dar în acelaşi timp, cei care servesc Mamonei, egoismului, iau ce este mai bun în sfera politică, ce este mai bun în sfera eclesiastică, în sfera socială şi în sfera financiară. Egoismul are succes în timpul prezent. Toate aranjamentele umane sunt pe linia egoismului. Oricine, deci, lucrează pe această linie, se serveşte pe sine mai bine decât dacă nu ar fi egoist. Altfel semenii lui ar fi în opoziţie cu el, neînţelegându-l etc.

Dar Isus a inaugurat o nouă ordine de lucruri. El a declarat că Dumnezeu este gata să primească înapoi la El pe cei care au abandonat păcatul şi cred în El. El le spune că îi va răscumpăra; şi că toţi cei care vor accepta aranjamentul Său îndurător vor fi eliberaţi. ”Dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi.”

Egoismul — caracteristica lui Satan

Cei mai mulţi oameni au egoismul atât de înrădăcinat în natura lor şi atât de amestecat în toate lucrurile cu care au de-a face, din punct de vedere social sau altfel, încât majorităţii celor care L-au auzit pe Domnul nostru Mesajul li s-a părut nechibzuit. Li s-a părut nechibzuinţă că Domnul trebuia să-şi piardă viaţa, să-şi irosească viaţa şi să nu realizeze nimic. în consecinţă ei au socotit o pierdere de energie ca cineva să devină asociatul Lui, şi au continuat să servească Mamonei, neştiind că serveau diavolului.

Principiul Mamonei, principiul egoismului, este de la Satan. Dar el îşi ascunde cu grijă piciorul despicat şi se preface ca înger de lumină. Când îi invită pe oameni să apuce pe calea lui, calea egoismului, în acelaşi timp el îl prezintă pe Dumnezeu într-o lumină falsă. şi toţi cei care o iau pe calea Domnului nostru sunt expuşi ridicolului; căci prinţul acestei lumi are multă putere. Cei care îi servesc lui nu pot vedea că altă cale ar putea fi raţională şi potrivită. De aici vine diferenţa dintre copiii luminii şi copiii întunericului.

Satan se prezintă ca înger de lumină; dar servitorii lui nu pot vedea aceasta, şi astfel el îi ţine continuu în dezavantaj. El spune: ”Nu trebuie să serveşti Mamonei, dar fii moderat în calea ta. Serveşte lucrurilor actuale. Fă puţin de partea asta şi puţin de cealaltă”. şi ei spun: ”Noi de fapt în inimile noastre îl vom servi pe Dumnezeu; dar pe dinafară trebuie să servim mamonei. Altfel vom avea necazuri în a fi în continuare întelepţi în felul lumii — dacă lumea vede că noi îi servim lui Dumnezeu”. Mulţi au încercat acest curs dublu. Acest principiu s-a manifestat în tot cursul Veacului Evanghelic. Dacă nu ar fi fost cazul ca Isus să folosească aceste cuvinte, putem fi siguri că nu le-ar fi folosit. Isus ne spune aici că nu putem fi servitori credincioşi şi acceptaţi pentru lume dacă vom fi loiali lui Dumnezeu; şi nu putem fi satisfăcători pentru Dumnezeu dacă ne dăm inima Mamonei.

Majoritatea creştinilor sunt astăzi în această atitudine. Ei încearcă să-I servească lui Dumnezeu; şi totuşi încearcă să fie înţelepţi în felul lumii şi să-şi formeze conduita şi afacerile vieţii actuale în armonie cu ordinea actuală a Mamonei. Domnul a vrut ca ei să ştie că este imposibil să serveşti lui Dumnezeu şi Mamonei. El a promis că le va da plată celor care îl servesc pe El. Ei trebuie să ştie că nu există cale de mijloc în ceea ce-L priveşte pe Dumnezeu. Mamona ar putea fi dispus să dea o răsplată parţială pentru un serviciu parţial. Dar în ceea ce-L priveşte pe Isus, serviciul nostru trebuie să fie neîmpărţit.

Pe oricine Fiul îl face liber, va fi liber într-adevăr. în lume ei vor avea necazuri. Dar ei vor avea pacea care întrece orice înţelegere. Alţii nu pot aprecia binecuvântările lor, condiţia lor reală. Dacă cineva ar încerca să servească la doi stăpâni, inima sa va fi cu unul sau cu celălalt; căci el îşi va detesta tot mai mult condiţia. Dacă va fi eliberat de către Fiul şi înrolat total în serviciul Său, el va veni tot mai mult în armonie cu aranjamentul divin, cu Dreptatea, cu înţelepciunea şi Iubirea exercitate de către Tatăl ceresc în Planul Său îndurător; şi aprecierea acestui fapt îl va umple tot mai mult, astfel încât nu va avea timp pentru lucruri lumeşti.