MUNTELE MĂSLINILOR, ÎMPĂRĂŢIA DE BINECUVÂNTARE

„Şi picioarele Lui (Iehova) vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus şi se va face o vale foarte mare; jumătate din munte se va trage înapoi spre miazănoapte, iar jumătate spre miazăzi.” Zaharia 14:4.

R 5437 W. T. 1 aprilie 1914 (pag. 110)

Acest text se referă la încheierea Zilei de Necaz şi la manifestarea Puterii lui Dumnezeu în legătură cu acel necaz. Muntele literal al Măslinilor poate avea şi probabil va avea ceva de-a face cu această chestiune. Aici se spune că va trece printr-un cutremur mare. Fără îndoială israeliţii vor fi adunaţi atunci la Ierusalim şi fără îndoială favoarea Domnului va fi manifestată faţă de ei acolo. Aceasta va fi la încheierea „necazului lui Iacov”, Domnul fiind prezent să-i scape din el. Gândul nostru este că aceasta va fi după ce Biserica va fi ((1001)) trecut în glorie. Executarea a ceea ce este descris aici pare să fie o parte din lucrarea Bisericii glorificate.

Înţelegem că Vrednicii din Vechime vor apărea atunci şi că favoarea lui Dumnezeu se va fi întors la evrei şi că atunci vor începe binecuvântările pământeşti ale Israelului. Aceasta ar implica faptul că evreii vor fi atunci sub aranjamentul Noului Legământ şi ca atare Biserica trebuie să fi fost atunci completată.

Simbolic, un munte reprezintă o împărăţie. În altă parte Scripturile declară că Iehova va face glorios locul picioarelor Sale. Cuvântul măslin se asociază întotdeauna în mintea oamenilor din Orient cu ideea de lumină şi hrană. Ei folosesc uleiul de măsline în mod regulat în loc de unt. Deoarece uleiul dă atât lumină cât şi hrană, Muntele Măslinilor ar reprezenta Împărăţia lui Dumnezeu. Uleiul de măsline era turnat pe capul împăraţilor şi preoţilor lui Israel, şi astfel simboliza Spiritul sfânt. Împărăţia lui Dumnezeu va fi pentru binecuvântarea omenirii. Ea va fi din două faze — cerească şi pământească — şi toţi oamenii vor intra în cele din urmă sub acea stare binecuvântată.

Vezi Studii în Scripturi, Vol. IV, pag. 649-656, pentru mai multe lămuriri ale acestui pasaj.