O MIŞCARE DE COOPERARE A BISERICII

R 4903 W. T. 15 octombrie 1911 (pag. 395)

Ziarele anunţă lumea că d-nul J. Pierpont Morgan, om de finanţe, şi alţi bărbaţi proeminenţi sprijină şi finanţează o mare mişcare religioasă în această toamnă — o reînsufleţire religioasă întreprinsă simultan în fiecare parte a Statelor Unite, prin cooperarea activă a creştinilor din toate denominaţiile. Înţelegând că doar puţini în afară de femei participă la serviciile obişnuite ale bisericii, această mişcare urmează să fie în mod special îndreptată către bărbaţi. Este numită: „Bărbaţii şi Mişcarea de Propăşire Religioasă”.

Fiecare creştin ar trebui în mod cuvenit să se întrebe: Care trebuie să fie atitudinea mea faţă de această mişcare? De aceea oferim unele sugestii cititorilor TURNULUI DE VEGHERE, dar ele sunt numai sugestii. Fiecare copil al lui Dumnezeu, desigur, este liber să-şi urmeze propria judecată cu privire la voinţa divină. Editorul îşi va exprima numai propriile sale convingeri, propria sa atitudine mentală, şi cei care doresc le pot copia în întregime sau în parte.

AR TREBUI SĂ LE ARĂTĂM SIMPATIE

Simpatia noastră se îndreaptă spre oamenii buni care întreprind această mişcare, chiar dacă avem toate motivele să credem că probabil numai câţiva dintre ei sunt creştini devotaţi în cel mai adânc sens al acestui termen. Noi simpatizăm cu acei care nu sunt deloc creştini în sensul biblic, care sunt numai moralişti cu intenţii bune şi care neînţelegând Planul divin îi consideră pe creştinii adevăraţi, evlavioşi, numai extremişti sau ciudaţi. Încercând să stabilească o dreptate a lor (Rom. 10:3), ei sunt foarte serioşi în a dori binele omenirii. Desigur, ne bucurăm că intenţiile lor faţă de semeni sunt bune şi nu rele, vătămătoare.

Acest fel de simpatie cu metodele lor trebuie să ne facă să le vorbim lor şi despre ei în termenii cei mai amabili, fie că sunt slujitori ai bisericii ori laici, bogaţi ori săraci. Dumnezeu este de partea a tot este bun şi în armonie cu orice este bun şi drept — în măsura în care se face bine intenţionat. Şi aşa trebuie să fie şi cu copiii Lui. Astfel a învăţat Învăţătorul, când apostolii I-au spus că interziseseră altora să scoată afară demoni deoarece nu urmau împreună cu ei, El le-a spus: Nu-i opriţi, căci oricine nu este împotriva noastră este de partea noastră. Cu alte cuvinte, ar trebui să existe o legătură de simpatie între toţi cei care sunt cu bun simţ, drepţi, amabili, bine intenţionaţi, fie că pot vedea la fel sau nu din punct de vedere teologic.

SONDAJ DIN CASĂ ÎN CASĂ

O parte din acest plan general de reînsufleţire este de a vizita fiecare casă şi de a face un sondaj în privinţa atitudinii fiecărui cetăţean cu privire la relaţia sa cu biserica, la participarea la adunări etc. Aceşti vizitatori vor veni la casele noastre. Faptul că vedem că ei încearcă o lucrare imposibilă, şi faptul că noi credem că ei ignoră metodele divine, să nu ne orbească asupra faptului că unii din aceşti oameni dragi cheltuie timp şi energie în ceea ce pare a fi o luptă curajoasă pentru Domnul.

Noi ar trebui să le acordăm simpatie şi să fie primiţi de către noi în cel mai amabil şi mai generos mod. Dar trebuie să fim în gardă ca nu cumva zelul nostru s-o ia înaintea înţelepciunii, şi să le facem rău lor şi cauzei, mai degrabă decât bine. Să fim înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii întotdeauna.

De exemplu, simpatia noastră pentru bunele lor intenţii, unindu-se cu cunoştinţa noastră despre o cale nespus mai bună, ne-ar înclina să folosim o astfel de ocazie pentru informarea lor în privinţa acestei căi nespus mai bune. În zelul nostru am putea uita că este necesară o anumită pregătire a inimii înainte ca Adevărul să poată fi primit chiar şi într-o inimă bună şi onestă, şi că altora nu le va face niciun bine. Prin urmare, în loc de a încerca să-i reţinem pe aceşti vizitatori şi evident să le împiedicăm lucrarea angajându-ne în discuţii teologice, calea mai înţeleaptă ar părea să fie ca, într-un mod demn, amabil şi discret, să dăm mica noastră mărturie pentru Adevăr şi să lăsăm lucrurile la atât. Dacă inimile lor sunt într-o stare corectă, Adevărul însuşi îi va atrage. Şi dacă flămânzesc şi însetează după dreptate, vor căuta mai mult, fie atunci fie mai târziu.

UN STOC DIN „TRIBUNA POPORULUI”

Fiecare cititor ar trebui să aibă un stoc din TRIBUNA POPORULUI care acoperă subiecte interesante, pentru folosire înţeleaptă în astfel de ocazii. După ce se răspunde la întrebări cu amabilitate, foarte pe scurt şi fără vreo încercare de a converti, s-ar putea sugera ceva de citit gratuit asupra subiectului, cu sugestia că dacă ar vrea să citească aţi putea să-i daţi, dar fără vreo încercare de a i-o impune sau de a-l îndemna în mod nepotrivit s-o accepte. Dacă nu are ureche pentru Adevăr, ar fi mai bine să păstraţi materialul de citit pentru altul care probabil o va vrea.

Din nou, dacă domnul respectiv manifestă vreun interes, nu-i daţi cu forţa un număr mare de exemplare şi astfel să faceţi să pară ceva obişnuit şi fără valoare. Mai degrabă alegeţi un exemplar, spunându-i că sunt multe atât de bune încât nu prea aţi şti pe care să i-l daţi. Alegeţi unul care, după judecata voastră, ar fi cel mai potrivit ca să-l ajute şi spuneţi-i că, dacă va dori mai multe, aţi fi bucuroşi să auziţi aceasta din partea lui. Arătaţi-i de asemenea STUDIILE ÎN SCRIPTURI şi în cuvinte foarte puţine, moderate, bine alese, spuneţi-i cum le apreciaţi voi şi cum aţi dori ca toţi creştinii să le poată avea şi să obţină din ele aceeaşi binecuvântare pe care voi şi mii de alţi creştini, femei şi bărbaţi, au avut-o.

CARTEA VOASTRĂ DE VIZITĂ ŞI MENŢIONAREA BISERICII

Mai jos tipărim o mică declaraţie care poate fi folosită de către cei care doresc, drept cartea lor de vizită. Aceasta conţine răspunsul la aproape toate întrebările care ar putea fi puse. Aceasta în sine va fi o mărturie pentru Adevăr care ar putea părea nechibzuită — chiar prostească — pentru unii care nu sunt concepuţi de spirit, dar se va dovedi puternic iluminantă pentru cei care sunt concepuţi de spirit — care sunt singura clasă la care ne aşteptăm să ajungem.

Am aranjat-o aşa încât să poată fi decupată şi dată în mod convenabil celui care întreabă.

Sunt membru al „Bisericii Viului Dumnezeu ale căror nume sunt scrise în cer.” Evrei 12:23

Sunt bucuros să respect ca membri ai acelei Biserici pe toţi aceia care declară credinţă în jertfa de răscumpărare a lui Cristos şi deplină consacrare în moarte cu El — fie că aceştia sunt în secte sau partide pământeşti sau în afara lor.

Nu sunt membru al vreunei secte pământeşti, crezând că toate sunt de organizare umană. Iubesc pe toţi aceia care-L iubesc pe Dumnezeu şi caută căile Lui, dar detest crezurile „veacurilor întunecate”, care au făcut atât de mult să denatureze Caracterul şi Planul divin şi care atât de grav i-au înrobit pe atâţia din poporul Domnului în lanţurile ignoranţei şi superstiţiei.

Mă întâlnesc în mod regulat cu alţi studenţi ai Bibliei pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, fără limitările şi culorile crezurilor.

Facem instruire religioasă copiilor noştri acasă, crezând că acesta este aranjamentul divin prezentat în Biblie. Am găsit că această metodă a lui Dumnezeu este folositoare pentru ei şi pentru noi.

Un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, o singură Biserică a Întâilor-născuţi şi o singură speranţă la glorie, onoare şi nemurire.

Efes. 4:5,6; Evr. 12:23; Rom. 2:7