y

Prefaţă

Prima ediţie a acestei mici cărţi a fost publicată în 1881 şi, sub binecuvântarea Domnului, pare să fi fost de foarte mare ajutor clasei căreia i-a fost special destinată — „preoţiei împărăteşti”. Mulţi din această clasă au mărturisit că ea le-a arătat în umbrele şi tipurile Vechiului Testament, ca un deget al Domnului, semnificaţii pe care nu le-au putut aprecia mai înainte şi că astfel i-a călăuzit pe calea sacrificiului de sine, ajutându-i să înţeleagă adevărata semnificaţie a declaraţiilor scripturale: „aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie” şi „în trupul meu, împlinesc ce lipseşte suferinţelor lui Hristos”, „dacă suferim cu El vom şi domni cu El”, „să ieşim dar afară din tabără, la El, şi să suferim ocara Lui” şi a multor altor declaraţii scripturale, care asociază poporul Domnului cu El Însuşi atât în „suferinţele din vremea de acum” cât şi în „slava viitoare”.

Autorul se bucură că este aşa şi roagă ca binecuvântarea divină să vină asupra acestei noi ediţii, care a fost necesară din cauza ştergerii plăcilor electrice ale primei ediţii şi din dorinţa de a avea formatul general conform cu cel al seriei Studii în Scripturi — pentru că ea poate fi foarte potrivit considerată un supliment şi o urmare la volumul V al acestor studii, păstrat separat pentru a-i înlesni folosirea. Cu excepţia acestor schimbări tipografice, a adăugării unui capitol şi a câtorva modificări în frazeologie, pentru a face unele puncte poate mai clare, nu există schimbări.Într-adevăr, nici o schimbare anume nu părea a fi posibilă sau de dorit.

S-ar părea că înţelegerea subiectelor tratate aici a fost îndrumată din cer, „învăţat de Dumnezeu” la un timp când lumina era absolut necesară pentru o deplină şi clară prezentare a Planului Vârstelor. Nădăjduim ca acei care au fost binecuvântaţi prin ajutoarele furnizate în această cărticică, cât şi alţii care în mod asemănător vor mai fi binecuvântaţi, să poată aprecia că şi ei sunt „învăţaţi de Dumnezeu”, deoarece se va observa că autorul a căutat să dovedească fiecare punct şi fiecare aplicare prin Cuvântul Domnului şi n-a învăţat nimic de la sine; cum le-a primit de la Domnul, prin Cuvântul şi Spiritul Său, aşa le-a prezentat, cu dovezi, oricui are urechi de auzit.

Studentul atent va observa că, aplicaţiile tipurilor prezentate aici fiind corecte, întregul Plan al Vârstelor este confirmat prin ele: justificare, sfinţire şi glorificare pentru Biserică mai întâi, iar după aceea restabilire pentru oricine va voi, din toate familiile pământului. Ce glorioasă Evanghelie, deci, îşi are cheia în aceasta!

Iubite cititor, dacă lucrurile prezentate aici ţi se vor părea cât de cât adevăr, ele îţi vor trezi desigur energia şi zelul să sacrifici interesele pământeşti pentru a câştiga premiul chemării înalte — ca să poţi deveni unul din preoţii împărăteşti, asociaţi în curând cu „Marele Preot al mărturisirii noastre” în marea lucrare de binecuvântare a creaturii care suferă. Şi dacă din aceste adevăruri câştigi o binecuvântare şi te împărtăşeşti de spiritul lor, credem că vei voi să dai acest pahar răcoritor şi altora, cărora le trebuie tocmai un astfel de stimulent pentru a-şi reînsufleţi inimile ostenite. Şi dacă doreşti să colaborezi în acest serviciu, vei afla că au fost făcute toate aranjamentele ca să poţi obţine aceste cărţi la un preţ foarte acceptabil — cu zecile sau sutele. Oricine primeşte hrană la Masa Domnului, este onorat cu privilegiul de a intra în serviciu — ca şi „conlucrători cu Dumnezeu”.

Cu dragoste creştină,
al vostru frate şi servitor în Hristos,
Charles T. Russell