„SĂ-ŞI CUMPERE O SABIE”

W.T. 1 Iulie 1916 (pag.206-207)

De ce a zis Domnul nostru către ucenicii Săi: „Şi cine nu are, să-şi vândă haina şi să-şi cumpere o sabie” (Luca 22:36, 38), iar după aceea i-a spus Sf.Petru: „Pune-ţi sabia la locul ei, căci toţi cei care scot sabia, de sabie vor pieri?” Matei 26:51, 52.

Să ne amintim împrejurările. Isus ştia că venise ceasul să fie trădat, luat prizonier, şi în ziua următoare să fie răstignit. A fost necesar să arate că prinderea Lui nu se făcea prin forţă, ci El S-a lăsat de la Sine să fie luat şi răstignit. Tatăl putea şti, îngerii puteau şti, ucenicii Săi puteau şti că El avea puterea să ceară Tatălui legiuni de îngeri pentru apărarea şi protejarea Sa de vrăjmaşi; dar alţii nu puteau şti acest lucru. Era de dorit să fie dovedit clar că Isus şi ucenicii Săi s-ar fi putut apăra singuri, aşa cum Sf. Petru a început de fapt s-o facă atunci când şi-a scos sabia şi a tăiat urechea robului marelui preot. Isus i-a vindecat imediat urechea, i-a spus lui Petru să nu opună rezistenţă şi S-a predat, cerând numai ca ucenicii să nu fie molestaţi.

Situaţia a dovedit că Domnul nostru S-a predat voluntar, şi în aceasta a constat lecţia. Dacă n-ar fi fost nici o sabie printre ucenici, s-ar fi putut pretinde că nu s-au putut apăra. Faptul că au avut săbii a permis manifestarea curajului ucenicilor şi voinţa lui Isus de a Se supune.

Când Isus a spus să-şi vândă hainele dacă era necesar şi să cumpere o sabie, apostolii au răspuns că aveau la ei două săbii; iar Isus a răspuns: „Destul”. Acestea erau numai pentru demonstraţie, şi nu pentru apărare.

Nimic din aceste Scripturi nu pare să justifice războiul, nici sugestia unora că Isus a dorit ca ucenicii Săi să ia sabia. Este adevărat că nu toţi care au luat sabia au pierit de sabie, şi nu toţi care au evitat sabia şi-au păstrat viaţa, dar acesta este un principiu general pe care Domnul îl discută. Cel care se pregăteşte de război şi tulburare cât se poate de sigur că le va avea din belşug, conform mersului general al naturii umane căzute. Pe de altă parte, ucenicii Domnului sunt îndemnaţi să „urmărească pacea cu toţi oamenii, şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul”. Evrei 12:14.