„SĂ TE PREZINŢI APROBAT”

„Străduieşte-te să te prezinţi aprobat înaintea lui Dumnezeu, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Tim. 2:15.

R 4930a W. T. 1 decembrie 1911 (pag. 442)

Se pare că Dumnezeu a binecuvântat mult şi a folosit în lucrarea „secerişului” cele şase volume ale Studiilor În Scripturi. Probabil că nimeni care se bucură astăzi de Adevăr nu va fi în dezacord cu această afirmaţie nici în cel mai mic grad. Unii pe care-i cunoaştem ar exprima chestiunea cu şi mai mare forţă. Cu toate acestea, din când în când ne dăm seama că mulţi din cei care se bucură considerabil de Adevăr au doar o cunoştinţă imperfectă a lui — nu sunt înrădăcinaţi, întemeiaţi, stabiliţi şi zidiţi în Adevăr; nu sunt în stare să „împartă drept Cuvântul Adevărului”; nu sunt lucrători care nu trebuie deloc să se ruşineze să discute Adevărul cu alţii.

Unii dintre aceştia, deficitari în cunoaşterea Adevărului, sunt numai prunci, începători, care n-au avut încă o ocazie deplină pentru studiu. Unii dintre ei au citit Volumul 1 şi au răsfoit celelalte volume. Poate că au auzit despre adunările de Studiu al Bibliei, şi, frecventându-le şi discutând cu fraţii şi ascultând unele discursuri, par să presupună că ei cunosc învăţăturile din toate cele şase volume ca şi cum le-ar fi citit, le-ar fi studiat.

Aceasta este o mare greşeală; mai mult, este o greşeală serioasă, deoarece noi suntem în timpul când toţi trebuie să se aştepte să fie în mod special încercaţi şi probaţi. Şi cei care au numai o înţelegere parţială a Planului divin — cei care au numai o parte a armăturii prevăzute, vor găsi că este greu, dacă nu imposibil, să reziste în această zi rea la atacurile lumii, ale cărnii şi ale adversarului. Dacă au zel potrivit pentru Domnul şi o iubire potrivită pentru Plan, ei ar trebui să manifeste acel zel prin studiul complet şi perseverent al volumelor. Nu-şi pot permite să facă mai puţin.

Aflăm de asemenea că unii dintre dragii noştri prieteni care au citit Studiilor În Scripturi cu ani în urmă, şi nu recent, îşi imaginează că îşi amintesc conţinutul lor, când în realitate sunt cu totul în necunoştinţă de multe din învăţăturile lor. Cu toţii avem vase de pământ, crăpate, şi comoara preţioasă a Adevărului divin repede se epuizează dacă nu continuăm să le reumplem. Un mod de a le reumple este de a merge direct la Biblie. Dar mulţi au găsit ceea ce Scripturile par să implice, şi anume, că învăţătorii umani sunt necesari, şi că ei pot primi mult mai multă cunoştinţă din Scripturi cu ajutorul unui învăţător decât ar putea obţine prin propria lor energie. Aceia dintre cititorii noştri care nu au citit Studiilor În Scripturi în acest an, nu prea pot aprecia cât de mult au pierdut probabil din ceea ce au învăţat din ele la început.