Vol. 21, Septembrie-Octombrie 2014, Nr. 6 


SCRISORI INTERESANTE

R5106 W. T. 15 septembrie 1912 (pag. 299)

Dragul meu Pastor Russell

Noi facem acum a 15-a vizită anuală ca evanghelişti în districtul nostru natal Worcestershire, şi fiindu-ne furnizate de la depozitul vostru din Londra două colete mari cu publicaţiile voastre, întrăm într-o nouă fază a Misiunii. Am distribuit deja mari cantităţi în Sydenham şi Londra. Eu le privesc ca arme directe şi puternice ale distrugerii: (1) Doctrinei lui Darwin a Evoluţiei; (2) Romano-catolicismului; (3) Calvinismului lui John; (4) Nemuririi naturale a sufletului; (5) Doctrinei feroce a Chinului veşnic în iad; (6) Învăţăturii călugărilor despre un diavol etern; — şi arme de reconstrucţie în favoarea: (1) Unui mod scriptural de interpretare a Bibliei; (2) Adevăratei ştiinţe a geologiei şi a creării Pământului, cuprinzând perpetuarea lui; (3) Divinităţii lui Cristos, doctrină în baza căreia este plătit Preţul de Răscumpărare; (4) „Planului” lui Dumnezeu de distrugere a răului şi stabilirea dreptăţii veşnice ca un singur Iehova; (5) Facerii ca viaţa viitoare să depindă de înviere; (6) Doctrinei restabilirii „tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime”.

În aceste cărţi publicate de Societatea voastră există un har şi o putere a expresiei care, însoţite de o mare inteligenţă, le fac foarte potrivite pentru a fi plasate în mâinile tuturor claselor, religioase şi nereligioase, şi de aceea spiritul necompromiţător al toleranţei şi absenţa dogmei ofensive care respiră din fiecare pagină a acestor scrieri, reflectă mare încredere atât în privinţa editorilor cât şi a autorului. Ele sunt bine adaptate să îndeplinească lucrarea pentru care sunt intenţionate. Îmi face plăcere, sunt chiar încântat, că am descoperit astfel de lucrare şi de lucrători în via Stăpânului şi sper din inimă să cooperez în astfel de lucrări până când „sarcina lucrătorului se termină” şi suntem chemaţi la servicii mai înalte.

Învăţăturile nu sunt noi pentru mine, după cum veţi fi observat din publicaţiile mele, dar chiar dacă David şi Solomon au fost îndeaproape înrudiţi şi profund interesaţi în scopurile lui Dumnezeu, la ceea ce David n-a fost chemat, nici nu i s-a permis să facă, Solomon a îndeplinit la timpul cuvenit.

„Dumnezeu pe căi ascunse

Minunile-Şi face.”

El este Marele Suprem. Lăudat fie numele Său sfânt!

Al vostru, în speranţa lui Cristos,

(Rev) J. Martin

 

Dragă Pastore Russell:

Mă bucur de lumina Adevărului prezent de doi ani şi jumătate. Angajamentul nu m-a atras când l-am citit prima dată, dar cu trecerea timpului mi-am dat seama de îngustimea căii şi în noiembrie trecut m-am decis să fac angajamentul şi sunt foarte binecuvântată că am făcut aşa. În timpuri de încercare a fost de un mare ajutor să ştiu că alţii de aceeaşi credinţă preţioasă se roagă pentru mine. Partea care mă ajută cel mai mult este cercetarea gândurilor şi cuvintelor mele.

Înainte de a veni în Adevărul prezent am fost membră a Bisericii M. E. Când soţul meu a primit Adevărul prezent am fost foarte îngrijorată pentru el şi l-am întrebat pe pastorul meu dacă a auzit vreodată de cărţile ZORILE MILENIULUI. El mi-a spus că acele cărţi sunt mai rele decât otrava; dacă erau înfierate ca otravă, nimeni nu le va atinge. Deoarece soţul meu mergea la biserică împreună cu mine, i-am cerut slujitorului să vorbească cu el, dar n-a făcut-o niciodată şi atunci m-am gândit că nu şi-a făcut datoria; astfel că am părăsit biserica şi am mers la o misiune. Prietenii mei şi cu mine ne-am rugat stăruitor pentru soţul meu, şi la urmă L-am rugat pe Tatăl nostru Ceresc să-mi arate dacă eu greşeam şi soţul meu avea dreptate.

La scurt timp am înţeles clar teoria „iadului”; după ce un frate drag care n-a pretins a fi creştin a murit ars, şi după ce am întrebat o întreagă duzină de slujitori bisericeşti unde era el şi am primit zece răspunsuri diferite, aproape că am devenit o necredincioasă în Biblie!

Fie ca dragul nostru Tată să continue să te binecuvânteze! Harul să fie cu tine şi pacea de la Domnul nostru Isus Cristos!

Fratele Moody şi cu mine trimitem numele, deoarece am luat Angajamentul.

Cu iubire creştină,

D-nul şi D-na Edwin R. Moody

— Canada