Vol. 16 Noiembrie-Decembrie 2008 Nr. 1


STUDIU BIBLIC FOLOSITOR

R 5364 W. T. 1 decembrie 1913 (pag. 366)

Din anul 325 d. Cr., data formării primului crez al bisericii, Crezul Nicean, şi până la Reformă, o perioadă de 1200 ani, n-a existat alt studiu biblic în afară de cele ce se făceau pe alocuri în secret, de frica persecuţiilor. Predomina teoria că episcopii erau episcopi apostolici, succesori ai celor 12 apostoli ai Mielului; şi a-i ignora şi a te întoarce la învăţăturile Noului Testament era ceva eretic, o nelegiuire.

După cei 1200 de ani fără studiu biblic, au urmat două sau trei sute de ani în care, sub constrângere, episcopii au permis poporului să aibă Biblia, dar le-a interzis s-o citească ei înşişi, fără interpretările şi explicaţiile presupuşilor succesori apostolici. Astfel, studiul biblic a fost împiedicat, deoarece poporului i s-a dat de înţeles că înţelegerea greşită a Bibliei înseamnă erezie, şi erezia înseamnă chin veşnic.

Numai acum încep studenţii Bibliei să iasă de sub marele nor al doctrinei false, care timp de 1500 de ani a prezentat greşit pe Dumnezeu şi Biblia, punând întunericul ca lumină. Numai acum poate fi întreprins studiul biblic în spiritul lui adevărat, fără teama de om, care aduce capcană. Numai acum educaţia este generală, permiţând studiul biblic în acest sens adevărat. Numai acum avem Biblia la îndemână, ieftină şi în fiecare casă. Numai acum avem mai mult timp liber şi posibilitatea studiului biblic. Numai acum avem lumină bună la care să studiem.

Dar vai! acum că suntem gata şi bine echipaţi pentru studiu biblic, suntem împiedicaţi, frânaţi de doctrine greşite care au intrat şi s-au fixat în memorie. Unele dintre acestea au venit de la crezuri, unele din cărţile de cântări, unele din propovăduire, iar unele din pliante. Ca rezultat, suntem plini de neînţelegeri şi de inconsecvenţe, ceea ce face ca Biblia să pară a se contrazice pe sine. Atât de mult stă astfel cazul, încât se socoteşte un lucru la modă în zilele noastre, ca oamenii inteligenţi să râdă de Biblie şi să-i nege inspiraţia divină. Dar Biblia este consecventă cu sine şi cu totul opusă doctrinelor crezurilor. Dar aceste fapte trebuie bine cunoscute, înainte de a putea avea încredere deplină în Biblie şi a o aprecia pe deplin. Aceste binecuvântări sunt tot mai mult partea poporului Domnului, în special în ultimii 35 de ani.

Trei ajutoare excelente pentru studiu biblic

În toate aceste împrejurări, este o problemă cum să studiem Biblia aşa încât să-i înţelegem sensul adevărat şi să evităm erorile trecutului. Mulţi care studiază Biblia cred că Dumnezeu a venit în ajutorul poporului Său la timp de lipsă, dând ajutoare pentru studenţii Bibliei — cele 6 volume ale Studiilor În Scripturi.

Aceste volume n-au nici o pretenţie a fi inspirate divin, ci, dimpotrivă, arată din Scripturi că n-a fost intenţionată nici o astfel de inspiraţie divină, în afara celor 12 apostoli. Totuşi, ele arată că este în deplină armonie cu Biblia să aşteptăm ca, din timp în timp, după cum cer necesităţile, Domnul să ridice păstori şi învăţători pentru ajutorarea celor credincioşi, în studierea Scripturilor — învăţători care, fără să aibă inspiraţie deplină, vor avea, într-un mod special, conducerea şi binecuvântarea Spiritul sfânt, acordată întregii Biserici. Credinţa multora este că Dumnezeu a folosit Studiile În Scripturi pentru a face o astfel de învăţare şi lucrare pastorală — conducând poporul Lui prin aceea că îi indică Scripturile şi sugerează interpretări care armonizează Biblia de la Geneza la Apocalipsa.

Întrebarea următoare este: cum pot fi aceste ajutoare pentru studiu biblic cel mai bine folosite de poporul Domnului? Aceasta este o întrebare care în ultimă analiză se adresează studentului de Biblie individual, sau adunărilor de studenţi ai Bibliei care doresc să le folosească. Nu există nici o poruncă divină în acest subiect. Fiecare persoană şi fiecare adunare are libertatea să folosească orice îi este de ajutor în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. În toate cazurile însă, trebuie amintit că nici un învăţător, nici o carte nu ia locul Bibliei, ci numai arată spre Cuvântul lui Dumnezeu şi-l expune.

Multe mii din poporul Domnului au mărturisit că au primit mari binecuvântări, prin folosirea acestor chei ale Bibliei în citirea şi studiul lor individual. Sute de adunări ale studenţilor Bibliei, din toate părţile lumii, le folosesc şi, pretind ei, cu mare profit. Noi le recomandăm tuturor. Societatea de Biblii şi Tratate Turnul de Veghere, a scos broşuri mici cu întrebări din diferitele volume ale acestei serii şi le furnizează la preţ foarte mic. Acestea nu sunt în general necesare pentru studiul individual, dar sunt foarte folositoare pentru studiul în adunare, deoarece descompun subiectul în părţi şi stimulează mintea şi memoria la răspunsuri. Cărţile sunt un ajutor pentru răspunsuri, sprijinite de Scripturi. Acestea sunt numite studii biblice bereene, pentru că se studiază Biblia — nu broşurile de întrebări, nici cărţile care ajută să se dea răspunsuri la întrebări.

De asemenea, am sugerat un alt fel de studii biblice bereene, dat la sfârşitul unei Biblii special pregătite, din Versiunea Comună. Acestea sunt studii pe subiecte şi este dată o varietate de citate din Scripturi, legate de astfel de subiecte. Acestea sunt studii folositoare, dar, după judecata noastră, nu sunt atât de bine adaptate majorităţii adunărilor de studiu biblic, cum sunt cele menţionate anterior, suplimentate de broşurile cu întrebări.

Două metode comparate

Uneori oponenţii par să ia uşor aceste metode de studiu biblic şi ne spun că în adunările lor ei iau un capitol anumit din Biblie şi au o discuţie ((1123)) generală asupra lui. Răspunsul nostru este că, dacă au căpătat cunoştinţă, lumină şi adevăr în acest fel, se dovedeşte că este o metodă bună. Dacă dimpotrivă, nu obţin rezultate satisfăcătoare, ci numai o ciorovăială şi o varietate de răspunsuri, nici unul nefiind foarte satisfăcător, atunci aceasta n-ar părea o cale foarte avantajoasă de urmat.

Pentru a hotărî astfel problema, sugerăm ca o adunare de studiu biblic, una care foloseşte stilul obişnuit de studiere a unui capitol, să fie adusă în concurs cu o adunare care a folosit metoda noastră, de studiu biblic berean, descrisă la început. Cele două adunări să ia orice subiect biblic sugerat; curând se va recunoaşte că aceia care au urmat planul nostru de studiu biblic berean, vor cunoaşte de 10-20 de ori mai mult despre Biblie, asupra fiecărui subiect.

Aceste Studii În Scripturi n-au căutat să urmeze nici un crez şi nici o teorie omenească, ci numai să pună laolaltă diferitele Scripturi asupra unui subiect şi să găsească punctul de vedere armonios, reflectat de aceste diferite pasaje. Metoda s-a dovedit atât de satisfăcătoare pentru cei care au încercat-o, încât nu s-ar gândi să folosească nici o altă metodă de studiu biblic, considerând că toate celelalte metode au mică valoare prin comparaţie. Totuşi, problema este numai a individului sau a adunării să hotărască ce este mai bine pentru cele mai bune interese ale lor, care serveşte mai bine scopului lor.