TURNEUL BRITANIC AL EDITORULUI — PARTEA A 2-a

R 4938 W. T. 15 decembrie 1911 (pag. 456-457)

Prezenţa publicului la adunarea ţinută la Royal Albert Hall a fost estimată la trei mii de persoane — excelent, într-adevăr, pentru un serviciu religios în mijlocul săptămânii, într-o sală nu prea convenabil situată pentru publicul general. Am avut o audiere excelentă asupra subiectului, „Două Ceruri şi Două Iaduri”. Printre cei cu care am vorbit după adunare a fost un frate metodist, care a mulţumit lui Dumnezeu pentru ceea ce auzise, spunând că a acceptat mesajul pe deplin, şi că înainte fusese în pericol de a fi luat de curentul necredinţei. Altul a remarcat că a venit ca necredincios şi a plecat cu credinţă în Dumnezeu şi în Cartea Sa. Am mulţumit lui Dumnezeu şi am fost încurajaţi.

Tabernacolul din Londra a fost centrul activităţilor noastre în metropola lumii. Am ţinut acolo treisprezece vorbiri publice; prezenţa şi interesul au fost excelente. Cu o ocazie sau două Tabernacolul a fost supraaglomerat; chiar cu scaune în plus unii au stat în picioare. Sperăm că dragii prieteni din Londra şi din vecinătate au fost la fel de încurajaţi şi întăriţi spiritual cum am fost noi.

În raportul nostru anterior al vizitei noastre în Scoţia, am trecut cu vederea să menţionăm adunarea de la Motherwell Town Hall, unde a fost o prezenţă de o mie de persoane. Fraţii noştri scoţieni sunt foarte entuziaşti în iubirea lor pentru Adevăr şi pentru serviciul acestuia. Am fost primiţi foarte ospitalier şi am adus cu noi salutări pentru Studenţii Bibliei din America şi de pretutindeni.

VEŞTILE BUNE ÎN ŢARA GALILOR

Am vizitat două oraşe principale galeze şi am ţinut două vorbiri în fiecare. La Cardiff adunarea publică a fost în Park Hall. În jur de o mie cinci sute au acordat cea mai serioasă atenţie la ceea ce am avut de spus cu privire la „Marele Viitor”. Cam acelaşi număr au fost prezenţi la adunarea publică din Swansea la Albert Hall.

Prietenii galezi sunt puţin neîncrezători, dar evident calzi la inimă şi foarte profunzi în iubirea lor pentru Adevăr şi în a-l servi. Ei au lucrat din greu pentru ambele aceste adunări. Adevărul face bun progres în Ţara Galilor şi fraţii sunt mult încurajaţi.

CUM AU ASCULTAT ENGLEZII

Am vizitat unsprezece oraşe englezeşti — în afară de Londra. În aproape toate acestea au fost ţinute cel puţin câte două adunări — pentru una făcându-se în mod special reclamă la public. La aceste adunări ale Studenţilor Bibliei participarea a fost bună şi în multe cazuri au fost cu adevărat mici convenţii de câte cinci, zece, cincisprezece, douăzeci, treizeci şi patruzeci, care au participat din localităţile şi oraşele înconjurătoare. Cât de mult ne-am bucurat de părtăşia lor, de seriozitatea lor, şi cum am observat zelul lor pentru Adevăr şi străduinţele serioase depuse pentru a face din adunări un succes! Şi au avut un mare succes.

În raportul nostru anterior am menţionat patru localităţi englezeşti vizitate; acum adăugăm altele:

In Reading, la Town Hall, au fost prezenţi în jur de o mie — ascultători inteligenţi, atenţi şi agreabili. La Oxford, sala Corn Exchange a fost plină la capacitatea ei, şapte sute, şi a fost acordată cea mai mare atenţie mesajului nostru. La Newport ne-am adresat publicului în Phillips Memorial Hall. Publicul a fost estimat la mai mult de o mie. Ei au acordat aceeaşi mare atenţie şi au arătat acelaşi interes profund faţă de subiect cum au fost observate şi în adunările precedente. Tot aşa a fost şi cu publicul de la Kittering, unde Victoria Hall a fost plină — aproximativ şapte sute. Apoi a venit Nottingham. Am vorbit la Mechanic’s Hall unui public estimat la o mie două sute. Am avut diferite manifestări de adânc interes şi simpatie şi aici. În Sheffield serviciul public a fost la Albert Hall. Această sală a fost plină; publicul, aproximativ o mie opt sute, ne-a acordat o atenţie neîmpărţită şi a dovedit mult interes. La Leicester ne-am adresat publicului în Corn Exchange. Aproape o mie au fost prezenţi, şi după privirile de simpatie şi după aplauzele ocazionale am fost siguri că mulţi din ascultătorii noştri au prins aspecte din Viaţa Viitoare care îi vor ajuta în zilele următoare în bătălia lor împotriva necredinţei, a îndoielii, a fricii, a lumii, a cărnii şi a diavolului.

Vineri, 17 noiembrie, la Tabernacolul din Londra s-a terminat vizita noastră. Le-am urat prietenilor la revedere, îndemnându-i să fie curajoşi şi credincioşi până la moarte. Am vorbit din cuvintele apostolului, care arată că deşi vieţile noastre şi mesajul nostru sunt o mireasmă de la moarte spre moarte pentru cei care sunt în întuneric, ele sunt o mireasmă de la viaţă spre viaţă pentru copiii luminii, iar pentru Dumnezeu o mireasmă plăcută în Cel Uns. Chiar dacă nu s-a făcut publicitate pentru adunare, în jur de o mie opt sute au fost prezenţi. În ziua următoare în jur de treizeci s-au întâlnit cu noi din nou la peronul de unde am luat feribotul.

În mod sigur am fost mult privilegiaţi de Domnul în legătură cu această vizită britanică. Numai Domnul ştie în ce măsură aceasta a stimulat şi încurajat pe cei credincioşi, sau a iluminat pe unii din credincioşii Săi care înainte stăteau în întuneric. Lăsăm rezultatele pe seama Lui, recunoscători pentru privilegiul de a cunoaşte Adevărul şi pentru bucuria de a ne fi permis să-L servim în acest mod sau în oricare altul. Am simţit şi ne-am străduit pretutindeni să le imprimăm dragilor noştri prieteni gândul că Adevărul nu este al nostru; că este al lui Dumnezeu, şi de aceea aparţine tuturor acelora care sunt ai Lui, şi că este un mare privilegiu să fim ambasadorii şi purtătorii Lui de cuvânt în a-l face cunoscut tuturor celor care au urechi de auzit. Prin urmare, îi atribuim toată gloria Lui, de la care vine orice dar bun şi desăvârşit, Tatăl nostru din cer, şi Celui prin care ne vin aceste daruri, şi anume, Domnul şi Răscumpărătorul nostru, Isus.

Un rezumat al turneului nostru arată douăzeci şi patru de localităţi vizitate, cincizeci şi cinci de adunări publice ţinute, patruzeci şi patru de mii de ascultători şi peste un milion de pliante şi broşuri distribuite gratis. Prietenii dragi din fiecare loc au manifestat mare energie şi devotament în legătură cu adunările, aranjamentele şi anunţurile.

Călătoria noastră spre casă a fost fără evenimente. Călătoria peste ocean ne dă o ocazie excelentă pentru lucrarea literară.