UNELE ÎNTREBĂRI INTERESANTE

R 5050 W. T. 15 iunie 1912 (pag. 201-202)

CUM SĂ-I RĂSPUNZI

UNUI NEBUN

Întrebare: Te rog explică: „Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept.” Prov. 26:4, 5.

Răspuns: Când vorbiţi cu unul care vorbeşte nebuneşte, nu vorbiţi nebuneşte la rândul vostru. Vă dezonoraţi singuri. În cazul al doilea: „Răspundeţi nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept”, ar înseamna că îi faceţi un serviciu arătându-i nebunia poziţiei sale, prin aceasta ajutându-l să ajungă la o atitudine potrivită a minţii.

ARHANGHEL ÎNSEAMNĂ ÎNGER DE ORDINUL CEL MAI ÎNALT

Întrebare: Există sau vor exista mai mult decât un singur Arhangel?

Răspuns: A vorbi despre Arhangheli (plural), ar fi contrar Scripturilor. Cuvântul arhanghel înseamnă înger de ordinul cel mai înalt, prefixul arhi înseamnând principal: de exemplu, şeful departamentului de pompieri. În capitolul 12 din Daniel citim (vers. 1): „În timpul acela se va scula marele prinţ Mihail îArhanghelulş, ocrotitorul fiilor poporului tău”. În ebraică Mihail înseamnă Unul ca Dumnezeu, sau asemenea lui Dumnezeu. Cel care este asemenea lui Dumnezeu înţelegem că este marele Mesia, însuşi Domnul Isus. „Se va ridica Mihail” — adică, se va ridica Mesia, „ocrotitorul fiilor poporului tău” — adică, Se va ridica pentru Israel. Dar Se va ridica şi pentru Biserică, Trupul Său, şi pentru toţi cei care sunt în armonie cu Dumnezeu şi pentru toţi care vor fi în armonie cu Dumnezeu. Aici va fi inclusă toată omenirea în timpul Veacului Milenar. „La timpul cuvenit” oamenii vor putea fi eliberaţi din robia stricăciunii şi a morţii şi vor putea fi aduşi în armonie deplină cu Dumnezeu.

RĂSCUMPĂRAREA ŞI JERTFA PENTRU PĂCAT

Întrebare: Putem avea o declaraţie concisă în care să faci deosebire între „Răscumpărare” şi „Jertfa pentru păcat”?

Răspuns: Cuvântul „Răscumpărare” înseamnă „preţ corespunzător” şi indică un aspect al aranjamentului divin pentru recuperarea omului. Aşa cum printr-un om a intrat păcatul în lume, tot aşa recuperarea va fi prin lucrarea răscumpărătoare făcut de un om. 1 Cor. 15:21, 22.

Termenul „Jertfă pentru Păcat” este folosit pentru a reprezenta modul în care preţul de Răscumpărare va fi folosit pentru recuperarea lumii. Aceasta arată aplicarea reală a preţului de Răscumpărare pentru omenire, asigurând eliberarea de sub condamnare şi permiţând intrarea în vigoare a gloriosului aranjament al Noului Legământ.

Preţul de răscumpărare n-are nimic de-a face cu metoda prin care va fi aplicat acel preţ. Când Domnul nostru a murit, El a depus un preţ suficient, dar aplicarea acelui preţ nu este încă completată. Marele rezultat al lucrării răscumpărătoare se va vedea la sfârşitul Veacului Milenar, când, ca rezultat al aplicării preţului de Răscumpărare vor fi: Cristos şi Biserica pe planul divin, „Mulţimea Mare” pe planul spiritual, „Vrednicii din Vechime” în starea lor perfectă şi lumea întreagă restabilită la perfecţiunea lor pierdută în Eden.

ÎN LEGĂTURĂ CU TERMENUL

„NOUA CREAŢIE”

Întrebare: De ce este aplicat termenul „Noua Creaţie” la Biserică?

Răspuns: Scripturile ne spun că Domnul nostru a fost Începutul creaţiei divine, Întâiul-născut dintre toate creaturile, Primul şi Ultimul; că Tatăl ceresc n-a mai creat nici o altă fiinţă; şi că prin Domnul nostru au fost făcute toate celelalte lucruri. Cu alte cuvinte, puterea Tatălui a fost exercitată prin Unicul Său Fiu Conceput. Potrivit Scripturilor, omul a fost ultimul dintre creaţiile în chipul lui Dumnezeu. Dar Tatăl ceresc a avut ca scop să aibă un ordin de fiinţe mai înalt decât altele care fuseseră create, şi a aranjat ca Unicul Său Fiu Conceput să ocupe cea mai înaltă poziţie în acea Creaţie Nouă.

„Pentru bucuria care I-a fost pusă înainte”, Domnul nostru a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi apoi S-a aşezat la dreapta Maiestăţii în înălţime. Iniţial El a fost prima creaţie. Acum El a fost a doua creaţie — o nouă creaţie, deosebită. Şi toată Biserica a fost invitată să urce pe acest loc cel mai înalt, să fie asociată cu Cristos, să fie părtaşă naturii divine. Dar pentru a ajunge la această poziţie înaltă, să fie cu El, ea trebuie să moară faţă de natura pământească şi faţă de interesele, scopurile şi proiectele ei, şi să fie vie cu El dincolo de văl. Isus este Capul acestei Creaţii Noi, iar Biserica este Corpul. Nu înţelegem că „Mulţimea Mare” va face parte din Creaţia Nouă. Numai „Turma Mică” va avea onoarea să fie membri ai Corpului lui Cristos.

În cele din urmă, când Planul Divin va ajunge la împlinirea lui, Iehova va fi Cap peste toate lucrurile şi Cap peste Cristos; apoi vor veni Domnul nostru şi Biserica, Trupul Său; apoi vor veni diferitele ordine de îngeri, iar în cele din urmă omenirea. După cum ne spune apostolul în scrisoarea sa către Efeseni: „pentru administrarea îdispensaţiaş plinătăţii timpurilor, îDumnezeu vaş … uni în Hristos toate lucrurile care sunt în ceruri şi lucrurile care sunt pe pământ”. Efes. 1:9, 10.

JERTFA PENTRU PĂCAT ŞI ISPĂŞIREA

PENTRU PĂCAT

Întrebare: Care este deosebirea între Jertfa pentru Păcat şi Ispăşirea pentru Păcat?

Răspuns: Termenul „Jertfa pentru Păcat” este în legătură cu prezentarea a ceva într-un mod sacrificător, ca un dar sau jertfă datorită păcatului şi în folosul păcătosului. Astfel aceasta este legată nu numai de lucrarea Domnului Isus în propria Sa persoană în timpul slujirii Sale de trei ani şi jumătate, când S-a oferit pe Sine, ci şi ca Mare Preot când El îi jertfeşte pe membrii Corpului Său, în acest Veac Evanghelic. Întreaga lucrare este jertfitoare; şi deoarece această lucrare este datorită păcatului, este de aceea o jertfă pentru păcat. Jertfa pentru păcat trebuie să fie completă înainte ca rezultatul să poată fi aplicat.

Când Domnul nostru S-a înălţat la cer, El Şi-a completat lucrarea personală; şi datorită meritului pe care-l poseda, El a putut să devină Avocatul Bisericii — al acelora care devin membri ai viitorului Său Corp. Deoarece El intenţionează să aplice acel merit pentru păcatele întregii lumi, după ce îi va oferi în sacrificiu pe membrii Bisericii, de aceea El amână problema prezentării Jertfei pentru păcat până când întreaga jertfire va fi fost completată — până când Biserica va fi cu El în glorie, căci, „dacă răbdăm îcu Elş vom şi împărăţi cu El”. 2 Tim. 2:12.

Expresia „Ispăşire pentru Păcat” poate fi folosită în privinţa oricărei părţi din lucrarea de satisfacere pentru păcat. Strict vorbind însă, termenul Ispăşire pentru Păcat se aplică la satisfacerea Dreptăţii în folosul omenirii. Omul a fost condamnat; Dreptatea a aplicat o sentinţă, şi pentru ca omul să poată fi eliberat, Dreptatea trebuia satisfăcută.

Să nu confundăm, în nici un sens al cuvântului, Ispăşirea pentru Păcat cu Păcatul. După ce s-a făcut ispăşire pentru păcat, păcătosului i se va da ocazia să se întoarcă la perfecţiunea iniţială în care a fost creat Adam şi de la care a căzut. Ispăşirea pentru Păcat, prin urmare, va fi completă când Cristos Îşi va fi prezentat meritul pentru întreaga lume. Dar urmările păcatului nu vor fi complet îndepărtate până la sfârşitul miei de ani a domniei lui Mesia.