UNELE SCRISORI INTERESANTE

R 5051 W. T. 15 iunie 1912 (pag. 202-203)

Preaiubite frate Russell

Sunt impresionat să văd cum iubitul nostru Domn Îşi conduce poporul!

Cam pe la timpul întoarcerii tale recente din străinătate ţi-am scris o scrisoare cu privire la unele lucruri, cu întrebări etc. Gândindu-mă că aceasta era prea lungă, n-am trimis-o, ci am scris altă scrisoare, numai să fiu nemulţumit şi de aceea, şi în final am renunţat să-ţi mai scriu, ştiind cât de ocupat eşti tot timpul.

Dar când, în ultimul Turn, am găsit un răspuns complet la toate întrebările mele, m-am gândit să-ţi spun despre aceasta.

În ultimul timp apreciez aceste lucruri cum înainte nu le-am apreciat; pot vedea cum, dacă multe adevăruri pe care le avem acum ni s-ar fi prezentat înainte, n-am fi fost capabili să le vedem atât de clar.

Suntem bucuroşi că Domnul secerişului ştie şi poate să dea „harnă la timpul cuvenit” — când noi suntem în stare să o primim şi să o folosim spre slava Sa şi spre binele nostru!

„Corpul muritor, servitorul minţii celei noi”; „Palatul fericirii”; „Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ”; „Feriţi-vă de mândria inimii”; „Moise, un mijlocitor” etc., sunt desigur bune pentru mine. Sunt inclinat să cred că iubitul nostru Domn mi-a trimis toate acestea ca şi cum aş fi singur în lume. În acest mod se pare că învăţ mai mult din ele şi nu mă gândesc unde li s-ar potrivi altora!

Vreau ca aranjamentele Domnului să mă facă potrivit pentru Împărăţie, şi deoarece acest lucru este adevărat în privinţa tuturor „celor micuţi” ai Săi, putem fi un ajutor unul pentru altul pe Calea Îngustă.

Predicile de asemenea par mai impresionante, aşa cum trebuie să ne aşteptăm, deoarece iubitul nostru Domn spune: „Cărarea celui drept va străluci tot mai mult până la miezul zilei”.

Îţi cer să te rogi să fiu tot mai luminat cu Adevărul binecuvântat, până când voi deveni una din „razele” aceluiaşi mare Izvor de Lumină şi Adevăr cu Domnul nostru drag şi cu toţi cei care cred în El!

Rugându-mă lui Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te păzească până la sfârşitul căii, şi să-ţi acorde o „intrare îmbelşugată în Împărăţia” după care tânjeşte inima noastră, prin harul Lui mă rog să rămân fratele tău în speranţă,

Emory Williams, Texas.

„BUCURIA DOMNULUI, PUTEREA NOASTRĂ”

Dragă pastore şi frate Russell:

Te rog să accepţi urarea mea din inimă „Bine ai venit acasă”. Din propria experienţă, aş presupune că eşti foarte fericit să fii din nou acasă, dar, o! atât de bucuros că ai avut ocazia să duci glorioasa Evanghelie în jurul lumii. Ce fericită şi binecuvântată trebuie să fie inima ta în marea lucrare pe care ai fost ales s-o îndeplineşti în acest mare Timp de Seceriş! Fie ca dragul nostru Tată ceresc să-ţi dea putere şi har continuu s-o termini.

Dragă frate Russell, experienţa mea din călătoria în Europa a fost pe alocuri foarte interesantă şi mi-a adus mari binecuvântări. Pot să spun într-adevăr că sunt bucuroasă că am putut să merg acolo; dar ce fericită am fost când a venit timpul să mă întorc! Am fost plecată doar trei luni.

Am intenţionat să-ţi trimit un mic raport în timpul călătoriei tale, dar m-am gândit că vei primi atât de multe scrisori tot timpul, încât atâtea scrisori ar putea să te deranjeze. Eu n-am primit niciuna. Chiar dacă mi-au scris copiii, scrisorile n-au venit niciodată.

Am găsit în Germania foarte mulţi creştini flămânzi, care au fost bucuroşi să audă veştile bune. Am petrecut multe jumătăţi de nopţi spunându-le vestea de bucurie. A fost foarte ciudat pentru rudele mele. Cu şapte ani în urmă i-am trimis fiecăruia cele trei volume, dar niciunul din ei nu le-a citit, însă le-au împrumutat pe toate. Unele dintre cărţi au mers o distanţă lungă, până la Munchen, şi au fost citite de un preot catolic, un slujitor protestant şi de alţii. Unele dintre ele au mers la Colmar, iar altele au fost împrumutate şi nu s-au întors. Ciudat de spus, prietenii mei erau creştini consacraţi şi se rugau pentru mai multă lumină tot timpul. Când au auzit că merg la ei, au sperat că le voi duce ceva Adevăr, şi când au auzit veştile bune le-au acceptat. Mi s-a părut că pot să înţeleagă Adevărul. Dragul meu frate, care nu cunoştea decât catolicismul, a plâns de bucurie. Cinci dintre rudele mele au acceptat acum Adevărul.

Şi acum, rugându-mă ca harul şi pacea să-ţi fie înmulţite, rămân, a ta soră în Cristos, F. Muntzer

Preaiubite frate Russell:

După vizita noastră plăcută la Brooklyn, sora Thorn şi cu mine ne-am întors acasă încurajaţi mai mult ca oricând să luăm crucea zilnic şi să-L urmăm pe Învăţătorul nostru cu credincioşie, până la moarte.

Ne-am bucurat în special că am fost la „Bethel” şi de privilegiul de a sta la masa ta, să ascultăm discuţiile folositoare şi convorbirile de la masă. Întrevederea noastră cu tine în studiul tău a fost de asemenea de mare ajutor şi ne-a apropiat mai mult de tine. A fost cu adevărat o „săptămână sfântă” pentru noi.

În ultima duminică, la sfârşitul serviciului de după-masă de la Lynn, le-am spus prietenilor intenţia noastră de a ne reuni cu Adunarea din Boston, A. I. S. B. La încheierea remarcilor mele s-a făcut rugăciunea şi am cântat „Sfântă-i legătura” etc. Credem că am plecat cu buna înţelegere a întregii adunări.

Apoi am continuat spre Boston, sosind acolo la timp pentru adunarea de seară. După ce s-au spus câteva experienţe, am spus-o şi eu pe a mea, amintindu-le prietenilor că dacă aveam unele neînţelegeri de rezolvat unul cu altul — nu mai târziu, ci chiar acum, aceste lucruri trebuie îndreptate.

Apoi eu am mărturisit că făcusem unele greşeli neintenţioante care mă temeam că produseseră durere inutilă, şi cu adevărat mă căiesc şi le cer iertare, şi cerându-le de asemenea să putem avea părtăşie mai strânsă cu iubita adunare din Boston.

Am fost asiguraţi de iertarea lor, şi după ce câţiva şi-au exprimat bucuria de a auzi cuvintele noastre (căci i-am asigurat că am vorbit atât pentru sora Thorn cât şi pentru mine), întreaga adunare prin vot prin ridicare de mână şi-a exprimat iubirea şi un bun venit din inimă.

Atât la Lynn cât şi la Boston a fost un timp de sensibilizare a inimii — o zi foarte binecuvântată pentru toţi. S-au vărsat multe lacrimi de bucurie în timp ce prietenii dragi dădeau mâna cu noi. Suntem siguri că şi tu te vei bucura cu noi. Te rog, aminteşte-ne pe amândoi în rugăciunile tale.

Cu multă iubire creştină de la sora Thorn şi de la mine, întotdeauna,

Fratele şi servitorul împreună cu tine în Cristos, Walter J. Thorn.