Vol. 19, Iulie-August 2011, Nr. 5 


 

Unitatea corpului lui Cristos

Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, dar toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot aşa este şi Hristos. Căci printr-un singur Duh, noi toţi am fost botezaţi într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie liberi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.” 04136″> 1 Cor. 12:12, 13 .

R 5212a W. T. 1 aprilie 1913 (pag. 105)

 

Noi toţi suntem botezaţi de un singur Spirit într-un singur Trup. Ilustraţia unui trup uman din multe membre, funcţionând împreună pentru binele general şi pentru realizarea unui scop general, a unei lucrări, este o imagine mintală care este folosită foarte mult de către toată lumea. Nu este limitată numai la Biserică. În ţara noastră, vorbim despre preşedinte, şeful Executivului, ca despre capul guvernului. Vorbim despre corpul Congresului şi despre corpul Senatului, şi despre cooperarea diferiţilor membri la o lucrare pentru binele general.

Cei care sunt chemaţi în mod special de către Dumnezeu în acest Veac Evanghelic, fie că sunt chemaţi dintre evrei sau dintre neamuri, sunt un singur Corp, deoarece Corpul este unul, şi nu un Corp împărţit. În această privinţă, Corpul lui Cristos este diferit de corpurile politice de astăzi. În Statele Unite, de exemplu, există partidul Republican şi partidul Democrat. Ele nu sunt unite în sensul cel mai de dorit. Dar Domnul spune prin apostol că Biserica este un Corp al lui Cristos, că mulţi membri compun acest Corp şi toţi membrii sunt înrudiţi unii cu alţii.

Toţi membrii Corpului lui Cristos au în vedere o lucrare, un scop sau obiectiv, şi o metodă prin care să atingă acel scop. Ei sunt chemaţi la un serviciu special — să vestească virtuţile lui Dumnezeu. Lumea caută să vestească virtuţile regelui sau ale reginei, sau ale sectei, sau câte altele. Dar această clasă are numai un scop sau obiectiv în viaţă — să servească pe Dumnezeu. Ei sunt reprezentanţii Lui în lume.

Dumnezeu este adevăratul Împărat sau Conducător al Universului. Dar supuşii lui din această parte a Domeniului Său sunt sub un blestem al morţii. El nu intenţionează să-i lase în această stare. Intenţionează să îndepărteze acest blestem în cele din urmă şi să aducă o binecuvântare.

Mulţi care în trecut au auzit despre acest scop n-au înţeles; şi mulţi care au înţeles, au constatat că le slăbesc speranţele, deoarece timpul a fost lung. Scripturile spun că planurile lui Dumnezeu nu vor da greş; că Planul Său în prezent este alegerea sau selecţia Bisericii, iar scopul alegerii Bisericii este binecuvântarea celor nealeşi. Dumnezeu a avut acest scop în minte înainte de întemeierea lumii şi El îl va duce la îndeplinire. Biserica se alege că să fie asociată cu Fiul lui Dumnezeu, Logosul, Mijlocitorul, în Împărăţie.

Ilustraţia Unităţii Corpului

Toţi care sunt chemaţi acum primesc o concepere de Spirit sfânt. Toţi sunt botezaţi de acelaşi Spirit în acelaşi Corp. Membrii Lui sunt părtaşi în suferinţele din timpul de acum. Ei urmează să fie părtaşi în gloriile care vor urma. Astfel aici apostolul Pavel dezvoltă această anumită fază a subiectului. Un mădular nu poate spune: Nu sunt necesar”; căci Dumnezeu a pus pe fiecare mădular în Trup aşa cum I-a plăcut. Şi Corpul nu va fi complet fără fiecare dintre ele, decât dacă vreunul nu-şi face chemarea şi alegerea sigură.

Cu această vedere a lucrurilor, să fim foarte compătimitori unul cu altul. În corpul uman nu este nici o dezbinare. Totuşi o mână este separată de cealaltă; este separare şi între mână şi picior. Dar fiecare parte a corpului are de făcut o lucrare. Mâna şi piciorul sunt legate prin intermediul capului. Creierul este în legătură cu toate părţile corpului prin nervi. Hrana trece de la staţiile centrale la diferitele părţi ale corpului. Aşa este şi în Corpul spiritual. Nu toţi facem acelaşi lucru. Dumnezeu are multe lucruri care trebuie făcute. El îi dă unuia să facă o lucrare într-un departament, iar altuia îi dă altă lucrare în alt departament.

Apostolul continuă şi spune că dacă un membru suferă, toate celelalte membre vin în ajutorul lui. Dacă un membru din Corpul lui Cristos suferă, toate celelalte membre suferă cu el. Şi nici un membru nu poate fi bolnav fără cunoştinţa şi compătimirea membrului Cap, Cristos. Domnul nostru i-a zis lui Saul din Tars: Eu sunt Isus pe care-L persecuţi”. Când Saul îi persecuta pe unii dintre membrii Bisericii, Îl persecuta pe Isus. Fie că era un membru care trăia în zilele lui Isus, fie că este unul care trăieşte astăzi, este acelaşi Corp. Există un Dumnezeu şi Tată al tuturor, un Domn şi Mântuitor Isus Cristos şi un Spirit sfânt prin care toţi trebuie să fie controlaţi şi îndrumaţi.

Este un fapt binecuvântat să remarcăm această untitate între Cristos Isus şi membrii Corpului Său. Domnul nostru nu Îşi ia în mod egoist toată slava şi nu caută s-o reţină pentru Sine. Dimpotrivă, cu grijă iubitoare El remarcă progresul membrilor Corpului Său, pe măsură ce ei se dezvoltă în asemănarea caracterului Său, şi spune: Eu sunt preamărit în ei” (Ioan 17:10); şi vrea ca toţi să fie legaţi împreună cu Sine în Iubirea Tatălui. Vrea de asemenea ca ei să fie cu El, privind şi împărtăşind slava pe care Tatăl I-a conferit-o ca răsplată pentru loialitate şi ascultare prin toate încercările necesare care au venit asupra Lui.

Toată familia divină este legată împreună într-o legătură a iubirii şi părtăşiei, a încrederii, a compătimirii, armoniei şi interesului comun; iar onoarea şi slava unuia, sunt onoarea şi lauda tuturor. Rugăciunea Domnului este plină de cereri pentru această unitate. Să remarcăm expresia: Ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu în Tine” (Spiritul sau dispoziţia şi scopurile şi ţinta fiind comune pentru noi toţi) (Ioan 17:21). Prin urmare, El vrea ca noi să adoptăm acelaşi Spirit, ţintă şi scop ale Tatălui, şi să ne dedicăm toate puterile cu zel şi credincioşie pentru realizarea voinţei Tatălui.

Nu fi servitorul oamenilor: cugetă ce preţ scump

A fost plătit ca tu să poţi fi servitorul Lui,

Serviciu care este libertate perfectă.

Aceasta să-ţi ţină inima tare,

Cererea Lui e mare.

Pe toţi care-s ai Lui să-i serveşti:

Fraţii lui Cristos au nevoie de ajutor.

Când îi serveşti pe ei, pe El Îl serveşti.

Cel mai mic dintre ei este un membru scump al Lui,

Răscumpărarea celui mai slab L-a costat sângele Său.