VALOAREA MODERAŢIEI

„Moderaţia (în limba engleză — n.t.) voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape.” Fil. 4:5.

W. T. 15 ianuarie 1916 (29-30)

Întrebare — Apostolul Pavel spune, „Moderaţia voastră să fie cunoscută de toţi oamenii”. Care este ideea deosebită aici în acest cuvânt „moderaţie”, şi care este legătura între aceste cuvinte şi propoziţia, „Domnul este aproape”, care urmează?

Răspuns — Se spune că Spiritul Domnului este un spirit al înţelepciunii, al dreptăţii, al iubirii, al minţii sănătoase. Prin urmare, oricine primeşte Spiritul Domnului, în măsura în care-l primeşte are aceste calităţi ale minţii şi ale inimii. La începutul experienţei unui creştin, măsura acestei moderaţii, sau acestui caracter raţional, sau acestei blândeţi, este desigur comparativ mică. Dar treptat el capătă o mai mare apreciere a valorii acestei calităţi. Ideile lui devin mai raţionale pe măsură ce se sfinţeşte prin spirit. El va avea tot mai mult din spiritul minţii sănătoase, blândeţii, smereniei şi va fi tot mai pregătit pentru Împărăţia care va fi stabilită curând.

Această atitudine a minţii vine într-o măsură mare ca rezultat al cunoştinţei. Pe măsură ce ajunge să ştie mai mult despre Dumnezeu şi despre planurile Lui, mai mult despre originea păcatului în lume, cum a apărut şi cum pedeapsa lui a trecut asupra tuturor oamenilor printr-un proces de ereditate, ucenicul adevărat al lui Cristos simte mai mult din spiritul moderaţiei şi acţionează cu mai multă consideraţie şi caritate faţă de alţii decât dacă oamenii ar fi perfecţi. După cum ne dăm seama că aceste imperfecţiuni diferă ca număr şi grad la diferite persoane, tot aşa în procedurile noastre trebuie să fim moderaţi faţă de toţi oamenii, înţelepţi faţă de toţi în procedurile noastre, răbdători faţă de toţi, având spiritul dreptăţii, raţiunii, milei.

Acest îndemn al apostolului nu se referă la exercitarea acestei calităţi numai faţă de Biserică, ci faţă de toţi oamenii. În mod cuvenit, desigur, această moderaţie ar începe acasă, şi mai deosebit s-ar manifesta prin fapte bune în Biserică, în opoziţie cu sentimentul rău — mândria, răutatea, presupunerea de rău, ura, cearta — fapte ale cărnii şi diavolului. Însă spiritul moderaţiei nu trebuie să fie limitat la casă, ci trebuie să se manifeste faţă de toţi cu care avem relaţii sau avem de-a face. Despre apostoli s-a spus că „oamenii luau cunoştinţă de ei că fuseseră cu Isus şi învăţaseră de la El”. Noi trebuie aşa să trăim în faţa tuturor, în faţa fraţilor şi a lumii, încât ei astfel să ia cunoştinţă de noi. Noi trebuie să ne străduim ca prin purtarea noastră să facem cinste marii şi nobilei Cauze cu care ne identificăm.

Legătura între a lăsa ca moderaţia noastră să fie cunoscută şi declaraţia, „Domnul este aproape”, pare să fie că poporul Domnului trebuie să aibă în minte aşteptări bazate pe făgăduinţele din Cuvântul lui Dumnezeu, că Împărăţia lui Mesia va fi stabilită în curând şi că acest lucru trebuie să-i ajute să trăiască o viaţă exemplară. Dacă acest pasaj trebuie considerat din punct de vedere al faptului că Biserica din timpul apostolilor trăia în partea din urmă a marii săptămâni de şapte mii de ani şi că marele sabat era aproape, când Domnul era gata să vină şi să-Şi stabilească Împărăţia şi să îndrepte lucrurile din lume, şi ca atare ei puteau foarte bine să fie răbdători şi blânzi, sau dacă trebuie considerat din punct de vedere al timpului — că copiii Domnului trebuie să exercite harul moderaţiei pentru că le-a rămas puţin timp în care să-l manifeste — noi nu ştim. În orice caz, ştiind că opoziţia păcatului nu va mai dura mult, noi putem avea mai mare răbdare şi putem exercita această răbdare cu mai mare uşurinţă având acest gând în minte.

Apostolul dă o idee similară când spune că încercările prin care trece poporul Domnului nu sunt vrednice să fie comparate cu slava care le va fi descoperită. Acest lucru trebuie să ne facă foarte moderaţi, foarte răbdători în împrejurări care pe alţii i-ar face foarte aspri, foarte mânioşi, foarte lipsiţi de moderaţie. Noi putem fi foarte blânzi nu numai datorită cunoştinţei noastre despre apropierea Împărăţiei, dar şi datorită cunoştinţei noastre despre slăbiciunile altora, care-i fac să ne încalce drepturile.