“Ascultaţi cuvântul DOMNULUI, popoare, şi vestiţi-l în insulele depărtate! Spuneţi: “Cel care a risipit pe Israel îl va aduna şi-l va păzi cum îşi păzeşte păstorul turma.”” Ieremia 31:10.

Nimeni nu va putea nega vreodată adevărul împlinirii acestei preziceri a Domnului făcută prin profet. Căci, iată, după aproape 2000 de ani de risipire în toată lumea, de persecuţii şi negare a unor drepturi elementare, poporul evreu este readunat în patria lui străveche şi este închegat ca o naţiune independentă.

În Epistola către Romani, capitolul 11:25-31, apostolul Pavel vorbeşte atât despre starea actuală a poporului evreu cât şi despre cea viitoare zicând: “O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţinea până va intra numărul deplin al Neamurilor. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei când le voi şterge păcatele”.

Întoarcerea favorii la Israel însă nu este condiţionată de intrarea lor sub legământul creştin de acum. Dacă ar fi condiţionată n-am vedea statul Israel pe harta lumii. Întoarcerea favorii la Israel a început odată cu sfârşitul dublului de pedeapsă sub legământul legii (Ier.16:14-18; Zah. 9:10-12; Isa. 40:1,2)

Prin profetul Ieremia (cap. 31:31-34) Domnul promite că va face cu ei un nou legământ. Sub acest legământ nou, pecetluit cu sângele lui Cristos, după ce se va completa Biserica, adică după ce va intra numărul deplin dintre neamuri, împietrirea lor va fi îndepărtată, primindu-L pe Isus Cristos ca Mesia. Domnul spune acest lucru prin profetul Zaharia (12:10): “Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns”. Acesta este legământul sub care atât evreii cât şi neamurile îşi vor putea câştiga viaţa pe pământ. Isaia 49:6; Ioel 2:32.

În contextul actual al ameninţării şi hărţuirii Israelului de către vrăjmaşi, având în vedere această perspectivă luminoasă, Dumnezeu îi îndeamnă pe creştini să dea acestui popor un mesaj de încurajare, astfel: ““Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu”, zice Dumnezeul vostru. “Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că timpul lui de suferinţă s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este iertată, căci a primit din mâna DOMNULUI de două ori cât toate păcatele lui””. Isaia 40:1, 2.