Înţelepciune retrospectivă

                                           Fr. Donald J. Holliday, Anglia   O, Doamne, să-mi pot vedea mersul prezent, fiecare probă, fiecare încercare, fiecare concept al Adevărului Tău, faţă de gloria acelei zile perfecte. O, ca binecuvîntat cu înţelepciune retrospectivă [...]

2019-04-21T02:04:54+00:008 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

Cuvîntul lui Dumnezeu

                                                 Fr. Dick Kindig, S. U. A.   Bună seara. Sînt fratele Kindig din Newark, Ohio, S. U. A.. Aş vrea să mulţumesc comitetului pentru eforturile de a organiza această convenţie şi unui număr de [...]

2019-04-21T02:04:57+00:008 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

Pacea

Fr. Jerome Gruhm, Franţa În Psalmul 107:29-31 citim: "El a oprit furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au liniştit, Domnul i-a dus la limanul dorit. O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui [...]

2019-04-21T02:05:06+00:008 February, 2015|Categories: Comportamentul Creștin, Diferite Subiecte Biblice|

Simpozion

                                       Fr. Adolphe Debski, Franţa   Preoţimea după rînduiala lui Melchisedec În raporturile sale cu oamenii, i-a plăcut lui Dumnezeu să stabilească două preoţimi: preoţimea după rînduiala lui Melchisedec. Aron şi preoţimea după rînduiala lui [...]

2019-04-21T02:05:15+00:008 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

Lumina lumii

                                 Fr. Edward Pietrzyk, Polonia   Preaiubiţi în Christos, fraţi şi surori: Pace vouă! Astăzi vom avea o lecţie din Evanghelia după Matei cap. 5 vers. 14 - 16, unde citim: "Voi sînteţi lumina lumii. [...]

2019-04-21T02:05:23+00:008 February, 2015|Categories: Biserica și Mireasa lui Christos, Diferite Subiecte Biblice|

“Vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ”

                                                                                   Fr. Joseph Sygnowski, Polonia   Aceasta este prima dată că am privilegiul să particip şi să vorbesc la Convenţia Internaţională. O consider o binecuvînatre de la Domnul. Avînd această ocazie şi bazîndu-mă [...]

2019-04-21T02:05:25+00:008 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Răpire, Venirea Domnului|

Edificînd pe fraţi

                                                                                    Fr. Timo Normand, Finlanda   Mai întîi vreau să spun că fraţii voştri finlandezi vă trimit salutările lor iubitoare în numele Domnului nostru Isus. Mulţi ani fraţii finlandezi au fost ca "oile pierdute". [...]

2015-02-20T16:00:31+00:008 February, 2015|Categories: Biserica și Mireasa lui Christos, Diferite Subiecte Biblice|

Cine va rămînea?

                                                                                  Fr. Daniel Krawczyk, Polonia   Preaiubiţi fraţi în Mîntuitorul nostru Isus Christos. Subiectul pe care doresc să-l împărtăşesc cu voi fraţilor, l-am intitulat "Cine va rămînea". Dumnezeul nostru prin profetul Maleahi 3:1-3 prezice [...]

2019-04-21T02:05:27+00:008 February, 2015|Categories: Biserica și Mireasa lui Christos, Diferite Subiecte Biblice|

MILA

                                                                               Fr. Michael Nekora, S. U. A.   "Cine îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte; dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare". Proverbe 28:13. Dicţionarul defineşte îndurarea, mila, ca blîndeţe excesivă care [...]

2019-04-21T02:05:33+00:008 February, 2015|Categories: Comportamentul Creștin, Diferite Subiecte Biblice|

Doamne, măreşte-ne credinţa!

Dragi fraţi şi surori, mă bucur extrem de mult să vă văd pe toţi la această convenţie plini de bucurie şi credinţă puternică. Mulţi dintre voi au participat regulat la toate aceste întâlniri frăţeşti. Subiectul [...]

2015-02-08T00:10:00+00:008 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

Zugravind doctrina in actiune

Discurs al fratelui Gerry Moore ţinut la convenţia din Vernon mai 2008 Mulţumim frate Peter, şi fratelui Ken pentru rugăciunea sa. Aş vrea să vă mărturisesc că atunci când a văzut podiumul (de unde urma [...]

2019-04-21T02:05:43+00:007 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

Lumina in viziunea Bibliei

Fr. Gheorghe Bivol. Moldova Iubită adunare în Domnul, iubiţi fraţi şi surori, iubiţi prieteni, pe lângă recunoştinţa faţă de Dumnezeu care a făcut posibilă participarea noastră aici, doresc să vă transmit salutările de iubire şi [...]

2019-04-21T02:05:48+00:007 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

Drumuri Paralele

Am ales acest titlu pentru tema pe care dorim să o prezentăm oarecum pretenţios pentru a face o incursiune atât în istoria evreilor cât şi a creştinilor cu observaţia că între cele două există o [...]

2015-02-06T00:56:52+00:006 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

DARWINIŞTII DOVEDESC CĂ OMUL A FOST CREAT

Un studiu recent al biologilor evoluţionişti: Dorit (Yale), Akashi (University of Chicago) şi Gilbert (Harvard) a infirmat premisa evouţiei. Studiul lor a lăsat evoluţioniştii năuciţi. În căutarea lor ce viza strămoşii oamenilor, aceşti trei oameni [...]

2019-04-21T02:06:36+00:006 February, 2015|Categories: Diferite Subiecte Biblice|

Ce înseamnă că va fi „mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechile acului, decât un bogat în Împărăția cerurilor”?

Pentru ca evreii să înțeleagă mai bine mesajul Împărăției, ştim că Domnul Isus a folosit exemple practice din viață, care ilustrează lucruri spirituale. La fel este și această expresie – urechea acului. După ce se [...]

Eu nu înțeleg, dacă Domnul ne iubește atât de mult şi cred că e aşa, şi cred că şi-a dat viața pentru noi păcătoşii, dar în Biblie scrie de două lucruri care nu te iartă Domnul în veci și de ce nu, dacă și-a dat viaţa pentru toate păcatele noastre?

Matei 12:32: “Oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, îi va fi iertat; dar oricui va vorbi împotriva Duhului Sfant, nu îi va fi iertat, nici în veacul acesta, nici în cel viitor.” Întreaga rasă umană moștenim păcatul [...]

Ce vrea să spună și despre cine, versetul de la Romani 1:25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci!

În acest capitol, și în această epistolă, apostolul Pavel caută să scoată în evidență importanța adevărului. Totodată el arată cât de ușor pot fi duși oamenii în eroare, și odată ajunși în eroare cum încep [...]

2015-01-25T03:00:32+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice, Trinitate|

Cum credeți voi, de ce anume Eva mănâncă din copacul cel interzis din rai și anume copacul cunoștinței și de ce anume șarpele de pe copac vorbește cu ea, și Adam nu aude?

Din relatarea biblică lipsesc practic amănuntele care ne-ar ajuta să răspundem la mulțimea întrebărilor puse aici, sau care se pot naște în mințile noastre iscoditoare. Apostolul Pavel ar pune, poate, aceste întrebări în categoria “întrebărilor nebune [...]

2015-01-25T03:36:33+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

De ce toți susțin că indiferent de credință, pot scoate duhuri necurate, şi sunt crezuţi că o fac în numele şi cu ajutorul lui Dumnezeu?

De fapt nu toate grupările creștine susțin acest lucru. Multe din denominații nu practică acest exorcism. Puterea aceasta a fost dată Apostolilor și Bisericii primare ca ajutor în propovăduirea lor. Azi rugaciunea este cea prin care putem [...]

2019-04-21T02:21:13+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Îngeri și Ființe Spirituale, Întrebări Biblice|

Constat cu mare durere că inima catolicilor este mult mai bună și mai iertatoare ca a ortodoxilor. Știm că înaintea venirii domnului Isus, toată lumea va fi de aceeași credință. Care credeți că va fi? ORTODOXĂ sau CATOLICĂ?

Domnul a spus: După roadele lor îi veţi cunoaşte (Mat 7:20). Deci roadele noastre vor dovedi cine suntem noi în faţa Domnului, şi cum noi într-adevăr urmăm pe Domnul. Pentru noi exemplul perfect în comportare, [...]

Din Romani 8:28-30, despre cine spune Ap. Pavel că i-a chemat şi i-a socotit neprihăniţi? Despre cine spune ca sunt chemați după planul Său?

Noi înţelegem că apostolul se refera la acei  de care amintește el în Efeseni 1:4  "...Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, (ca să fim de ajutor lumii) după ce mai întâi am fost înfiați (îndreptați [...]

La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, Ioan 1:1. Vă rog spuneți-mi era Dumnezeu unul şi acelaşi, atunci Isus este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu?

Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin El și [...]

2019-04-21T02:21:18+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice, Trinitate|

Ce credeți despre lucrarea prorocilor în termen biblic, si despre vorbirea în limbi dacă mai este valabilă?

Proorocia sau profeția este o lucrare dumnezeiască prin care oamenilor li se comunică anumite lucruri prin intermediul unor oameni aleși de El să facă comunicarea. În Vechiul Testament avem nenumărate profeții despre evenimentele ce aveau [...]

2015-01-25T03:41:28+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Doctrină și Profeții, Întrebări Biblice|

Dacă binecuvântarea dată de Dumnezeu omului a fost: “Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l”, când s-a schimbat aceasta, căci astăzi, cele mai multe religii învaţă că un numar mai mare sau mai mic de creştini vor merge la cer? Nu a fost pămantul locuinţa omului şi aşa va rămâne totdeauna? Îşi schimbă Dumnezeu planul după om? (Maleahi 3:6)

Nicodată! Niciodată Dumnezeu nu își schimbă planurile după om, ci întotdeauna omul trebuie să își schimbe planurile, convingerile, ideile, crezurile etc., după Dumnezeu. Ecles.1:4:"Un neam trece, altul vine, și pământul rămâne veșnic în picioare." "Căci așa [...]

Aș vrea să ştiu, după părerea voastră, ar trebui să facem spălarea picioarelor înainte de cină? Eu cred că Domnul Isus a dat o pildă când a spălat picioarele ucenicilor şi prin aceasta noi să înţelegem că trebuie să ne smerim unii faţă de alţii?

Relatarea despre spălarea picioarelor apare în Ioan 13, dar Luca 22 completează imaginea și ne arată contextul în care are loc această lecție. Luca 22: 24-27 spune: “Și a fost o ceartă între ei ca [...]

2015-01-25T03:42:04+00:0023 June, 2014|Categories: Comportamentul Creștin, Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

Explicați versetele din 1 Petru 4:17,18 „… Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face cel nelegiuit şi cel păcătos?”

Întrebarea Completă:  Explicati versetele din 1 Petru 4:17,18: „Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă [...]

Cum să ştim care religie este corectă? Ştim că sunt multe: ortodocşi, catolici, evanghelişti, penticostali, etc. Cum ştim unde trebuie să mergem?

Cei mai mulţi oameni când se gândesc la biserică au în vedere clădirea, sau instituţia. De exemplu în expresiile: s-au construit multe biserici, biserica ortodoxă, catolică, reformată, penticostală etc. Se ridică aici nişte întrebări: Ce este de [...]

În Evanghelia lui Matei am citit că Isus a certat marea și vântul și ele s-au potolit….Întrebarea mea este de ce le-a certat? S-ar putea folosi și vrăjmaşul de forțele naturii? Ascultă marea și vântul de porunca celui rău sau ascultă doar de creator?

Matei 8: 23-27: ”Isus S-a suit într-o corabie, şi ucenicii Lui au mers după El. Şi deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de straşnică, încât corabia era acoperită de valuri. Şi El dormea. Ucenicii [...]

2015-01-26T18:53:30+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Îngeri și Ființe Spirituale, Întrebări Biblice|

Daca Dumnezeu este dragoste dintotdeauna, asupra cui își revarsa El dragostea atunci cand Fiul Său nu era creat încă?

Sigur că aici nu intră în discuție să dăm o dată exactă a creării Domnului Isus...totuși după cum dumneavoastră interpretați scriptura se înțelege că a fost o anumită etapă în care Dumnezeu Tatăl a fost singur...și atunci se naște întrebarea: în acel timp cum era [...]

2015-01-26T18:55:49+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

Biblia spune că numai 144.000 vor fi Regi și vor fi parte din Biserica lui Hristos. Ce se va întâmpla cu toți acei care se botează în cele peste 30000 de biserici creștine?

Desigur că este alegerea lui Dumnezeu ce se va întâmpla cu fiecare creștin care s-a botezat în Cristos.  2 Timotei 2:19:  „Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce Sunt ai Lui” şi „Oricine [...]

Daca Dumnezeu este Dragoste (1 Ioan 4:8) și El există dintotdeauna, si dacă a fost singur înainte de a-L creea pe Isus cum putea să fie dragoste? Se iubea pe sine însuși? Iubirea de sine este narcisism și e un păcat?

Creația lui Dumnezeu este dovada dragostei Sale. Domnul Isus este oglindirea dragostei Sale, de aceea El a spus că cine L-a văzut pe El, a văzut pe Tătal ceresc, căci nu vorbea de aspectul Său fizic [...]

2019-04-21T02:21:04+00:0023 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Încurajare și Mângâiere, Întrebări Biblice|

As vrea să știu dacă un soț este ortodox și sotia este baptistă pot amândoi să fie mântuiți dacă unul are mântuirea și celălalt nu are.

Această întrebare are implicații mai largi și mai adânci si vom căuta cu ajutorul Domnului să dăm un răspuns satisfăcător. 2 Tim 1:9-10: "El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci [...]

Aș vrea să știu de ce trebuie să ne rugăm la icoane și dacă este corect….chiar dacă Scriptura spune să nu te rogi la chip cioplit.

Încă de la început oamenii şi-au dorit să converseze cu Creatorul lor. În istoria omenirii avem dovezi concrete arheologice cum oamenii sculptau zeităţi cu care doreau să converseze şi să le ceară ajutorul. Adevăratul Dumnezeu [...]

2019-04-21T02:21:22+00:0016 June, 2014|Categories: Comportamentul Creștin, Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

Ioan 1:1 “La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.” Vă rog spuneți-mi era Dumnezeu unul şi acelaşi, atunci Isus este Dumnezeu sau Fiul lui Dumnezeu?

"Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn: Isus Cristos, prin care sunt toate lucrurile, și prin [...]

2019-04-21T02:21:23+00:0016 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice, Istoria Creștină, Trinitate|

Aş vrea să ştiu dacă noi creştinii ar trebui să sărbatorim crăciunul? Din câte înţeleg eu într-adevăr o parte din oameni zic că este naşterea lui Isus, dar eu cred ca mai degrabă este o sărbatoare pentru mos crăciun, şi nu stiu ce să mai cred, sunt cam confuză. Vă rog sa ma ajutaţi să înţeleg

Aşa cum este sărbătorită, aceasta nu este o sărbătoare creştină, dar ea a fost altoită, ca să zicem aşa, pe copacul cel mare creştin (vezi pilda cu sămânţa, Luca 13:18-19; Matei 13:31-32). Păsările din această pildă care şi-au făcut cuib în [...]

2019-04-21T02:21:31+00:0015 June, 2014|Categories: Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice, Istoria Creștină|

Referitor la Apocalipsa 22:17,18 unde spune ca daca cineva substrage ceva din cartea aceasta sau adauga Dumnezeu îi va substrage din pomul vieţii. La ce se referă, la cartea Apocalipsa sau Biblia?

 Cartea Apocalipsa face parte din Biblie; fără ea Biblia nu ar fi completă. Întrebarea este dacă amenințarea din capitolul 22:17-18 se referă la toată Biblia, sau numai la Apocalipsa? Noi credem că acolo se referă la Apocalipsa în mod direct, fiindcă [...]

2019-04-21T02:21:29+00:0015 June, 2014|Categories: Apocalipsa, Anticrist, Diferite Subiecte Biblice, Întrebări Biblice|

Ați putea să mă ajutați să înteleg versetul din Luca 16:9: „Şi Eu vă zic: Faceţi-vă prieteni cu ajutorul bogăţiilor nedrepte, pentru ca atunci când veţi muri, să vă primească în corturile veşnice.”

Pilda administratorului nedrept din Luca 16 face referire la un administrator găsit că îşi depăşeşte atribuţiile în serviciul care i-a fost încredinţat de stăpân. Această pildă, împreună cu cele ce o preced, şi anume, pilda oii rătăcite, pilda bănuţului [...]

În versetul din Ioan 10:16 unde spune Isus, „mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta”, care sunt celelalte oi?

Trebuie să pornim de la gândul că acele cuvinte au fost adresate ascultătorilor din poporul lui Israel, în primul rând, iar în al doilea rând sunt adresate creştinilor dintre neamuri. „...la ai Săi a venit...” sunt oile de aici, [...]

Go to Top