Avem vreo speranţă în noul an?
În aceste timpuri dificile în care trăim, când grijile zilnice ne apasă şi aproape nu mai găsim motive de bucurie, sărbătoarea naşterii Domnului, pe nedrept numită de unii pretinși creștini “Crăciunul”, este un eveniment luminos pe care-l asteptăm cu drag. Lumina sărbătorii vine din bucuria şi speranţa că S-a născut Mântuitorul, Eliberatorul nostru din moarte. Naşterea, moartea şi învierea Mântuitorului nostrum a deschis o cale nouă, o uşă a speranţei într-un timp mai bun, mai fericit. Când va fi însă acest timp? Acesta va fi timpul pentru care El ne-a învăţat să ne rugăm: „Vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ”. DA! Împărăţia Lui va şterge toate lacrimile din ochii oamenilor, va pune capăt plânsului şi durerii care predomină acum în lume. Evenimentele din lume: marea creştere a cunoştinţei din ultimul secol, războaiele, revoluţiile, crizele de tot felul, întoarcerea evreilor în patria lor etc., toate acestea sunt semne că Împărăţia promisă de Isus este foarte aproape, chiar la uşi. Dar între timp ce avem noi de făcut pentru a primi un beneficiu adevărat din sărbătoarea naşterii Domnului nostru? Când era încă pe pământ El a spus, şi continuă să spună: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă”. Fie ca odihna primită din credinţa şi speranţa în făgăduinţele Lui să vă umple inimile de bucurie.