Vol. 18, Martie-Aprilie 2011, Nr. 3 


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W.T. 1 iulie 1913 (pag. 207)

Vol. 6 studiul15

VRĂJMAŞII ŞI ATACURILE ÎMPOTRIVA NOII CREAŢII

3 August

Citiţi de la pag. 619 p. 2 până la pag. 624 p. 2

Asociaţii lui Satan la rău — legiunile de demoni

(32) A avut Satan ceva îngeri asociaţi la începutul rebeliunii sale? Dacă nu, cum şi când a primit el aderenţi din rândurile îngerilor sfinţi? Pag. 619 p. 2

(33) Cum au cooperat cu Satan aceşti îngeri căzuţi în înşelarea şi degradarea lumii? Pag. 620 p. 1

(34) Ce implică afirmaţia că omul este un liber arbitru moral”? Şi de ce este posibil pentru demoni să controleze în mod absolut fiinţele umane ca medii? Pag. 620 p. 2

(35) Care sunt metodele generale şi scopurile acestor îngeri căzuţi? Amintiţi opt învăţături eronate pe care ei le-au răspândit cu succes în lume. Pag. 621 p. 1 până la pag. 623 p. 2

(36) Din moment ce spiritismul nu a avut succes să înşele majoritatea creştinilor, care alte două înşelări mai subtile le-a introdus recent Satan pentru a-i captura? Pag. 623 p. 3; pag. 624 p. 1

(37) De ce Satan şi-a întors recent atenţia spre vindecarea celor bolnavi? Şi ce înseamnă aceasta? Pag. 624 p. 2

10 August

Citiţi de la pag. 624 p. 3 până la pag. 629 p. 2

(38) Care a fost efectul degradant al acestor lucrări ale diavolului asupra păgânilor? Pag. 624 p. 3

(39) Care au fost experienţele Domnului şi ale apostolilor cu aceşti îngeri căzuţi? Pag. 625 p. 1, 2

Lupta noastră nu este [numai] împotriva sângelui şi cărnii”

(40) Înţelegând deci influenţa mare şi demoralizatoare a acestor spirite rele asupra omenirii, de ce le permite Dumnezeu să-şi exercite puterile lor rele? Şi, în consecinţă, care sunt cele trei lecţii mari pe care le va fi învăţat omenirea la sfârşitul Veacului Milenar? Pag. 626, 627

Slujirea răului

(41) Între timp, care au fost rezultatele benefice ale permisiunii răului? Pag. 627 p. 1; Pag. 628 p. 1

(42) Între oameni, cine sunt cei mai mari împotrivitori ai lui Dumnezeu şi ai Împăcării, din punctul de vedere popular şi din punctul de vedere divin? Pag. 629 p. 1

(43) Care este speranţa noastră pentru unii dintre cei mai violenţi dar ignoranţi împotrivitori ai Adevărului? Şi care este poziţia mai gravă ocupată de împotrivitorii cu bună ştiinţă ai Adevărului din prezent, şi care ar trebui să fie atitudinea noastră faţă de aceştia? Pag. 629 p. 2

17 August

Citiţi de la pag. 630 p. 1 până la pag. 633 p. 3

Atacurile din partea Adversarului

(44) Ale cui experienţe cu Adversarul ilustrează toate ispitele la care este supus Corpul lui Cristos? Pag. 630 p. 1

(45) Care este unul din atacurile Adversarului care apelează în special la carne şi la mintea ei veche? Pag. 630 p. 2; pag. 631 p. 1

(46) Care este adevărul cu privire la relaţia dintre cele mai bune interese ale Noii Creaţii şi condiţiile ei fizice? Pag. 631 p. 2

(47) De ce este esenţial ca Noua Creatură să umble prin credinţă, nu prin vedere”? Pag. 631 p. 3

(48) Este posibil ca noi să luăm infirmităţile altora aşa cum a făcut Domnul nostru? Şi a fost vitalitatea lui Cristos folosită pentru Biserică? Pag. 632 p. 1, 2

(49) Care este natura şi costurile suferinţelor lui Cristos” care sunt îndurate de membrii Corpului Său? Pag. 633 p. 1, 2

(50) Cum putem face deosebire între suferinţele pentru dreptate şi suferinţele pentru indiscreţie sau fapte rele? Pag. 633 p. 3

24 August

Citiţi de la pag. 634 p. 1 până la pag. 638 p. 1

(51) Dacă bolile trupului vin dintr-o cauză nepăcătoasă sau neegoistă, cum trebuie ele primite şi îndurate de către Noua Creatură? Pag. 634 p. 1

(52) Cum trebuie să-şi privească Noua Creatură corpul ei muritor, şi ce libertate are cu privire la folosirea remediilor legitime pentru calmarea sau vindecarea bolii? Pag. 634 p. 2; pag. 635 p. 1

(53) Având în vedere minunile Domnului nostru, ar trebui să luăm ca exemplu pe cei vindecaţi sau pe Vindecător? Pag. 636 p. 1

(54) Ar fi fost corect ca Domnul nostru să-Şi fi folosit puterile spirituale pentru nevoile Sale naturale? Şi n-ar trebui ca Biserica să-I urmeze paşii în această privinţă? Pag. 636 p. 2; pag. 637 p. 1

  Rugăciunea credinţei va vindeca pe cel bolnav”

(55) Pe ce Scripturi se sprijină în principal cei care vindecă prin credinţă? Şi cum sunt ele aplicate greşit? Pag. 637 p. 2; pag. 638 p. 1

31 August

Citiţi de la pag. 638 p. 1 până la pag. 641 p. 1

Dacă Satan scoate afară pe Satan, împărăţia lui este în declin

(56) Cărei puteri au atribuit fariseii minunile Domnului nostru şi care a fost răspunsul Lui? Pag. 638 p. 2

(57) Care a fost scopul principal al miracolelor de la începutul acestui Veac, şi de ce trebuie să privim cu suspiciune aşa-numitele miracole de la sfârşitul Veacului? Pag. 638 p. 3; pag. 639 p. 1

(58) Care este proba sigură a tuturor acestor înşelări? Pag. 639 p. 2

(59) Dacă cei care hulesc numele lui Dumnezeu fac lucrări minunate de vindecare, să presupunem că Domnul sprijină acum învăţăturile lor false? Pag. 640 p. 1

(60) Presupunând că alţii care vindecă boli sunt zeloşi în lucrarea misionară, ar trebui ca acest lucru să ne schimbe opinia despre respectiva mişcare în general? Pag. 640 p. 2

(61) Care sunt dovezile că Satan aproape a ajuns la limită? Pag. 641 p. 1