Vol. 21, Martie-Aprilie 2014, Nr. 3 


ÎNTREBĂRI BEREENE

Volumul VI, Sudiul XII — Privilegiile şi obligaţiile Noii Creaţii cu privire la căsătorie, precum şi la alte lucruri

W. T. 1 noiembrie 1912 (pag. 347)

 

1 Decembrie

(1) Care sunt diferitele obligaţii impuse Noilor Creaturi de către Legea Iubirii, şi în ce mod îşi pot găsi ele manifestare? Pag. 485 p. 1

(2) Chiar dacă corpul uman ar fi perfect, ce limitări ar întâlni Noua Creatură în împlinirea Legământului de sacrificiu? Pag. 485 p. 2

(3) Cum pot deveni sacrificii acceptabile corpurile noastre umane imperfecte? Pag. 486 p. 1

(4) Când şi în ce condiţii şi-a început existenţa Noua Creatură? Pag. 486 p. 2

(5) În ce condiţii pot fi considerate corpurile noastre muritoare un înlocuitor temporar pentru corpurile noastre spirituale viitoare? Pag. 487 p. 1

8 Decembrie

(6) De ce această chestiune a socotirii în ceea ce priveşte Noua Creatură apare ca nebunie şi ceva nereal pentru lume? Pag. 487 p. 2

(7) Poate Noua Creatură să ignore obligaţiile corpului său muritor faţă de alte fiinţe umane? Pag. 488 p. 1

(8) Explicaţi cele trei faze ale grelei sarcini puse înaintea noii Voinţe. Pag. 488 p. 2 prima parte

(9) Cum poate carnea să profite de orice îngăduinţă din partea noastră, şi cum trebuie să ne ţinem corpurile noastre supuse”? Pag. 488 ultima parte şi Pag. 489 p. 1

ASOCIEREA NEPOTRIVITĂ NU ESTE IMPLICATĂ AICI

(10) Nu suntem noi toţi una în Isus Cristos? Arată Dumnezeu ceva respect faţă de cineva cu privire la sex, culoare, sau rasă, etc? În timp ce noi îi considerăm fraţi pe toţi din Noua Creaţie, implică aceasta o ignorare a distincţiei dintre sexe sau rase? Pag. 489 p. 2 şi Pag. 490 p. 1, 2

15 Decembrie

BĂRBATUL ŞI FEMEIA ÎN ORDINEA DIVINĂ

(11) Care este învăţătura apostolului în 1 Cor. 11:3 cu privire la poziţia de cap? Pag. 491 p. 1

(12) Se aplică acest argument în ceea ce priveşte relaţiile dintre sexe în general sau în particular? Pag. 491 p. 2

POZIŢIA DE CAP A BĂRBATULUI NU ÎNSEAMNĂ TIRANIE

(13) Care sunt dovezile scripturale că poziţia de cap nu implică tiranie? Şi ce responasabilităţi impune asupra bărbătului această poziţie? Pag. 491 p. 3

(14) Cum a continuat blestemul mamei Eva (Gen. 3:16, ultima parte) asupra fiicelor ei? Pag. 492 p. 1

(15) Cum a acţionat folosirea nepotrivită a puterii fizice şi mintale din partea bărbatului asupra propriei lui nefericiri şi asupra degradării generale a rasei? Pag. 492 p. 2 şi Pag. 493 p. 1

22 Decembrie

(16) Arătaţi cum indică apostolul că relaţia de căsătorie este o ilustraţie a relaţiei dintre Cristos şi Biserică? Pag. 494 p. 2, 3

(17) Cum trebuie să considere Noile Creaţii în Isus Cristos relaţia de căsătorie din tip, soţul şi respectiv soţia? Pag. 495 p. 1

(18) În cazul în care soţia posedă calităţi superioare soţului, ar trebui inversată această ordine a poziţiei de cap? Ce reguli generale n-ar trebui niciodată desconsiderate de către cei ce vor să se căsătorească? Pag. 495 p. 2

CĂSĂTORIA NOILOR CREATURI

(19) Cum trebuie un adevărat soţ creştin să se îngrijească de interesele soţiei sale, atât naturale cât şi spirituale? Pag. 496 p. 1

(20) Exercitarea poziţiei de cap implică ignorarea sfatului, sugestiilor sau cooperării soţiei? Pag. 497 p. 1, 2

29 Decembrie

(21) Cum trebuie să-şi recunoască o adevărată soţie creştină îndatoririle şi privilegiile? Şi care este porunca specială a apostolului Pavel în această privinţă? Pag. 497 p. 3

(22) Care este sfatul apostolului Petru? Pag. 498 p. 1

(23) Cum trebuie să exercite soţia respectul potrivit faţă de soţ în administrarea tuturor lucrurilor casei? Pag. 498 p. 2

(24) În cazul în care două creaturi noi nu se potrivesc bine, unde soţia este mai superioară, ce dificultăţi vor întâmpina soţul şi soţia? Pag. 499 p. 1, 2

(25) Într-un astfel de caz ce curs ar trebui să urmeze soţul? Pag. 500 p. 1

(26) Cum trebuie să acţioneze soţia în astfel de circumstanţe? Pag. 500 p. 2