Vol. 17, Iulie-August 2010, Nr. 5 


Nu de drept, ci prin har

Întrebare: A dat moartea lui Cristos fiecărei persoane dreptul la înviere?

Răspuns: Nu! Moartea lui Cristos n-a dat nimic nici unei persoane în afară de Cristos însuşi. Credincioşia Domnului nostru până la moarte I-a dat dreptul la o înviere mai bună, conform promisiunii Tatălui. Primind acea înviere mai bună, El nu mai are nevoie de viaţa pământească şi de drepturile pământeşti, pe care le-a depus” în ascultare de programul Tatălui. Totuşi, deoarece El n-a pierdut acele drepturi pământeşti şi nu le-a predat, ele sunt încă ale Lui.

Neavând nevoie de ele acum, pentru că le are ca răsplată pe cele mai bune, spirituale, Domnul are acele drepturi pământeşti în mâinile Tatălui în contul Său în cărţile Dreptăţii. El ţine acest cont în cărţile Dreptăţii şi intenţionează, conform aranjamentului Tatălui, să-l folosească la timpul cuvenit pentru cumpărarea lumii. La sfârşitul acestui Veac Evanghelic, El va prezenta meritul sacrificiului Său pentru tot poporul”. Suntem siguri că acesta va fi acceptat de Dreptate şi că toată omenirea va ieşi din moarte, va fi predată Răscumpărătorului, care îşi va lua marea Sa putere şi va domni o mie de ani, ca Mijlocitor între Dumnezeu şi om. Această mijlocire va ajunge la omenire prin Israel, cu acesta urmând să fie inaugurat Noul Legământ.

În timp ce aşteptăm să vină timpul când El va da drepturile pământeşti ca o binecuvântare a Restabilirii pentru omenire, Răscumpărătorul, în împlinirea programului Tatălui, foloseşte meritul Său în interesul acelora pe care Tatăl îi atrage şi-i cheamă să fie Biserica întâilor-născuţi. Pentru fiecare dintre cei chemaţi şi ascultători care se întorc de la păcat şi îşi prezintă corpul ca jertfă vie Tatălui, Răscumpărătorul, ca Avocatul lui, îi atribuie o îndestulare din Meritul Său pentru a face jertfa acceptabilă. Apoi, de îndată ce jertfa este acceptată şi completată, meritul atribuit al lui Cristos va fi prin aceasta eliberat şi returnat, astfel încât la sfârşitul acestui Veac, după ce Biserica a fost ajutată prin atribuirea meritului lui Cristos, meritul originar din mâinile Dreptăţii va fi întreg — suficient pentru păcatele lumii întregi — suficient pentru a da binecuvântarea Restabilirii lui Adam şi tuturor urmaşilor lui.