Încă de la început oamenii şi-au dorit să converseze cu Creatorul lor. În istoria omenirii avem dovezi concrete arheologice cum oamenii sculptau zeităţi cu care doreau să converseze şi să le ceară ajutorul. Adevăratul Dumnezeu s-a revelat însă numai poporului evreu căruia le-a dat legi şi le-a încredinţat cartea care descrie dorinţele, cererile  Sale, promisiunile Sale etc. Mergând deci la sursa de informaţie putem vedea dacă ceea ce ni s-a spus e bine, dacă în adevăr este ceea ce doreşte Dumnezeu.

În primul rând trebuie stabilit ce fel de fiinţă este Dumnezeu: Aceasta o aflăm chiar din Ioan 4:24(a). Dumnezeu este Duh.

Deci acest verset ne spune clar că Dumnezeu este o fiinţă spirituală nicidecum materială.

Dacă am stabilit deci că El este o fiinţă spirituală mergem mai departe să vedem dacă putem picta sau sculpta această fiinţă spirituală:

 1Reg.8:27: “Dar ce! Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă: cu cât mai puţin Casa aceasta pe care Ţi-am zidit-o“.

 Această fiinţă nu poate fi cuprinsă şi nici descrisă în materie fie ea piatră fie ea pânză de şevalet. Dar poate că El cere ca noi să conversăm cu el prin intermediul unor obiecte, este aceasta o poruncă scripturală? Să citim câteva scripturi: 

Deut.4:16: “…că nu cumva să vă stricaţi şi să vă faceţi un chip cioplit sau o înfăţişare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei“.

 Ps. 97:7(a) “Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii.“

 Num.33: 52. ..“să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe“.

 Isaia 44:15:“Copacii aceştia slujesc omului pentru ars, el îi ia şi se încălzeşte cu ei. Îi pune pe foc, ca să coacă pâine, şi tot din ei face şi un dumnezeu căruia i se închină, îşi face din ei un idol şi îngenunchează înaintea lui!“
 Din Scriptură vedem clar că nu exista nici un loc unde omul este îndemnat să facă un obiect care să reprezinte pe Dumnezeu ci dimpotrivă avem nenumărate dovezi că acest lucru este descurajat căci El nu poate fi cuprins sau reprezentat în materie. Imprimarea în materie a lui Dumnezeu poate duce la desecrarea Sa în împrejurări unde cei răuvoitori pot batjocori aceste obiecte.

Atunci cum doreşte El să ne închinăm? Ioan 4:23: “Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.“

Ioan 4:24:“…cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.“

 Adică El doreşte ca această conversaţie să fie la nivel spiritual, în gândire, sau chiar cu voce. Rugăciunea noastră la nivelul minţii este de ajuns să ajungă la El.

În lume sunt multe lăcaşuri de închinare unde Domnul Isus a luat chip pe pereţi. Apostolul Pavel ne spune însă în Galateni 4:19 “Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Christos chip în voi!“  

Citind aceste lucruri în Scriptură tragem concluzia că închinarea la obiecte nu este dorită şi nici acceptată ci dimpotrivă închinarea în duh şi adevăr (închinarea la nivelul intelectului ca o conversaţie personală între două persoane). Cititorul însă este rugat să verifice mai departe aceste lucruri şi căutând tot mai mult în ceea ce ni s-a lăsat scris, să se convingă personal de validitatea afirmaţiilor.