Expresia, „DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”  sunt cuvintele DOMNULUI către împăratul Roboam, şi ele exprimă un unghi din care pot fi privite relaţiile lui Dumnezeu cu poporul Său, pe care noi ar trebui să ne străduim să-l ţinem minte întotdeauna. Roboam era noul împărat al lui Israel, urmându-i la tron tatălui său, Solomon.

Reprezentanții națiunii i-au vorbit noului împărat şi i-au cerut să le uşureze sarcinile impuse de către Solomon. Dar, după o analiză cuvenită, Roboam a decis să nu cedeze la cererile lor. Atunci cele 10 seminţii s-au răsculat şi i-au cerut lui Ieroboam să domnească peste ei.

Acționând nechibzuit, Roboam a adunat o armată de 180.000 de soldați cu care a fost hotărât să oprească revolta şi prin forța armelor să constrângă seminţiile revoltate să se supună stăpânirii sale. Dar Domnul a intervenit pentru a împiedica realizarea acestui plan,  trimiţându-i indicaţii împăratului cu explicația,  “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”.

Probabil Roboam n-a înţeles niciodată de ce a permis DOMNUL această rupere a unităţii națiunii,  şi nici pentru noi nu este esențial să înţelegem acum, pentru a vedea implicaţiile importante ale acestui mesaj, pe care DOMNUL l-a trimis acestui conducător al poporului Său tipic. Ceea ce s-a întîmplat i se părea cu totul greşit lui Roboam, şi astfel, potrivit cu înţelegerea sa a voinţei  DOMNULUI, a fost sigur că va fi binecuvântat de Dumnezeu în planul său de a reuni cu forţa naţiunea.  Dar a greşit. “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”, a zis DOMNUL.

Astfel de declaraţii făcute de DOMNUL poporului Său ar trebui să ne facă conştienţi de binecuvântata realitate a faptului că ceea ce ne preocupă pe noi,  pe DOMNUL Îl preocupă şi mai mult.  Că pe El Îl interesează afacerile noastre personale la fel cum ne intereseză pe noi, şi este incomparabil mai competent să ştie ce este mai bine pentru noi.

De lucrul acesta ne asigură şi Isus, spunându-ne: “Nu se vînd oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuşi, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu.  Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sînteţi mai de preţ decât multe vrăbii”.

Apostolul Pavel exprimă acelaşi gând întăritor când ne spune că “toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu” şi care sunt chemaţi potrivit planului divin. Apostolul ştia lucrul acesta datorită multor promisiuni ale lui Dumnezeu, care arată iubirea si grija Lui pentru poporul Său.

El de asemenea ştia fiindcă prin ochiul credinţei a fost capabil să discearnă că până şi cele mai mari încercări ale sale au avut adeseori ca rezultat cele mai bogate binecuvântări de la DOMNUL. Binecuvântări de care niciodată nu s-ar fi putut bucura dacă n-ar fi fost împrejurările grele prin care acestea i-au venit.

Credinţa în Dumnezeu şi în providenţele Sale conducătoare în viaţa noastră de creştini ar trebui să ne ajute să înţelegem că nimic nu poate veni asupra noastră  decât prin permisiune divină, şi că de multe ori cele mai grele experienţe ale noastre sunt de fapt stabilite de El. Numai dacă putem avea încredere că într-adevăr este aşa, atunci fiecare bucurie a noastră va fi o bucurie mai profundă şi  poverile şi necazurile noastre vor fi suportate cu mai mare curaj.  Căci vom şti că a-tot-înţeleptul nostru Tată ceresc vede exact de ceea ce avem noi nevoie în pregătirea noastră pentru a fi potriviţi de moştenirea sfinţilor în lumină.

Cu privire la sentimentele DOMNULUI faţă de poporul Său tipic, Israel, profetul a declarat: “Cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui”. Şi cu siguranţă Tatăl nostru ceresc este la fel de interesat de Israelul spiritual, şi de aceea intră şi participă cu noi în fiecare experienţă a noastră, fie de bucurie, fie de tristeţe. Despre poporul Său din vechime,

DOMNUL de asemenea a spus: “ai preţ în ochii Mei”. Oare nu ne şopteşte DOMNUL prin cuvântul Său aceleaşi asigurări ale iubirii Sale pentru noi? Şi n-ar trebui aceasta să sporească valoarea fiecărei experienţe a noastre, în timp ce zi de zi căutăm să ne îndeplinim  legământul cu El prin sacrificiu?

Avem ispite? Ei bine, Domnul ştie despre ele. El nu ne duce în ispite, căci aşa cum ne spune apostolul Iacov în capitolul 1, versetul 13,  “Dumnezeu … nu ispiteşte pe nimeni”. Totuşi, Dumnezeu ştie despre ispitele noastre şi le permite, şi avem asigurarea că atunci când acestea vor deveni prea mari,

El va oferi o cale de scăpare. O,  poate nu va fi  cum vrem noi, dar, cu toate acestea, va fi o cale care va fi mult mai potrivită  pentru binele nostru veşnic decât ar putea fi oricare alta pe care am alege-o noi. Deci, în astfel de momente, când suntem ispitiţi, Domnul ar putea foarte bine să ne spună:

“Vreau să ştii că atunci când duşmanul vine ca un potop,  acest lucru este de la Mine, şi l-am permis ca să înţelegi mai deplin slăbiciunile tale, şi să înveţi să te încrezi mai mult în harul Meu pentru ajutor în orice timp de lipsă.

Vreau să înveţi că siguranţa ta ca Nouă Creatură in Cristos depinde de încrederea pe care ţi-o pui în Mine pentru putere.  Pentru că, deşi vreau ca tu să faci tot ce poţi pentru a învinge toţi duşmanii care te asaltează ca Nouă Creatură,  vreau şi să înţelegi că lupta nu este câştigată de către cei care gândesc că sunt puternici fără Mine, ci de către cei care se încred că Eu voi duce lupta pentru ei.

Pentru a avea credinţă că mâna lui Dumnezeu este în toate afacerile noastre, este esenţial să ţinem minte că  El ne pregăteşte pentru marea lucrare din viitor, şi pentru acea poziţie înaltă de împreună moştenitori cu Fiul Său, Împăratul Isus.  Una din lecţiile care trebuie învăţate ca să fim calificaţi pentru această înaltă funcţie este cea a umilinţei. Şi  poate că Domnul va folosi experienţele de zi cu zi pentru a ne învăţa umilinţa.  Pentru aceia dintre noi care au nevoie de aşa experienţă, DOMNUL poate că spune:

Sunt împrejurările din viaţa ta astfel încât este umilitor să le suporţi? Ai parte de experienţe cu oameni care nu te apreciază, nici nu te înţeleg? Oameni care niciodată nu iau în considerare preferinţele tale, nici gusturile tale, şi care întotdeauna te pun pe tine în spate iar pe ei în faţă?

Nu arunca vina pe cei cu care te asociezi. “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”. Eu sunt cu tine în toate umilirile tale, ajutându-te să le suporţi şi din ele să înveţi lecţiile necesare.  Eu te pregătesc să fii un conducător, să ai responsabilitate imensă, dar vreau să faci aceasta pentru slava Mea, nu pentru a ta.  Deci, în primul rând va fi necesar să ajungi la punctul unde să fii bucuros să spui din inimă:  “O, să nu fiu nimic, nimic”. Aşa că nu uita, dragul meu copil, nu este o întâmplare că eşti în mediul în care eşti, ci este de la Mine. Pentru că Eu am ştiut că numai în astfel de împrejurări poţi fi pregătit cum se cuvine pentru slava Împărăţiei.

Încă ceva, pe unii dintre noi Domnul ar putea să ne întrebe: ai dificultăţi financiare? Constaţi că o scoţi la capăt tot mai greu?  “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”, pentru că vreau să-ţi pui încrederea mai deplin în Mine şi să înţelegi că Eu ştiu exact ce este  mai bine pentru tine.

O, înteleg că poate fi jenant uneori să nu ai toţi banii de care crezi că ai nevoie.

Ţi-ar plăcea să arăţi mai bine printre prieteni, ştiu, poate chiar şi printre fraţi. Dar ţi-a trecut vreodată prin minte că sub pregătirea şi îndrumarea Mea, şi dacă stai aproape de Mine, poţi ajunge în Împărăţie înaintea unora care arată mai bine în trup?

Desigur, nu vreau să te simţi superior altora doar fiindcă eşti sărac. Pentru că atunci nu înveţi lecţia  pe care Mă străduiesc să te învăţ, care este o lecţie de încredere în Mine şi în capacitatea Mea de a Mă îngriji de toate nevoile tale, şi de acceptare bucuroasă a părţii tale în viaţă, pe care Eu o permit, deoarece “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”.

Trecem printr-un coşmar de tristeţe din cauza pierderii unuia iubit de noi, sau din cauza unor împrejurări pe care se pare că nimeni nu le poate înţelege? Din nou auzim pe DOMNUL spunând:  “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”.

Am permis ca mângâietorii pământeşti să nu reuşească pentru a putea învăţa să cauţi la mIne mângâiere.  Probabil n-ai înţeles, dar Eu Mi-am dat seama că atâta timp cât i-ai avut pe toţi cei dragi cu tine şi prietenii de încredere au fost întotdeauna în stare să te consoleze în încercările tale, nu te-ai gândit prea des la Mine.

Dar la un moment dat ai făcut un legământ cu Mine şi te-am acceptat în familia Mea. Mi-ai fost foarte drag. Am vrut să fac mai mult pentru tine ca să te binecuvântez mai abundent, dar tu te descurcai atât de bine!  Viaţa ta era atât de plină cu prietenii tăi şi erai atât de satisfăcut cu succesele tale, încât  în mare parte Eu am fost lăsat afară din gândurile şi căile tale. Nu ţi-ai dat seama că ai nevoie de Mine. O, nu Mă bucur în încercările tale dar ştiu, şi tu vei invăţa, că întorcându-te spre Mine vei găsi alinare şi mângâiere mai presus de orice ţi-ar putea oferi prietenii tăi pământeşti. Vreau să ştii că Eu sunt partea ta veşnică  şi vreau să te apropii de Mine pentru ca şi Eu să mă pot apropia de tine.

A răspândit cineva minciuni despre noi, minimalizând poate capacităţile noastre, sau chiar denaturând caracterul nostru? DOMNUL permite şi aceste experienţe  pentru că ele sunt printre „toate lucrurile” care sub conducerea Lui lucrează împreună spre binele nostru. Din acest punct de vedere, prin urmare, El ar putea foarte bine să spună:   „Lasă-i pe cei care te calomniază pe seama Mea. Mă voi ocupa Eu de ei potrivit cu răspunderea lor în această chestiune. Este o lecţie în această experienţă, o lecţie pe care vreau să o înveţi. Este o altă cale prin care poţi învăţa lecţia foarte necesară a umilinţei, umilinţă asemenea lui Cristos. În această experienţă “Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentruca nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”.  Când Isus a fost contrazis, da, chiar şi atunci când a fost insultat în timp ce atârna pe cruce, El n-a răspuns la insulte, încredinţându-Se mai degrabă în grija şi protecţia Mea; şi aşa vreau să faci şi tu”.

Chiar dacă noi am făcut legământ să facem voia Tatălui ceresc, uneori trecem de la o zi la alta făcându-ne planuri şi neglijând să vedem dacă planurile noastre sunt sau nu în armonie cu voinţa Sa. O, desigur, noi vrem ca planurile pe care le facem să fie binecuvântate de El, şi dacă nu le binecuvântează ne întrebăm de ce. Iarăşi să ascultăm vocea DOMNULUI, pentru că poate El ne spune: “Au fost răsturnate toate planurile tale?  “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA” A fost bine că Mi-ai cerut să-ţi binecuvântez planurile, dar în consacrarea făcută faţă de Mine ţi-ai exprimat hotărârea să faci voia Mea, să urmezi planurile pe care Eu le voi face pentru tine.

Eu am fost gata în orice moment să-ţi îndrumez  paşii, dar de multe ori nu Mi-ai dat posibilitatea să fac aceasta. Şi acum că aranjamentele tale nu merg aşa de bine, vreau să ştii motivul şi să încerci să faci în modul mai bun.  Şi anume, să Mă consulţi cu privire la orice detaliu al vieţii tale. Pot să te asigur că atunci când vei face aceasta, binecuvântarea Mea te va face bogat – bogat în pace şi bucurie, şi în înţelegerea faptului că Eu sunt întotdeauna alături de tine,  şi că nu te voi lipsi de “nici un lucru bun atâta timp cât vei umbla în dreptate”.

Toţi copiii DOMNULUI sunt uneori împovăraţi cu responsabilităţi şi apăsaţi de griji. Suntem înclinaţi să ne facem griji în legătură cu rezultatul unei experienţe sau cu urmarea unui efort. Sub acea povară a grijii, suntem înclinaţi să ne mirăm  de ce nu avem bucuria şi pacea în DOMNUL, care odată ne-a îmbogăţit viaţa. Şi atunci, cu toată grija şi munca noastră ceva merge rău şi suntem zdrobiţi în duh. În suferinţa noastră ne întoarcem spre DOMNUL şi prin Cuvântul Său Îl auzim spunând:

“DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”. În tot acest timp ţi-am spus că trebuie să arunci toată îngrijorarea asupra Mea. Pentru că Eu sunt capabil din abundenţă să-Mi iau răspunderea pentru succesul fiecărui serviciu pe care îţi cer să-l faci pentru Mine.

Vreau nu numai să stabileşti care este voia Mea cu privire la toate lucrurile din viaţa ta consacrată, dar după ce ai făcut aceasta, să Mă laşi să fiu responsabil pentru rezultat.  Atunci vei avea pace şi bucurie în Spiritul sfânt, pentru că vei şti că datorită puterii Mele supreme şi înţelepciunii Mele infinite nu va fi nici o situaţie prea grea pentru Mine.

Chiar şi aşa, rezultatul fiecărei experienţe şi rezultatul fiecărui efort de a-Mi servi s-ar putea să nu fie aşa cum ţi-ai fi dorit. Dar poţi fi sigur că sub conducerea providenţei Mele, toate lucrurile vor lucra împreună spre binele tău şi spre slava Mea.“

Fiecare copil cu adevărat consacrat al lui Dumnezeu este atent să-I servească Lui şi copiilor Lui în orice fel posibil. Cei care nu doresc să fie activi în serviciul lui Dumnezeu se pot foarte bine îndoi de sinceritatea consacrării lor.  Totuşi, pentru mulţi posibilităţile de a servi par deseori a fi limitate. Noi dorim să facem pentru DOMNUL mai mult decât facem sau decât avem ocazia să facem.  Poate din cauza lipsei de putere fizică, sau poate din cauza obligaţiilor faţă de cei de care DOMNUL aşteaptă să avem grijă, sau poate din cauza  incapacităţii financiare sau a altor lipsuri.

Ne întrebăm atunci de ce suntem lipsiţi de ocazii, chiar dacă inimile noastre doresc să facă mult în serviciul DOMNULUI? Şi în această experienţă DOMNUL ar putea să ne spună:

“DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”. Ştiu despre dorinţa ta de a face ceva lucrare mare pentru Mine. Şi totuşi Eu am permis să fii lăsat deoparte pe pat de slăbiciune şi durere pentru că în aceasta este o lecţie de învăţat, care este esenţială pentru tine.

În adâncul inimii tale, de ce eşti aşa de dornic să fii ocupat în serviciul Meu?  Este motivul tău în întregime din iubire pentru Mine, pentru fraţi şi pentru toţi cei care ar putea fi binecuvântaţi prin slujirea adevărului?  Este bine să te examinezi foarte atent în privinţa aceasta. Şi nu este un timp mai bun pentru aceasta decât atunci când eşti lăsat deoparte de la un serviciu activ. Dacă în inima ta există şi cea mai mică urmă de motiv necurat şi egoist, prosperitatea în serviciul Meu ar fi foarte dăunătoare pentru tine; şi te iubesc prea mult pentru a pemite să fii păgubit.

Şi apoi, pentru a te binecuvânta în serviciul Meu,  este esenţial să te sprijini pe Mine pentru putere şi să cauţi la Mine îndrumare.

Această experienţă de aşteptare pe care o ai acum te va ajuta să-ţi dai seama de slăbiciunea ta şi de marea ta nevoie de Mine.  Puterea Mea se va desăvârşi în slăbiciunea ta, dar numai dacă îţi vei da seama de slăbiciunea ta.

Când vei ajunge la punctul în care să tremuri când te gândeşti la tine şi când îţi vei da seama cât de puţin poţi face pentru Mine cu propria ta putere,

Atunci te voi putea folosi să faci lucruri mari pentru Mine. Dacă nu de această parte a vălului, atunci desigur când te voi înălţa la glorie, ca să  trăieşti şi să domneşti cu preaiubitul Meu Fiu.

Şi dacă în providenţa Mea este nevoie de tot timpul şi puterea şi mijloacele tale pentru a-ţi îndeplini responsabilităţile faţă de cei care depind de tine,  de asemenea “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”. Dacă iţi îndeplineşti responsabilităţile ca pentru Mine,  voi accepta serviciul tău ca şi cum ar fi făcut direct în via Mea.

Ştiu că în inima ta vrei să faci serviciu direct pentru Mine şi aceasta este bine. Mă bucur de această atitudine şi îţi voi fi foarte aproape şi te voi binecuvânta. Dar fii atent. Poate că va veni timpul când voi deschide calea să Mă serveşti în mai multe moduri directe.  Veghează si roagă-te ca nu cumva să te stabileşti într-o viaţă de indiferenţă lumească, doar pentru că în prezent eşti lipsit de privilegiul de a lucra direct pentru Mine.

Dacă ai dorinţa de a avea sume mari de bani pe care să le poţi dedica serviciului Meu, ei bine, Eu apreciez aceasta, dar întreb, ce faci cu puţinul pe care-l ai? Ţi-am spus tot mereu  că acei care sunt credincioşi în puţin vor fi credincioşi şi în mult. De fapt, dragul Meu copil, cea mai importantă grijă a ta este să te  dovedeşti credincios, şi poţi face aceasta la fel de bine cu câţiva bănuţi, ca şi când ai avea o avere mare pe care să o dedici serviciului Meu.

 

Fără îndoială că ai citit ce a spus Fiul Meu preaiubit despre văduva care a aruncat cei 2 bănuţi ai ei în vistieria Templului. Ei bine, faptul că ai doar 2 bănuţi să-i foloseşti în serviciul Meu este providenţa Mea pentru tine.  Acest lucru este de la Mine, şi Eu Mă uit să văd dacă vei fi ca acea văduvă.

Providenţele DOMNULUI pentru copiii Săi sunt cu adevărat minunate. De multe ori cei care aveau puţine ocazii de serviciu sau n-aveau nici una, dintr-o dată constată că în faţa lor se deschid ocazii glorioase de seceriş. Celor care au avut ocazii mărunte li se acordă altele mai mari. Cei incapabili din cauza bolii pot să-şi revină, responsabilităţile familiale  pot scădea. Unii care posedă puţine din bunurile acestei lumi pot dobândi mai multe, pe care le pot folosi pentru DOMNUL. Şi aceste schimbări ale împrejurărilor trebuie să fie primite ca venind de la DOMNUL. Aşa că iarăşi Îl auzim spunând:  “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”. Te-ai folosit ca Nouă Creatură de situaţia avută în viaţă şi acum am răspuns la rugăciunile tale pentru ocazii mai mari de serviciu.

Dar este bine să-ţi aminteşti că acum vei avea nevoie de ajutorul Meu mai mult ca oricând înainte. Pentru că în folosirea acestor privilegii mai mari de serviciu ar putea apărea tendinţa de a dezvolta un sentiment de mulţumire de sine. Când ai fost slab şi bolnav ai simţit că ai nevoie de Mine. Dar acum că eşti puternic şi bine, ai nevoie de Mine mai mult ca oricând.  Deci nu neglija acum să Mă recunoşti în toate căile tale şi să cauţi la Mine îndrumare pe cale, şi să-ţi dau putere să mergi pe ea. Serviciul făcut celor care depind de tine a fost important, dar acum că Mă serveşti în mod direct,  vei avea nevoie de îndrumarea şi conducerea Mea chiar mai mult, pentru simplul motiv că te vei ocupa de lucrurile sfinte din Cuvântul şi Planul Meu.

Şi dacă acum poţi avea mai mulţi bani de cheltuit pentru Mine, ai grijă ca nu cumva să ajungi să simţi că at trebui să-ţi cumperi cu ei privilegii speciale de autoritate şi onoare printre copiii Mei. Veghează de asemenea ca nu cumva să stai liniştit cu gândul că banii tăi sunt tot ce vreau Eu. Mai presus de orice, de la tine – ca şi de la toţi copiii Mei – vreau afecţiunea inimii. Vreau să stai aproape de Mine şi să fii foarte atent la toate învăţăturile Mele.  Vreau să te cutremuri la Cuvintele Mele. Nu de frica pentru ce aş putea să-ţi fac, ci pentru că eşti preocupat ca atâta vreme cât rămâne făgăduinţa intrării în odihna deplină a credinţei în facerea voii Mele, nici măcar să nu pari că ai rămas în urmă.

Aşadar, iubitul Meu copil consacrat, deoarece ai fost de acord să Mă recunoşti în toate căile tale, aminteşte-ţi că   Eu te conduc în toate lucrurile şi că nu există nici măcar o experienţă care vine în viaţa ta, de care Eu să nu am cunoştinţă, şi pe care fie că am permis-o, fie că am ordonat-o, pentru că am ştiut că va fi spre binele tău, ca un copil şi moştenitor al Meu şi împreună moştenitor cu Fiul Meu, Isus.

Să nu te îndoieşti niciodată de interesul Meu faţă de tine şi de capacitatea Mea de a avea grijă de tine, atunci când îţi vine câte o nouă binecuvântare, şi când încercările apasă greu asupra ta, menţine-ţi urechile acordate la mesajul Meu încurajator,

“DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”. Da, de la Mine,

Dumnezeul mântuirii tale, Dumnezeul milei si harului abundent, care zilnic Îşi ridică faţa peste tine ca să-ţi dea pacea. Eu sunt şi Tatăl tău. Tatăl tău ceresc, şi tot ce te priveşte pe tine, copilul Meu, Mă priveşte şi pe Mine.

Ai dragostea Mea pentru mângâierea şi bucuria ta.  Ai înţelepciunea Mea infinită pentru a te conduce în toţi paşii. Puterea mea supremă este o garanţie pentru sprijinul tău, să te ajute peste toate locurile accidentate în călătoria ta spre cer, să te apere împotriva tuturor duşmanilor şi să te întărească în toate slăbiciunile tale.

Şi ţine minte, copilul Meu drag, că nu voi reţine nici un lucru bun de la tine şi că întotdeauna dau ce am mai bun celor care Mă lasă pe Mine să aleg.  Ferice de toti câţi se încred în Mine.”

Preaiubitul Meu, am un mesaj pentru tine astăzi: lasă-Mă să ţi-l şoptesc la ureche, ca să poată înfrumuseţa cu slavă orice nor de furtună care ar putea apărea, şi să netezească locurile aspre pe care vei călca. Este scurt, numai din şapte cuvinte, dar lasă-l să patrundă adânc în inima şi mintea ta, şi foloseşte-l ca o pernă pe care să-şi afle odihna capul tău ostenit: “DE LA MINE S-A ÎNTÂMPLAT LUCRUL ACESTA”.