În acest context ne referim la acele droguri care sunt ilegale şi nu sunt permise de a fi folosite de unele legi omeneşti şi vom vedea că ele nu sunt premise nici de Creatorul tuturor lucrurilor pentru a fi folosite.

Nu este nici o scriptură care să vorbească direct interzicerea acestor droguri, dar consecinţele pe care le aduc aceste droguri sunt condamnate complet de scriptură. Consecinţele drogurilor sunt asemănătoare cu cele ale vinului. Să citim ce ne spune Biblia despre consecinţele vinului: Proverbe 23:31-35: “Nu te uita la vin când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor, dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc. Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. „M-a lovit… dar nu mă doare!… M-a bătut… dar nu simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!””. Vinul este permis de Ap. Pavel, dar în cantităţi foarte mici, în scop medical, dar oamenii îl folosesc în alt scop care este condamnat de Biblie. Peste tot în Noul Testament se spune că beţiile fac parte din faptele trupului, şi cine umblă după faptele trupului va muri.

Lecţia drogurilor este asemănătoare. Consecinţele pe care le aduc aceste droguri nu fac parte din faptele Spiritului ci din faptele trupului care aduc moartea. Galateni 5:19 :„”Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, desbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.”

Unii care folosesc droguri le folosesc ca să se liniştească sau să relexeze. Ce ne spune Domnul, unde putem găsi liniştea şi pacea?Matei 11:28: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”.

Ap. Pavel ne spune că trupul nostru este templul Spiritului Sfânt. Să avem grijă că mereu mintea noastră să fie trează ca să nu păcătuim.

Să îl luăm ca exemplu pe Isus mereu (Evrei 12:1). Putem să ne imaginăm că el folosea droguri? El nu a vrut să nici o picătură de oţet atunci când era pe cruce pentru ai uşura durerile, fiindcă a vrut ca mintea şi cugetul lui să fie cât mai curate şi să fie treaz ca să nu păcătuiască cu ceva.

Alt lucru este că Scripturile ne spun că noi trebuie să ne supunem orânduirilor căci ele sunt de la Dumnezeu. Dacă ele sunt interzise de unele legi, noi ca creştini avem poruncă Biblică să ne supunem la acele legi să fim exemple în această lume.