Neprihănire înseamnă a fi perfect, drept. Dumnezeu din ceruri este plin de neprihănire. Adam înainte de a păcătui a fost neprihănit. De asemenea Isus a fost perfect. Citim despre aceasta în Evrei 7:26 „Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: Sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi” .

 Dar desigur mai citim în Biblie că au mai fost şi sunt şi alţi oameni despre care se vorbeşte că sunt neprihăniţi. Citim aceasta despre Avraam în cartea lui Iacov 2:23: „Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire”; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.”  Dar vedem că Avraam și ceilalţi credincioşi nu sunt într-adevăr perfecţi, sau neprihăniţi ci prin credinţa lor ei sunt socotiţi de Dumnezeu ca drepţi sau neprihăniţi. Nimeni nu este născut neprihănit fiindcă cu toţii moştenim păcatul din Adam, cu excepţia Domnului Isus. Romani 3:10: „Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar.”

Acest proces de a fi socotiţi neprihăniţi este numit de Biblie ca îndreptăţire. Majoritatea creştinilor înţeleg că poţi fi îndreptăţit numai prin credinţă dar în continuare vom vedea că Biblia spune că numai credinţa nu este suficient. Să ne uităm la 5 lucruri importante  referitor la aceasta:

  1. Îndreptăţire prin har: – „Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Cristos Isus.” Romani 3:24  
  2. Îndreptăţire prin sângele lui Cristos – „Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.” Romani 5:9  
  3. Îndreptăţire prin învierea lui Cristos – „care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi. Romani 4:25  
  4. Îndreptăţire prin credinţă – „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă” Romani 5:1  
  5. Îndreptăţire prin fapte „Vedeţi, deci, că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.” Iacov 2:24  

Iertarea este mila lui Dumnezeu care este arătată prin faptul că nu ține în socoteală greșelile și păcatele noastre. El ne iartă și ne spală de ele după ce venim la El cu umilință și recunoaștem că am greșit și cerem acest lucru.

Domnul să ne ajute pe toți să fim curați înaintea Lui.