Efeseni 5:33: „Încolo fiecare din voi să-şi iubească nevastă ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat."

În unele traduceri este folosit cuvântul teamă  în loc de respect, reverenţă. De ce şi cum trebuie să se teamă o femeie de soţul ei? În Efeseni 5:22, 23 este scris: „Soţiilor, fiţi supuse soţilor voştri, că Domnului, căci soţul este capul soţiei, după cum şi Cristos este Capul bisericii, El, Mântuitorul trupului”. Soţiilor li se porunceşte să-şi onoreze soţii. Când un soţ îşi iubeşte soţia, aşa cum porunceşte Domnul, şi soţia îşi onorează soţul, ea se va teme  să facă ceva ce l-ar dezonora. Prin urmare, soţia nu trebuie să se teamă  de soţul ei în sensul obişnuit al cuvântului teamă, ci să se teamă în sensul respectului faţă de el, să se teamă să nu facă ceva ce l-ar dezonora, teamă de a face ceva greşit. Soţia trebuie să-şi respecte soţul în fiecare zi şi în fiecare situaţie, ascultând ce spune, supunându-se şi ajutându-l în toate, în special în cele privitoare la lucrarea Domnului. Această poruncă nu este grea pentru o femeie creştină, ci este mai degrabă un privilegiu, în special dacă ea onorează pe Domnul ei.