Matei 10: 34-36: "Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pace, ci sabie. Căci am venit să întorc pe fiu împotriva tatălui său, pe fiică împotriva mamei sale și pe noră împotriva soacrei sale. Și omul va avea ca vrăjmași chiar pe cei din casa lui."

Aceste cuvinte par suprinzătoare, fiindcă Dumnezeu și Fiul Său sunt sursă de pace și armonie, nu de conflict. El promite că aduce pacea pe pământ pentru întreaga omenire la timpul stabilit. De ce aceste atenționări privind faptul că ar fi posibil să avem parte de dezaprobare?

Înțeleptul spune în Eclesiastul 3:8 "căci războiul își are timpul său și pacea timpul ei." Domnul îngăduie o perioadă de probare și testare a celor credincioși în acest veac evanghelic. Aceste atenționări din textul în discuție avertizează că oamenii lui Dumnezeu vor avea parte de împotriviri și persecuții, chiar și în familiile lor uneori. "Toți cei care vor să trăiască în evlavie vor fi persecutați" 2 Tim. 3:12. Scopul acestor încercări este cristalizarea caracterului a celor care vor avea parte de întâia înviere. "Căci știm că dacă răbdăm vom și împărăți cu El". 2 Tim 2:12.

Ap. Pavel ne spune în Galateni 5:17: “Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.” Fiindcă cursul lumii este spre degradare, ei mereu vor fi în opoziţie cu acei care vor să trăiască evlavioşi.

Acesta nu e veacul de convertire a întregii omeniri, ci de selectare a unui popor special: "Mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile ca să ia un popor pentru numele Său. Dupa aceea Mă voi întoarce … pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul" Fapte 15:16, 17.

Numai după aceea se vor împlini promisiunile de pace și dreptate pe pământ când Domnul își va instaura Împărăția Sa pe pământ.