Domnul a spus: După roadele lor îi veţi cunoaşte (Mat 7:20). Deci roadele noastre vor dovedi cine suntem noi în faţa Domnului, şi cum noi într-adevăr urmăm pe Domnul. Pentru noi exemplul perfect în comportare, ascultare, umilinţă şi sacrificiu faţă de Tatăl Ceresc este Domnul Isus. La aceasta ne îndeamnă Ap. Pavel în Evrei 12:2: “să ne uităm ţintă la Căpetenia şi desăvârşirea Credinţei noastre”. Dar dacă vedem roade demne de urmat, exemple de ascultare de Domnul şi umilinţă şi în semenii noştri, atitudinea noastră trebuie să fie deschisă şi liberă pentru a putea lua exemple de la toţi acei care au frică de Domnul, să cercetăm tot şi să păstrăm ce este bun. 1 Tesaloniceni 5:21.

Referitor la faptul că va fi numai o credinţă atunci când se întoarce Domnul, nu găsim nicăieri în Biblie unde profeţii sau Domnul Isus sau Apostolii să spună aşa ceva (dacă în caz găsiţi undeva, vă rugăm să ne scrieţi). Dar studiind Biblia în detalii vom găsi din contra că Domnul nostru Isus se întoarce într-un timp foarte dificil pentru întreaga omenire, se întoarce a doua oară atunci când pe pământ este foarte puţină credinţă, nu că toţi vor fi de aceeaşi credinţă. Exact aceste cuvinte ni le spune chiar însuşi El, Domnul Isus în Luca 18:8: „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”  Domnul Isus implică că foarte puţină credinţă va fi. Aceasta îi scrie şi Ap. Pavel lui Timotei în a doua Epistolă capitolul 3:1-5. Această întrebare referitor la întoarcerea Domnului nostru a fost o întrebare care a frământat inimile multor creştini, chiar şi ale Apostolilor. Apostolii văzând că Domnul avea să plece din mijlocul lor au fost foarte curioşi să afle când avea să se întoarcă Domnul a doua oară. Atunci Domnul Isus nu le-a spus direct anul sau timpul şi le-a spus semnele care vor fi în lume atunci când se va întoarce El (Mat 24:3). Deci este important să cunoaştem semnele care însoţesc întoarcerea Domnului nostru. Domnul Isus i-a mustrat pe farisei că ei nu cunoşteau semnele în care Mesia trebuia sa vină Matei 16:3:  „Şi dimineaţa, ziceţi: „Astăzi are să fie furtună, căci cerul este roşu-posomorât”. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s-o deosebiţi, şi semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?” Vom enumera câteva semne care Biblia le menţionează referitor la întoarcerea Domnului nostru:

  1. Domnul nostru se întoarce într-un timp de strâmtorare şi foarte dificil pentru omenire – Matei 24:21.  Pentru că atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi. Daniel 12:1, 2 Timotei 3:1-5. Şi anume în acest timp Domnul îşi va stabili împărăţia Lui Dan 2:44.
  2. Va fi creştere enormă a cunoştinţei  foarte diferit de timpurile trecute, şi în special lumina Scripturilor va fi mult deschisă pentru oameni. Daniel 12:4: Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la vremea sfârşitului…. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte”.
  3. Se vor întâmpla evenimente foarte importante cu naţiunea lui Israel care este simbolizată prin smochin. Matei 24:32:  „de la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape”. Vedem că Israel este simbolizat prin smochin din Osea 9:10: ,,Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade ale unui smochin”.

Desigur cu toţii suntem martori la toate aceste semne care se întâmplă în lume. Apoi văzând că împărăţia nu vine în aşa fel ca să izbească privirile oamenilor (Luca 17:20,21), această Împărăţie va nimici toate celelalte împărăţii şi împărăţia Domnului în final va fi stabilită complet pe pământ. Abia atunci vom putea spune împreună cu profetul: „În vremurile de pe urmă, muntele Casei Domnului va fi întemeiat tare ca cel mai înalt munte, se va înălţa deasupra dealurilor, şi popoarele vor veni grămadă la el”. Mica 4:1. Abea atunci „Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr” – Isaia 11:9. Abia atunci acea împărăţie va fi complet stabilită pentru care sau rugat credincioşii în decursul veacurilor: Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta”.