CONVENŢIILE DE LA DENVER LA PORTLAND ŞI SPRE ACASĂ

(Puteţi vedea fotografii din această călătorie în cartea „Amintiri de nepreţuit” pag. 38-62, n.t.)

R 4861 W. T. 1 august 1911 (pag. 230-233)

Binecuvântarea lui Dumnezeu a fost în mod sigur din abundenţă cu noi în această a doua parte a turneului convenţiei noastre. Studenţii Bibliei din diferitele locuri de popas au lucrat foarte mult pentru reuşită şi au fost plini de entuziasm. Grupul turneului, în număr de aproape două sute, sunt plini de râvnă, contribuind la spiritul diferitelor ocazii. Ne-am bucurat împreună în timp ce am repetat providenţele, binecuvântările, favorurile divine şi ne-am unit în laudă şi mărturisiri şi în prezentările publice ale Adevărului. Folosul şi interesul convenţiilor au fost sporite de simpozioanele ocazionale, la care au participat aproape toţi fraţii din grup. Unii dintre aceştia erau obişnuiţi cu vorbirea publică iar alţii nu, dar toţi erau destul de familiarizaţi cu Adevărul. Aceste adresări improvizate păreau să-i încurajeze pe vorbitori şi pe ascultătorii lor.

Duminică, 18 iunie, la ora 3, am ţinut un discurs public pe tema „Viaţa de apoi”, în sala Auditorium din Denver. Prezenţa a fost estimată la patru mii de persoane, din care în jur de patru sute (bărbaţi) pe podium. Atenţia a fost excelentă şi suntem siguri că mulţi au plecat la sfârşit cu concepţii foarte schimbate despre „Viaţa de apoi” şi despre Tatăl nostru ceresc şi marele Său Plan al Veacurilor.

Pentru subiectul serii, „Sionismul, speranţa lumii”, nu s-a făcut publicitate atât de mare, şi, după cum era de aşteptat, prezenţa a fost considerabil mai mică — mai puţini de jumătate. Au fost prezenţi evrei în număr considerabil. Atenţia a fost mare şi la sfârşit au fost multe expresii de apreciere.

În ziua următoare am făcut o excursie în munţi, unde am avut servicii foarte plăcute, de natura laudei, rugăciunii şi mărturisirii experienţelor. Adunarea de seară a fost ţinută în sala Clubului Femeii, unde a fost ţinută o excelentă vorbire de către fratele Barton.

Ziua următoare am petrecut-o în munţii Colorado şi Utah, călătorind spre Salt Lake City cu Compania de Căi Ferate Denver şi Rio Grande. Peisajul a fost foarte frumos, pitoresc şi interesant. Convulsiile naturii care au aruncat la suprafaţă acele lanţuri mari de munţi ne-au vorbit despre o Putere divină, în timp ce frumoasele flori de munte ne-au vorbit despre aceeaşi Putere divină exercitată într-un mod mai liniştit. A fost o zi de odihnă în privinţa predicării orale, oferindu-ne o ocazie de a pregăti predici pentru a le folosi în viitor. Stenograful nostru credincios, fratele Rutherford Jr., a ajutat fizic la lucrare.

SALT LAKE CITY, UTAH

Oprirea noastră de o zi aici, miercuri în 21 iunie, a fost interesantă şi folositoare. Oraşul este foarte frumos şi arată prosper. Serviciile noastre de dimineaţă (o adunare publică şi una de mărturisire) s-au terminat la timp pentru a fi prezenţi la recitalul de orgă de la Tabernacolul Mormonilor, o construcţie imensă cu o capacitate de cinci mii de locuri. Orga şi recitalul ne-au interesat foarte mult; muzica a fost foarte frumoasă.

Adunarea noastră de după-masă a fost un simpozion despre roadele şi harurile Spiritului sfânt. Au participat câţiva, partea noastră fiind la încheiere. Adunarea de seară de la Sala de Cinema din Salt Lake a fost aglomerată, fiind prezenţi aproape două mii. Interesul a fost mare. A fost acordată o atenţie mare de către publicul amestecat din toate denominaţiile. Părerea noastră este că Mormonii sunt la fel de oneşti ca alţii — mai oneşti decât mulţi. Noi înţelegem că instituţia lor, deşi puternică din punct de vedere financiar, este slăbită din punct de vedere teologic; adică, doctrina originară a mormonismului este pusă sub semnul întrebării de elementele mai noi, altfel educate decât părinţii lor. Avem încredere că pot rezulta unele roade bune din adunări. Adunarea Studenţilor Bibliei de acolo este destul de mică.

LA LOS ANGELES, CALIFORNIA

Aici adunarea prietenilor Adevărului numără în jur de o sută douăzeci şi cinci. Este o adunare zeloasă în multe privinţe. Ei au lucrat cu toţii foarte mult pentru convenţie şi binecuvântarea divină a făcut-o un mare succes. Cei care au fost prezenţi la adunări dintre cei interesaţi au fost în număr de aproape şase sute, şi au inclus prieteni din locurile învecinate ca şi din grupul turneului nostru. Înainte de amiaza a fost rezervată pentru mărturisiri de experienţe, a noastră fiind cea de încheiere, de aproximativ o jumătate de oră. După-masa, la cerere, am avut o adunare pentru consacrarea copiilor; au fost prezentaţi în jur de treizeci şi cinci de copii. A urmat o adunare de întrebări. Întrebările au fost bune şi am răspuns cât am putut mai bine.

Adunarea de seară pentru public a fost în Auditorium, tema noastră fiind „Marele viitor”. În jur de trei mii de oameni au fost prezenţi, incluzând pe cei de pe podium. O adunare pentru cei care nu aveau loc în sala principală a fost ţinută în altă cameră din aceeaşi clădire. Fratele Sexton a vorbit. La încheierea discursului în sala principală, am ţinut încă un discurs de o jumătate de oră la adunarea din cealaltă sală, încheierea serviciului fiind aproape de ora 11. Şi aici oamenii au ascultat cu mare seriozitate, de parcă erau flămânzi. Din nou am avut dovadă despre Cuvântul Domnului în sensul că este foamete în ţară; nu o foamete de pâine nici de apă, ci o foamete de a auzi Cuvântul Domnului.

SANTA CRUZ, CALIFORNIA

În jur de şaizeci de prieteni din Los Angeles au călătorit cu noi spre Santa Cruz şi în ziua următoare la San Francisco; unii ne-au însoţit chiar până la Sacramento, contribuind la plăcerea noastră şi la reuşita adunărilor.

Trenul nostru a întârziat la sosirea în Santa Cruz, unde este doar o mică adunare de Studenţi ai Bibliei. Am petrecut un timp foarte plăcut, totuşi. Adunarea noastră de după-masă a fost ţinută la Teatrul Casino, la plajă, unde prietenii s-au odihnit între timp. La ora stabilită pentru serviciul public, am discutat despre „Viaţa viitoare” cu un public foarte inteligent, numărând în jur de o mie. Timp de două ore a fost acordată o atenţie deosebită, şi sperăm că interesul se va dovedi de durată. După serviciu, vorbitorul a fost escortat cu un automobil de nişte prieteni locali într-un parc cu copaci mari, unde s-au făcut poze şi ne-am bucurat de o cină îmbelşugată. Călătoria de întoarcere la Santa Cruz a fost încântătoare, unde am avut o adunare pentru cei interesaţi, care a încheiat ziua.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

Duminică, 25 iunie, a fost o zi interesantă pentru prietenii Adevărului din San Francisco. Studenţii Bibliei de aici sunt foarte energici şi în mod sigur au lucrat foarte mult pentru obţinerea rezultatelor bune. La serviciul de după-masă pentru public, de la ora 3, a fost o participare splendidă, de aproximativ patru mii, tema noastră fiind „Viaţa viitoare”. Ni s-a acordat atenţie mare. Pentru serviciul de seară despre „Sionismul, speranţa lumii” s-a făcut mai puţină publicitate, dar a avut de asemenea o bună participare, cam jumătate din cea de la serviciul de după-masă. Cei prezenţi după-masă (ţinuţi până târziu şi sătui) au avut puţin timp sau înclinaţie să audă mai mult în aceeaşi zi.

La adunarea de seară s-a estimat că au fost prezenţi în jur de cinci sute de evrei. Ei au ascultat cu mare răceală şi precauţie până când am ajuns cam la jumătatea programului, când interesul lor a părut să crească. Când au auzit lucruri cu privire la naţiunea lor şi la istoria ei, şi la realizarea făgăduinţelor profetice, au fost evident foarte interesaţi. Aici vrem să amintim iarăşi cititorilor noştri că nu aşteptăm ca un număr mare de evrei să manifeste interes în Adevărul prezent acum. Sperăm că mesajul pe care îl aud acum le va îndrepta inimile, minţile şi rugăciunile spre Dumnezeu şi spre Sfintele Scripturi şi astfel să-i pregătească pentru alte experienţe glorioase în mijlocul necazurilor din viitorul apropiat. Vă amintim iarăşi că aşteptarea noastră este că interesul evreilor va veni cu adevărat în mijlocul timpului de necaz, şi că Mulţimea Mare va avea ocazia şi onoarea de a-i conduce spre o apreciere mai deplină a Programului divin, cu
Sămânţa Mesianică a lui Avraam pe planul spiritual, şi cu evreii în legătură cu Avraam, Isaac şi Iacov şi profeţii pe planul pământesc, să binecuvânteze omenirea.

LA OAKLAND, CALIFORNIA

Ziua de luni a fost rezervată pentru Oakland, care se află chiar peste golf de San Francisco. În multe privinţe, cele două adunări sunt una — interesele lor, cel puţin, au cooperat fericit cu programul nostru din ziua aceea. Prima noastră adunare a fost cu bătrânii şi diaconii din cele două adunări, numărând în jur de treizeci. A fost o experienţă plăcută şi a durat aproape două ore. Am vorbit despre interesele locale ale lucrării şi despre cele mai bune metode de promovare a lor. La ora 10 a fost o adunare generală şi de mărturisire la care noi n-am putut participa. Prima Biserică Baptistă a pus sala la dispoziţia noastră pentru întreaga zi. Capacitatea ei este estimată la 1.500.

La ora 2 după-masă am ţinut un discurs despre caracterul cuvenit al consacrării copiilor de către părinţi, Domnului. Le-am amintit ascultătorilor noştri cum părinţii evrei aveau un obicei de a consacra pe băieţii lor Domnului prin ceremonia circumciziei. Le-am amintit că multe denominaţii creştine practică stropirea copilului, cu semnificaţia reală a consacrării. Am arătat că nu este scripturală stropirea copilului, deoarece este înţeleasă că înseamnă botez şi se face în locul acestuia, botezul fiind recomandat în Biblie numai pentru credincioşii consacraţi. Le-am amintit ascultătorilor noştri cum părinţii lui Samuel l-au prezentat în mod special Domnului pentru serviciu. Le-am atras atenţia cum mamele evreice îşi aduceau copiii la Domnul, dorind să fie binecuvântaţi.

Am explicat că nu există nimic de natura unei porunci în legătură cu astfel de consacrare a copiilor — cel mult este un privilegiu, o ocazie pentru aceia care ar dori să se folosească de ea, fără să se răsfrângă nici în cel mai mic grad asupra celor care ar putea gândi sau acţiona diferit. Noi recomandăm ca aceasta să fie considerată a fi aplicabilă numai copiilor care n-au ajuns la maturitatea judecăţii aşa încât să aibă o voinţă a lor proprie într-o astfel de chestiune. Am sugerat că mai târziu în viaţă, când copiii ajung să ştie că au fost dedicaţi Domnului în copilărie, ar putea într-o oarecare măsură să câştige ceva binecuvântare în legătură cu aceasta. Le-am sugerat părinţilor că speranţa noastră era ca această consacrare a copiilor lor în mod formal Domnului să ajute să se imprime asupra lor responsabilitatea faţă de copii şi faţă de Domnul — mai mult, din acest punct de vedere ar putea fi ajutaţi spre o recunoaştere mai deplină a voinţei divine în privinţa copilului — pentru boală sau sănătate, pentru viaţă sau moarte, pentru interese mari şi mici. Au participat aproximativ 42 la consacrare şi la rugăciunea pentru binecuvântarea divină.

Apoi a urmat un discurs despre Botez, care a fost urmat de scufundarea simbolică a patruzeci şi trei. Am aflat după aceea că trei slujitori baptişti se aflau în public şi că unul dintre ei în special a fost foarte supărat deoarece noi am sugerat că botezul în apă ar fi uşa de intrare în Biserica Baptistă, astfel încât nimănui nu i-ar fi permis să participe la Cina Domnului sau să fie clasat ca membru al Bisericii lui Cristos dacă n-ar fi scufundat în apă. Astfel am sugerat de asemenea că teoria lor este că toţi ceilalţi, care nu sunt scufundaţi, nefiind membri ai Bisericii lui Cristos, nu pot fi părtaşi la binecuvântările Sale — dintre care una este starea cerească, şi că toţi cei nescufundaţi, prin urmare, sunt pierduţi, teorie prin care baptiştii în general trebuie să înţeleagă că episcopalii, congreţionalii, metodiştii, luteranii şi alţii, nefiind scufundaţi, vor petrece eternitatea în chin. Noi desigur n-am avut intenţii rele, ci dimpotrivă, ne-am străduit să alegem acele cuvinte care să exprime Adevărul în forma cea mai puţin ofensatoare. Un membru al bisericii ne-a mulţumit, bucurându-se că fiica ei a fost îndrumată prin discurs să-şi predea inima Domnului.

Biserica a fost aglomerată pentru serviciul de seară şi aproximativ două sute de prieteni ai Adevărului şi-au dat locul străinilor şi s-a constituit încă o adunare, care s-a ţinut într-o biserică a Discipolilor din apropiere.

LA SACRAMENTO, CALIFORNIA

Marţi, 27 iunie, a găsit gruparea noastră la Sacramento, unde adunarea Studenţilor Bibliei numără în jur de douăzeci. Prima sesiune de dimineaţă a fost o adunare de experienţe. Aceasta a fost urmată de un discurs despre Botez ţinut de fratele Swingle, trei fiind botezaţi mai târziu în aceeaşi zi. După masă am avut un simpozion, la care au participat doisprezece fraţi, vorbirea noastră în concluzie fiind bazată pe discuţia dintre Moise şi Domnul: „Dacă nu mergi Tu Însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici”; şi răspunsul Domnului: „Voi merge Eu Însumi cu tine şi îţi voi da odihnă”. Adunarea de seară, cu tema „Viaţa viitoare”, a fost ţinută în Sala de Teatru Clunie. A fost prezent un minunat public de aproximativ o mie, şi mai mare atenţie aproape că nu putea fi dată. Sperăm în unele rezultate bune şi în unele rapoarte încurajatoare. În tot cazul, dragii noştri fraţi din Sacramento, noi şi grupul care ne-a însoţit, putem foarte bine rămâne mulţumiţi că, făcând tot ce am putut, lucrurile sunt în mâinile Domnului, pentru conducerea Sa conform voinţei Sale.

Scriem acest raport în ziua de după adunările din Sacramento, în timp ce suntem în drum spre Portland. Muntele Shasta este la vedere de câteva ore, vârful lui înzăpezit ridicându-se la 14.400 de picioare deasupra nivelului mării. Trenul nostru s-a oprit pentru câteva minute la Shasta Springs, permiţându-ne să bem din apele carbogazoase. Am anticipat plăcerea de a ne întâlni cu un grup de prieteni adunaţi pe peronul gării din Ashland, Oregon, dar trenul nostru special a sosit cu aproximativ două ore înaintea orarului, astfel că numai doi erau prezenţi. Un frate drag ne-a întâlnit în altă staţie. El venise aproape şapte mile cu bicicleta. Am fi vrut să petrecem câteva minute cu ei şi am fi fost bucuroşi să-i salutăm şi să primim saluturile lor în schimb. Ne-am rostit dezamăgirea cu un h în locul lui d. (În limba engleză: dis-appointment – his-appointment, adică, dezamăgire – hotărârea Lui — n. t.) Cât de minunat este Spiritul Domnului în poporul Său din fiecare naţie, neam, limbă şi loc — manifestând iubire pentru Domnul, pentru Adevăr şi pentru fraţi!

CONVENŢIILE DIN PORTLAND ŞI ÎN DRUM SPRE CASĂ

Am avut un timp minunat în Portland. De-a lungul întregii coaste a Pacificului vremea a fost răcoroasă şi înviorătoare. Prezenţa la adunările pentru cei interesaţi din Portland a fost în jur de patru sute, în timp ce la serviciul public de la Auditorium de joi seara a fost o participare de aproximativ 1.500. Vineri seara a fost o adunare de întrebări cu o participare în jur de şapte sute. Întrebările lor au fost neobişnuit de bune, şi tot publicul a părut profund interesat de răspunsuri. Adunarea a durat două ore, unii rămânând cu alte întrebări. Fratele Bohnet trebuia să ne urmeze în duminica următoare. Suntem siguri că lucrarea din Portland face un progres considerabil.

TACOMA, WASHINGTON

Sâmbătă, 1 iulie, a fost dedicată Tacomei. Nicăieri nu am avut adunări mai interesante. Sala de Teatru din Tacoma a fost plină, un lucru remarcabil pentru o adunare religioasă în seara de sâmbătă. Au fost prezenţi în jur de două mii. Adunările pentru cei interesaţi au fost preţioase şi au participat în jur de 350. Oraşul părea a fi pus în mişcare.

SEATTLE, WASHINGTON

Aici am fost de asemenea întâmpinaţi călduros. În jur de cinci sute au participat la adunările pentru cei interesaţi. Unii dintre aceştia au venit cu grupul nostru din Portland şi din Tacoma. Alţii au venit din Victoria şi Vancouver să ne întâlnească. Am avut o perioadă minunată de părtăşie şi împrospătare spirituală, care s-a sfârşit luni seara cu un ospăţ de iubire, deşi convenţia a continuat încă o zi după plecarea noastră. Doi din grupul nostru au rămas să ţină discursuri. În jur de 25 de copii au fost prezentaţi pentru consacrare Domnului şi 18 adulţi au fost botezaţi în apă. Aici din nou fratele Morton Edgar a ţinut un discurs despre Piramidă. Fratele Swingle a ţinut predica despre botez şi fratele Ritchie a avut un discurs înainte de ospăţul de iubire.

Serviciul de duminică a constat dintr-o adunare de trezire a interesului şi una de experienţe, la care au participat mulţi. Apoi a urmat discursul nostru de duminică dimineaţa, care a fost deja publicat în ziar, cu tema „Cele Două Babilonuri”. Adunarea de după-masă pentru public a atras o sală plină, estimată la 2.200. Timp de două ore atenţia a fost excelentă. Serviciul de seară din acelaşi loc a fost pentru întrebări, fiind prezenţi în jur de o mie. Întrebările au fost bune, interesul a fost excelent, mulţi auzind explicate pentru prima dată unele dintre lucrurile din Cuvântul Domnului.

VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA

Miercuri dimineaţa, 4 iulie, am continuat cu vaporul la Victoria. Călătoria a fost foarte plăcută, răcoritoare şi înviorătoare, şi inimile noastre au fost pline de iubire pentru Domnul şi unul pentru altul, şi de o iubire puternică şi compătimitoare pentru semeni şi duşmani. Am fost astfel pregătiţi să ne bucurăm de toate experienţele care vin asupra noastră în providenţa Domnului.

Sosirea noastră la Victoria a fost la timp pentru a ne bucura de un serviciu de după-masă cu cei interesaţi şi de a ne adresa publicului seara, cu tema „Viaţa viitoare”. Tema noastră pentru cei interesaţi a fost: „Ştim că am trecut de la moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi” (1 Ioan 3:14). Am arătat că o loialitate adevărată faţă de Dumnezeu include o iubire pentru toţi aceia pe care El i-a recunoscut prin conceperea Spiritului sfânt şi este o parte a loialităţii noastre faţă de El şi faţă de Căpetenia Mântuirii noastre. Am arătat de asemenea că fraţii nu sunt întotdeauna vrednici de iubit, astfel încât a-i iubi pe toţi implică o creştere în har considerabilă. Am remarcat că această creştere în har implică şlefuire frecventă şi multă instruire în Şcoala lui Cristos şi în roadele şi harurile Spiritului sfânt. Am remarcat că este mai dificil uneori să exercităm blândeţe, gentileţe, răbdare, îndelungă răbdare, iubire frăţească, roadele şi harurile Spiritului sfânt, faţă de fraţi decât faţă de alţii. Am găsit din textul nostru că o astfel de dezvoltare a caracterului în inimă, cel puţin în voinţă, este esenţială, şi că fără ea ne lipseşte o dovadă puternică a acceptării noastre de către Domnul ca Noi Creaturi în Cristos.

La adunările pentru cei interesaţi au fost în jur de 235. Adresarea făcută publicului a fost ascultată cu profund interes de aproximativ 750.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA

O călătorie de o noapte pe vas ne-a dus la următoarea noastră oprire pentru convenţie. Aici de asemenea am fost salutaţi călduros şi cordial de către prieteni. Adunarea de aici este în număr de cam şaptezeci; cam o sută au fost prezenţi din districtele periferice, pe lângă cei în jur de o sută şaptezeci din grupul nostru de excursionişti, făcând un total de aproximativ 350. Am avut o perioadă binecuvântată de părtăşie, adunări de mărturisire foarte interesante etc.

Pentru serviciul de seară pentru public s-a făcut publicitate foarte bună şi a fost ţinut în cea mai mare sală din oraş. Numărul celor prezenţi a fost estimat la între 3.000 şi 4.000. Interesul a fost bun, în ciuda unei mici întreruperi din partea unui socialist, care voia să primească lucrurile bune imediat în loc să aştepte „timpurile de restaurare” ale Domnului. Nesocotirea drepturilor altora a adus asupra sa poliţia, care l-a arestat. Noi am refuzat însă să dăm vreo informaţie împotriva lui, aşa încât probabil că şi-a pierdut libertatea numai pentru o noapte. Publicul a manifestat în general un profund interes pentru „Viaţa viitoare”, aşa cum a fost prezentată. Avem încredere că rezultatul va fi mult studiu al Bibliei şi rugăciune.

O ZI LA CALGARY, ALBERTA, CANADA

Acesta este unul din noile şi prosperele oraşe din Nord-Vest. Deşi aproape toată lumea este supraîncărcată cu iubirea de bani şi dorinţa de a-i face repede, în proprietate imobiliară, am avut o adunare excelentă cu o participare de aproximativ o mie — o prezenţă excelentă, cu toate împrejurările existente. Ascultarea a fost foarte atentă, şi avem încredere că s-a îndeplinit ceva bun. Adunarea de aici numără în jur de douăzeci. Am avut o părtăşie foarte interesantă şi credem folositoare cu cei interesaţi.

ÎN MOD NEAŞTEPTAT LA REGINA, SASKATCHEWAN, CANADA

Trenul nostru a făcut o oprire neaşteptată la Regina, capitala Provinciei Saskatchewan. Am sosit la ora 3 după-masă şi am plecat la 8:30. Fraţii din grupul nostru s-au acomodat situaţiei de urgenţă şi am avut o adunare publică, începând de la 6:45. Au închiriat City Hall, au tipărit anunţuri şi le-au răspândit pretutindeni. Rezultatul a fost un public minunat pentru micul oraş, şi în situaţia dată. Au participat în jur de 450. Am fost prezentaţi de către redactorul unuia din ziarele locale şi am avut o audienţă splendidă, din care sperăm că vor rezulta ceva roade. Toată chestiunea părea a fi sub providenţă divină. Un slujitor local al Bisericii Prezbiteriene a fost cu noi pe podium şi a exprimat interes profund; a spus că citea predicile din ziare şi că citise patru volume din Studiile în Scripturi. A exprimat o mare satisfacţie de ceea ce a auzit. Cineva din public a venit pe podium să ne strângă mâinile după serviciu. Spre surpriza noastră, era pastorul uneia din principalele biserici Baptiste din Londra, Anglia, amplasată aproape de Tabernacolul din Londra. Pare remarcabil că a trebuit să ne întâlnim la cinci mii de mile distanţă de locul unde am stat amândoi pe podium la adunarea de la Guild Hall, ţinută de Lordul Primar al Londrei pentru susţinerea sugestiei Preşedintelui Taft a tratatului de pace dintre Statele Unite şi Marea Britanie.

WINNIPEG, MANITOBA, CANADA

Am vizitat Winnipegul cu un an şi jumătate în urmă şi ne-a făcut plăcere să-l revizităm. Adunarea de acolo a crescut considerabil, în ciuda faptului că a pierdut numeroşi membri prin plecare. Aceasta numără acum în jur de 35. La adunările pentru cei interesaţi au participat în jur de patru sute şi credem că au fost foarte folositoare. În jur de 30 s-au botezat şi aproximativ 25 de copii au fost prezentaţi pentru consacrare. Adunarea de seară pentru public a fost un succes în toate privinţele. Fusese obţinută o sală bună; se făcuse o bună publicitate; a fost prezent un public larg, aproximativ 2.000, şi s-a dat cea mai mare atenţie discursului nostru „Viaţa viitoare”. Seara am avut o adunare de întrebări care nu fusese anunţată dinainte. Au participat 1.000. Întrebările au fost excelente. La ora zece am lăsat ca publicul să se exprime prin ridicare de mâini dacă doreşte sau nu doreşte să fie continuat serviciul. S-au ridicat în jur de 600 de mâini şi am continuat serviciul până cam la 11 fără 20 de minute, credem cu rezultate bune.

LA DULUTH, MINNESOTA

Ziua de marţi, 11 iulie, a fost petrecută la Duluth. Am fost trataţi ospitalier, ca de obicei. Adunarea de aici numără în jur de 20; au fost prezenţi în jur de 60 din diferite părţi. Ne-au lipsit ajutoarele din tren, care s-au oprit în schimb la Minneapolis şi au plecat de acolo până la sfârşitul călătoriei lor, la Chicago. La Duluth am avut un serviciu de botez la care s-au botezat 18. Subiectul nostru cu acea ocazie a fost: „Deci, dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ”. Col. 3:1.

Adunarea pentru public a fost un succes. Publicitatea a fost făcută foarte bine şi larg. Publicul a fost în număr de cam şapte sute, care pentru o seară din timpul săptămânii, în timp de vară, a fost desigur extraordinar.

PORT HURON, MICHIGAN

Această oprire n-a fost programată, dar am aflat că o puteam face şi totuşi să respectăm angajamentul pentru Toronto — ajungând acolo duminică dimineaţa. Deşi prietenii din Port Huron au fost înştiinţaţi doar cu puţin înainte despre venirea noastră, am fost primiţi cu căldură.

O mare mulţime era în aşteptarea noastră, unii veniţi din Detroit. Am avut o sesiune interesantă după-amiază cu cei interesaţi, analizând textul: „Deci, dacă aţi fost înviaţi împreună cu Hristos, căutaţi lucrurile de sus”. Seara publicul a fost destul de bine reprezentat — în jur de 300 fiind prezenţi. Am considerat acest lucru excelent pentru o adunare de sâmbătă seara care a avut o anunţare nefavorabilă.

FINALUL LA TORONTO

Ultima noastră oprire a fost la Toronto. Convenţia fusese deja în sesiune cu o zi înainte de a sosi noi. Participarea a fost de aproape 600, din toate părţile Canadei. Unii au spus că a fost chiar cea mai bună convenţie din viaţa lor. Pentru sesiunea de duminică dimineaţa, destinată publicului, s-a făcut reclamă largă, şi a fost asigurată cea mai mare sală din oraş — Massey Hall. A fost aglomerată cu aproximativ 4.000 de oameni, şi ni s-a spus că aproape 2.000 au fost refuzaţi la intrare. Din nefericire, acustica clădirii nu este cea mai bună, şi unii care n-au auzit satisfăcător i-au deranjat pe alţii la ieşire. Cu toate acestea, adunarea, credem noi, a fost un mare succes. Unele mărturii care au ajuns la urechile noastre au implicat că Adevărul şi-a atins ţinta în unele cazuri. Ziarele au dat rapoarte bune de asemenea.

Prin invitaţie specială ne-am adresat unor evrei în sinagoga lor, unde a fost comemorată naşterea Dr. Herzl cu discursuri sioniste. Ne-am adresat pe scurt pe linia adunării lor.

Adunarea de seară a fost în mare parte evreiască şi participarea a fost estimată la aproape 2000. Atenţia acordată a fost excelentă, asupra subiectului „Sionismul, speranţa lumii”. Unii fraţi, circulând printre cei interesaţi, au făcut abonamente la Turnul de Veghere şi au luat comenzi pentru Studiile în Scripturi de la unii care auziseră pentru prima dată.

Luni înainte de amiază am vorbit pe tema „Botezul şi noua viaţă”. Şaizeci şi trei şi-au simbolizat consacrarea faţă de Domnul, chiar până la moarte.

Am sosit acasă în 18 iulie devreme. Am întâlnit familia Betel la amiază. Fuseseră aranjate nişte flori speciale, şi când am intrat în cameră toţi s-au ridicat şi s-au unit în cântare, „Sfântă-i legătura care leagă inimile noastre în iubire creştină”. Noi am mulţumit Domnului, am relatat pe scurt experienţele noastre şi am continuat cu prânzul. Ne-am exprimat mulţumiţi de călătorie şi de asemenea mulţumiţi de a fi din nou la Depozitul Central al Lucrării Secerişului.