Nicodată! Niciodată Dumnezeu nu își schimbă planurile după om, ci întotdeauna omul trebuie să își schimbe planurile, convingerile, ideile, crezurile etc., după Dumnezeu.

Ecles.1:4:”Un neam trece, altul vine, și pământul rămâne veșnic în picioare.”

“Căci așa vorbește Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit: “Eu sunt Domnul, și nu este altul!” (Isa.45:18)

Da! Pământul va fi locuit. De cine? De oameni în trupuri perfecte cum a avut Adam în Eden. Cine sunt acești oameni? Cei ce au populat acest pământ de la Adam încoace. Cei ce au murit vor fi înviați de Domnul, vor avea condiții favorabile pentru a cunoaște de Dumnezeul adevărat,  și apoi vor fi supuși probei de ascultare, toate timp de 1000 de ani. Aceasta este Împărăția despre care Domnul Isus învața pe cei credincioși să se roage: “Vie Împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe Pământ”.

În timpul de probă oamenii înviați vor trebui să facă dovada că ascultă de Dumnezeu și că merită să primească viață eternă aici pe Pământ. De ce este necesară această perioadă de probă? Pentru că Dreptatea lui Dumnezeu cere ca omul să fie informat pe deplin și dupa aceea testat. În Împărăția Milenară cunoștința de Dumnezeu va umple Pământul:

“Atunci Domnul Se va descoperi egiptenilor (intreaga omenire), și egiptenii vor cunoaște pe Domnul în ziua aceea. Vor aduce jertfe și daruri de mâncare, vor face juruințe Domnului și le vor împlini.” (Isa.19:21). ”

Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând: “Cunoaște pe Domnul!”, ci toți Mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea și nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.” (Ier.31:34)

Dar ce se întâmplă în prezent? Perioada aceasta de la Isus încoace este perioada de selecție a Bisericii lui Cristos, a Miresei Sale. Ei vor împărăți cu Cristos din cer, singurele ființe umane care își vor schimba natura umană pentru cea spirituală.

De ce această diferență? Pentru că aceștia trebuiesc testați în condiții adverse când Satan încă își face misiunea lui de testare a acestor oameni. Dumnezeu se foloseste de Satan ca să probeze pe sfinții Săi. Pentru ei diavolul nu este legat ci lăsat să lucreze ca să dovedească cine poate trece această probă cum a trecut și “Capul” lor, Domnul nostru Isus Cristos. Răsplata lor fiind mai mare și testul este mai greu.

Deci, Pământul a fost făcut pentru om. Întocmai cum peștele este făcut să trăiască în apă, tot așa omul a fost făcut să trăiască pe Pământ!