Creația lui Dumnezeu este dovada dragostei Sale. Domnul Isus este oglindirea dragostei Sale, de aceea El a spus că cine L-a văzut pe El, a văzut pe Tătal ceresc, căci nu vorbea de aspectul Său fizic ci de caracterul Său, și Fiul a oglindit dragostea Tatălui prin crearea acestui Univers material din care facem noi parte și a Universului spiritual despre care suntem informați din Cuvânt.

Noi oamenii suntem o dovadă a dragostei Sale. El este un izvor de viață, bucurie și fericire.

Dacă tot ne gândim, haideți să ne gândim cum suntem noi o dovadă a dragostei Sale. Păi am putea spune ca o dovadă a dragostei Sale se observă prin faptul că ne-a dat capacitatea de a vedea. Nu numai atât, ci ne-a dat capacitatea de a vedea culorile creației Sale. Sunt atâtea animale care nu pot vedea, și sunt atâtea altele care nu văd culorile acestui Univers. Uitându-ne la ele vedem ce favoare s-a facut acestei ființe minunate numită om. Mergem mai departe și vedem cum mânile noastre sunt dovada dragostei Sale căci cu ele făurim obiecte pe care animalele nu le pot făuri. Întregul nostru corp este o dovadă a dragostei Sale. Când vedem acrobații minunate la un circ de calitate, sau gimnastică nu încetăm să ne minunăm de capacitatea organismului nostru. Câtă suplețe, câtă grație, câtă exactitate, câtă capacitate de calcul are acest corp uman! Unde mai pui că este un corp uman decăzut, afectat de efectele căderii din perfecțiunea Edenului.

Mai mult decât atât, suntem capabili de judecată, gândire. Și acest lucru este o dovadă, căci foarte bine El ne-ar fi putut face fără posibilitatea de a gândi prea mult, sau a lua decizii personale. Dar slavă Domnului că nu suntem niste roboți ci avem posibilitatea de a lua decizii, si chiar dacă luăm decizii greșite uneori, avem posibilitatea de îndreptare. Minunat.

Avem și conștiință care ne mustră când greșim. Animalele nu au acest lucru. Avem capacitatea de a iubi, acest sentiment nobil și sublim care este călcat în picioare de degradarea la care am ajuns dar care este încă vizibil la cei cu o conștiință curată. Dragostea, subiectul nostru, se arată la unii care își iubesc soții sau soțiile chiar cu costul propriei vieți. Am putea continua la nesfârșit.

Dar faptul că există o ordine cronologică în creația Sa, ne indică latura temporală a Universului creat de El și nimic altceva.  Timpul este de mare însemnătate pentru noi în această creație. Cât timp a fost Dumnezeu Tatăl singur? Nu ni se spune. Și cum am putea înțelege acest timp? Căci noi măsurăm timpul în funcție de Universul creat pentru noi. Dar Einstein a dovedit că timpul poate fi măsurat diferit, este relativ. Timpul în Universul nostru poate fi dilatat sau contractat, fapt dovedit științific astăzi.

Dar ceea ce este relevant pentru noi este că tocmai această dragoste mai presus de înțelegerile noastre a facut ca noi să existăm.

Înțelegerea noastră bazată pe Scriptură este că Tatăl a creat pe Fiul Său, singura creație directă a Tatălui. Din dragoste s-a nascut aceasta. Și tot din dragoste Fiul a continuat aceasta, si când una din creații s-a abătut de la calea dreaptă, dragostea a fost aceea care s-a coborât să arate de ce este capabil cineva care iubește cu adevărat.

Dumnezeu are patru mari atribute, valori.

1.Puterea Sa

1Cron. 29:11-12: A Ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalți ca un stăpân mai presus de orice! De la Tine vine bogăția și slava, Tu stăpânești peste tot, în mâna Ta este tăria și puterea, și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile.”

2. Iubirea/Mila/Bunătatea Sa

Exod 34:6: „Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: “Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie”.

3.Dreptatea/Justiția Sa
Ps. 89:14: Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale.”

4. Înțelepciunea/Știința/Inteligența Sa

A Lui este înțelepciunea și atotputernicia: cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?” (Iov.9:4)
La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea; sfatul și priceperea ale Lui sunt.” (Iov.12:13)
Dar El a făcut pământul prin puterea Lui, a întemeiat lumea prin înțelepciunea Lui, a întins cerurile prin priceperea Lui.” (Ieremia 10:12)

Aceste patru mari atribute sunt în perfectă armonie și nu se încalcă niciodată.

În Eden două din ele au întrat in conflict: Dragostea și Justiția

Dragostea ar fi vrut ca Adam să fie iertat dar Justiția cerea pedeapsa, căci orice abatere de la drept trebuie corectată prin pedeapsă. Altfel restul creației ar fi tras concluzia că nu contează ce faci, poti face orice, nu există urmări. Desigur că nu se putea asa ceva. Cum să se împace totuși aceste două calități dumnezeiești?

Romani 7:25: Multumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, Domnul nostru!” Căci în Înțelepciunea Sa, El a pregătit și calea rezolvării acestui conflict. Balanța dezechilibrată putea fi adusă din nou în cumpănă prin plătirea unui preț echivalent. Un om perfect pentru un om perfect. Nu Dumnezeu, nu un heruvim, nu un serafim, nu om căzut în păcat.

Mai mult decât atât, dragostea Sa merge mai departe și arată lui Satan și restului creației că Dumnezeu nu are nimic împotriva să aibă ajutoare care să șadă pe tronuri de domnie alături de El, dar nu cum a vrut Satan prin jefuire, ci prin umilință și iubire de Creator. De aceea El acordă acum acest drept Bisericii, Mireasa lui Cristos. Ei vor primi ceea ce a dorit Satan dar nu a obținut datorită metodelor sale de lucru care exclud iubirea și jertfirea de sine.

Și chiar si mai mult. Împreună Mirele și Mireasa Sa, datorită dragostei ce au învațat de la Sursă, vor avea onoarea de a pune această dragoste în aplicare pentru a-și scoate semenii din bezna și decăderea în care i-a aruncat Satan și acoliții săi. În Mileniul de restaurare de care vorbea apostolul Petru în Fapte 3, ei vor face aceasta, și lumea va fi convinsă de ce dragoste este capabil Dumnezeu și cei ce devin fii ai Săi.

Iată ce frumos și armonios devine planul Său de mântuire când este privit în toată perspectiva și frumusețea sa!