Deut. 7:16 "Să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le va da în mână Domnul Dumnezeul tău; să n-arunci nicio privire de milă spre ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine."

La prima vedere pare o contradicție, un Dumnezeu plin de milă și îndurare poruncește poporului Său ales să nu aibe milă.

Versete de genul acesta dau multă bătaie de cap atunci cînd nu înțelegem întregul plan de mîntuire. Ele par să fie paradoxuri și contraziceri. Cei ce se apucă să citească Biblia, încep să aibă îndoieli cînd dau cu ochii de aceste versete. Și totuși o explicație parțială se găsește două cărți mai înainte și anume în Levitic întregul capitol 18.

1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

2. "Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: "Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

3. Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului unde aţi locuit şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor.

4. Să împliniţi poruncile Mele şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

5. Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul!

6. Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul.

7. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea.

8. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău.

9. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă.

10. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fetei tale. Căci este goliciunea ta.

11. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Îţi este soră.

12. Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău.

13. Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta.

14. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Îţi este mătuşă.

15. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea.

16. Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău.

17. Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire.

18. Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevasta ta, cât timp ea este încă în viaţă.

19. Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea.

20. Să nu te împreunezi cu nevasta semenului tău, ca să te pângăreşti cu ea.

21. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh şi să nu pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

22. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune.

23. Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie.

24. Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră.

25. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui.

26. Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru.

27. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită.

28. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră.

29. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor.

30. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru."

Degradarea acestor popoare atinsese culmea pînă acolo că omorau copii nevinovați (v.21)

Eu cred că doar citind aceste versete este de ajuns să constatăm că oamenii aceștia meritau să fie șterși din viață. Dumnezeu le-a dat posibilitatea să dea viață, să procreeze iar acești oameni își băteau joc de acest har omorînd acești copii nevinovați și plus celelalte scîrboșenii. Cine este părinte trebuie neapărat să fie revoltat că niște ființe nevinovate și fără apărare sunt omorîte fără milă. Cu cei fără milă, Dumnezeu se poartă fără milă ca să simtă pe pielea lor ce înseamnă. (Poate că versetele acestea ar trebui să dea de gândit celor ce practică avortul fără motiv).

Dar am spus mai devreme că aceste versete sunt doar o explicație parțială. Să mergem și mai departe să vedem ceea ce Dumnezeu a văzut dinainte. Cînd Dumnezeu le-a dat poruncă Israeliților să omoare fără milă aceste popoare știa de ce. Să vedem și noi:

Psalm 137:8 Ah! fiica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ţi va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! 9. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi de stâncă!

Aici Psalmistul ne relatează obiceiurile popoarelor înconjurătoare care omorau pe copiii celor învinși prin zdrobirea lor de pământ sau de zid ca și cum ar fi fost vorba de un sport. Israel a pățit așa căci nu au ascultat și nu au înlăturat acești ucigași de pe fața pămîntului. Psalmistul le dorește același lucru înapoi.

Mai departe:

2 Regi 8:11. Omul lui Dumnezeu şi-a pironit privirea asupra lui Hazael şi s-a uitat ţintă la el multă vreme; apoi a plâns.12. Hazael a zis: "Pentru ce plânge domnul meu?" Şi Elisei a răspuns: "Pentru că ştiu răul pe care-l vei face copiilor lui Israel; vei pune foc cetăţilor întărite ale lor; vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii lor şi vei spinteca pântecele femeilor însărcinate."

Să mai continuăm?

Osea 13:16. Samaria este pedepsită pentru că s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei. Vor cădea ucişi de sabie; pruncii lor vor fi zdrobiţi şi vor spinteca pântecele femeilor lor însărcinate.

Naum 3:10 Şi totuşi a trebuit să plece şi ea în surghiun, s-a dus în robie; şi pruncii ei au fost zdrobiţi în toate colţurile uliţelor; au aruncat sorţul asupra fruntaşilor ei, şi toţi mai marii ei au fost aruncaţi în lanţuri.

Nu trebuie să ne mirăm nici să ne îndoim de cruzimea din trecut, atrocitățile acestea se întîmplă încă și în ziua de azi. În războiul din Iugoslavia, și peste tot unde puterea învingătorilor orbește judecata și transformă oamenii în fiare, arabii musulmani care se folosesc de copii pentru atentate, etc.

Eu cred că este destul deșii am putea continua.

În final chiar și fără aceste indicii despre cruzimea și depravarea demonică a acestor popoare am putea spune că Dumnezeu are dreptul să dea viață și să ia viața. Nu El a creat-o? Nu are dreptul Creatorul să facă ce vrea cu creația lui?

Totuși Dumnezeu nu este așa cum ni-l imaginăm noi. El va aduce înapoi la viață chiar și pe acești depravați chiar și pe Sodoma și Gomora și le va da șansa îndreptării în Mileniu, în Ziua Judecății Sale drepte. Ele vor fi aduse la starea lor de dinainte adică vor fi înviate. Și acum avem o explicație completă, nu doar parțială.

Ezec 16:55 Astfel, surorile tale: Sodoma și fiicele ei se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și Samaria și fiicele ei se vor întoarce iarăși la starea lor de mai înainte, și tu și fiicele tale va veți întoarce iarăși la starea voastră de mai înainte.

Luc.10:12 Eu vă spun că în ziua judecăţii va fi mai uşor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea.