Biblia spune în 1 Împăraţi 8:56: “Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, nici unul n-a rămas neîmplinit.”, şi apoi ştim că totul e posibil la Dumnezeu cu excepţia unui singur lucru: “Dumnezeu nu poate minţi” (Evrei 6:18),  deci ceea ce e scris negreşit se întâmplă. Apostolul Pavel spune că lucrurile care s-au întâmplat cu poporul lui Israel au fost scrise pentru învăţătura noastră cu scopul ca să fie exemple pentru noi. (1 Corinteni 10:11).
Uitându-ne la experienţele lor şi ceea ce a profeţit Domnul prin profeţi vedem că totul s-a întâmplat cu exactitate. Domnul Isus a spus că din cauza necredincioşiei lor naţiunea va fi împrăştiată în toate colţurile pământului şi proorocii au profeţit cu aproximativ 3000 de ani în urmă că ei, după ce vor fi împrăştiaţi vor fi aduşi înapoi în ţara lor – lucru pe care îl vedem clar cu ochii noştri. Daniel a profeţit cu 2500 ani în urmă că la timpul sfârşitului cunoştinţa va creşte (Daniel 12:3). Noi suntem binecuvântaţi să vedem cu ochii noştri profeţiile întâmplindu-se. Mai sunt multe alte lucruri frumoase care ne dau credinţă în Domnul şi în promisiunile Lui, de aceea este important să studiem Cuvântul Domnului şi să încercăm să-l înţelegem şi să-l trăim.
Habacuc 2:3 „Căci este o proorocie, a cărei vreme este Hotărâtă, se apropie de împlinire, şi nu va minţi; dacã zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit.”