Vol. 17, Ianuarie-Februarie 2010, Nr. 2


FOC LITERAL SAU SIMBOLIC?

”Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin Cuvântul Său, pentru focul din ziua de judecată şi de pierzare a oamenilor nelegiuiţi.” etru 3:7.

R 5317 W. T. 15 septembrie 1913 (pag. 285-286)

Am fost întrebaţi dacă această profeţie trebuie aşteptată să se împlinească într-un fel mai mult sau mai puţin literal, ca, de exemplu, prin manifestări electrice, de fulgere, furtuni, sau în legătură cu zona de energie electrică despre care unii oameni de ştiinţă cred că se apropie de Pământ etc., şi dacă acest gând, dacă este acceptat ca adevărat, ar fi în armonie cu Exodul 9:23: Şşi Domnul a trimis tunete şi piatră; şi foc cădea pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste ţara Egiptului”.

Noi gândim totuşi că acest foc mare pe care Domnul îl menţionează prin sf. Petru, Ţefania, profetul David şi alţii, va fi un foc simbolic. Profeţii declară că focul acelei mari Zile îi va arde pe cei răi — cu rădăcină şi ramură. şi ar părea să semnifice că Justiţia, indignarea lui Dumnezeu va arde împotriva fiecăruia care este rău, şi că acest foc va continua de-a lungul întregului Veac Milenar — ”Ziua aceea”, Ziua de o mie de ani. Nu va lăsa din cei răi nici rădăcină nici ramură.

Mintea umană se lărgeste faţă de principiile dreptăţii

Focul începe la începutul acestei Zile, prin marele timp de strâmtorare. Focul de aici ar părea să fie de acelaşi fel. Judecăţile Domnului vor fi peste tot pe Pământ şi locuitorii lumii vor învăţa dreptatea. Domnul a spus că un foc era deja aprins în naţiunea evreiască. Necazul a venit peste ei până când întreaga lor formă de guvernare a trecut — în anul 70 d. Cr. şi astfel vedem acum că mai mult sau mai puţin există focuri care ard ici şi colo, scoţând la iveală într-o oarecare măsură pe răufăcători. Isaia 26:9; Luca 12:49.

Aceasta continuă de câtăva vreme şi într-o anumită măsură lărgeşte mintea umană faţă de principiile dreptăţii şi nedreptăţii. Aceasta cuprinde metodele de afaceri într-un mod care n-a fost cunoscut niciodată înainte. Auzim mult despre tertipurile politice din prezent, dar lumea n-a avut niciodată aranjamente de afaceri atât de drepte, atât de juste şi echitabile ca în prezent. şi aceasta nu este pentru că oamenii sunt mai drepţi decât strămoşii lor, ci pentru că ajung să vadă metode mai bune de afaceri. Dar condiţiile actuale se vor sfârşi într-un mare timp de necaz, în care elementul Capital şi elementul Muncă vor încerca să se ardă unul pe altul — şi va fi, fără îndoială, o mare conflagraţie. Întreaga structură va fi implicată în anarhie, care însă va fi numai temporară, datorită stabilirii împărăţiei lui Mesia.

Să veghem, mai degrabă decât să speculăm

După cum pare să sugereze apostolul Petru, că ”cerurile” vor fi în foc şi ”pământul” de asemenea, conflagraţia ar putea să aibă începutul în Biserică. Vedem mai multă sau mai puţină frământare acum printre teologi şi în toate clasele. Vedem că oamenii îşi pierd mai mult sau mai puţin încrederea în conducătorii lor din trecut, şi arată ca şi cum Şcerurile” vor trece cu mare luptă şi zguduire. Chiar acum au o mică diversiune cu atac special asupra noastră. Ei nu au încă atât de mult unul împotriva altuia, pentru că toţi sunt foarte ocupaţi să facă tot ce pot împotriva noastră.

Toate acestea nu sunt în conflict cu faptele prezentate în Studiile în Scripturi — privitor la schimbarea de Dispensaţii. Avem asigurarea din Scripturi că împărăţia lui Mesia va aduce lumii mari binecuvântări, şi ne întrebăm cum vor veni aceste binecuvântări. Va fi un nou aranjament de lucruri în afacerile Pământului, dar exact care va fi natura schimbărilor fizice, sau cum vor fi ele împlinite, nu ştim. Nu trebuie să presupunem că va fi o altă boltă de apă pentru a provoca un alt Potop, căci Domnul a declarat că nu va mai fi alt potop pe întregul Pământ.

Ar fi foarte neînţelept din partea noastră să speculăm asupra vreunui lucru care nu este descoperit în Biblie. Preferăm să ţinem ochii deschişi şi să nu permitem minţii noastre să stăruiască în mod special asupra unei teorii. Încrederea noastră nu este în vreo metodă, ci în Cel care are toată puterea. Suntem siguri că tot ceea ce a promis El va fi împlinit. Nu este necesar să decidem punctul nici chiar în mintea noastră, cu atât mai mult să-l menţionăm altora.

Semne ale schimbărilor dispensaţionale

Apoi trebuie avut în minte că relatarea lui Ioel despre binecuvântarea de la Cincizecime este împărţită în două părţi — binecuvântarea peste servitori şi servitoare, şi apoi peste toată carnea. Conform acesteia, servitorii şi servitoarele Domnului au binecuvântare specială în prezent. Cu încheierea binecuvântării servitorilor şi servitoarelor vine împlinirea altei profeţii — turnarea Spiritului sfânt peste toată carnea. Aceasta evident se referă la binecuvântarea întregii lumi prin Biserică în timpul miei de ani. şi în legătură cu aceasta vedem că Domnul va arăta semne şi minuni, nori, Şsânge, foc şi stâlpi de fum”. Noi nu avem cunoştinţă clară că acest limbaj este simbolic. Se poate referi la revoltă şi agitaţie socială, tulburări politice, tulburări financiare, şi de asemenea unele manifestări fizice ale Puterii divine în legătură cu timpul de strâmtorare.

Dar toate acestea sunt doar presupuneri. Noi aşteptăm o schimbare; şi dacă această schimbare va fi însoţită de tulburări fizice, acum este timpul să vină. Căci Domnul spune: ”Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt” — împărăţie. Presupunerea că va fi o catastrofă atunci, n-ar fi în armonie cu această profeţie. Mai degrabă, timpul potrivit, dacă trebuie să fie astfel de calamităţi şi schimbări, fizice şi electrice, ar părea să fie chiar acum — chiar la timpul când, după cum a prevenit Domnul, va fi ”un timp de strâmtorare cum n-a fost de când există popoare” — la timpul când se pare că cele Şpatru vânturi”, îngerii căzuţi, vor fi dezlegate.

Toate aceste lucruri împreună vor constitui ”timpul de strâmtorare cum n-a fost niciodată înainte”. şi ”Vegheaţi deci tot timpul şi rugaţi-vă ca să fiţi socotiţi vrednici să scăpaţi” de acest timp de strâmtoare. Vegheaţi ca să puteţi Şscăpa de toate acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului Omului”. Luca 21:36.