FOTO-DRAMA ÎN EUROPA

R5502a W. T. 15 iulie 1914 (pag. 217)

Pentru continuarea planurilor de prezentare a Foto-Dramei în Europa, editorul, însoţit de trei operatori pregătiţi, a părăsit New York-ul pe S. S. Lusitania, în data de 19 mai, câţiva prieteni alăturându-se grupului. Sosirea noastră la Londra a fost la timpul potrivit pentru convenţia din Londra de la Rusalii. Cele trei zile de convenţie sau dovedit foarte interesante şi folositoare. Toate sesiunile au fost ţinute în sala Operei din Londra, cea mai mare participare fiind de două mii de persoane. Diferitele trăsături ale marelui plan al lui Dumnezeu au fost prezentate de şaptesprezece vorbitori. Convenţia s-a încheiat cu o masă de dragoste la care au participat aproape două mii. Aceasta a fost declarată fără rezerve ca cea mai plăcută convenţie ţinută vreodată în Europa. Domnul a fost cu poporul Său, binecuvântândune, împrospătând-ne şi întărindu-ne. O sută douăzeci şi patru de persoane şi-au mărturisit prin scufundarea în apă deplina lor consacrare faţă de Domnul până la moarte.

Între timp, pregătirile pentru Drama erau în desfăşurare. A fost iniţiată o şcoală pentru instruirea finală a fraţilor care câştigaseră deja o cunoştinţă considerabilă despre operarea cinematografică — pentru a-i familiariza cu ((888)) aspectele speciale care aparţin de Foto-Drama Creaţiei. O grupă scoţiană şi două grupe englezeşti au fost iniţiate repede, totalizând cincisprezece tineri consacraţi, buni şi doritori de serviciu. O lecţie sau două au demonstrat că aceştia vor fi repede foarte eficienţi. Între timp o altă grupă de cinci va fi pregătită de îndată ce lucrarea vă părea să le ceară serviciile. Delegaţii din Franţa, Elveţia, Germania, Danemarca, Suedia şi Finlanda au venit la Londra pentru a face aranjamente pentru Dramă în ţările lor natale şi pentru a câştiga informaţii în ceea ce priveşte funcţionarea ei şi paşii necesari pentru pregătire. Speranţa noastră este că iulie va fi martorul prezentării Dramei în toate acele ţări. Prietenii par foarte nerăbdători şi perspectivele favorabile.

Un început favorabil cu Drama a fost făcut la Teatrul Princess, din Londra, duminică 14 iunie, zi în care au fost prezenţi aproximativ două mii două sute. Drama trebuie să continue în fiecare după amiază şi seară timp de o lună. Alte prezentări în Londra sunt posibile, dar cum vor fi, va depinde în mod considerabil de providenţa Domnului şi de zelul prietenilor locali. Toţi au părut foarte încântaţi de cele două părţi ale Dramei expuse înainte de plecarea noastră, în 20 iunie. Noi credem că în Europa, ca şi în Statele Unite, publicul va fi foarte interesat şi va profita de aceasta, cea mai recentă metodă de a scrie măsurătorile sau planul divin pe table — Evanghelia fiind ilustrată în timp ce este explicată prin minunatele noastre aranjamente cu maşinile care vorbesc şi cu Scenariul nostru gratuit.

Când am plecat erau în desfăşurare aranjamente pentru câteva localităţi din Marea Britanie. În Glasgow, Drama trebuia să înceapă chiar în ziua următoare, în 21 iunie, în Sala sf. Andrew, cea mai mare sală din acest oraş. Nu avem nici o îndoială că binecuvântarea Domnului asupra energiei fraţilor va face prezentarea un succes — de folos multora.

Lăsând operatori să instaleze Drama în Marea Britanie, Scandinavia, Germania, Franţa şi Elveţia, în cooperare cu filialele Societăţii din acele ţări, am început călătoria spre casă în 20 iunie, pe S. S. Aquitania. O călătorie remarcabil de liniştită şi de plăcută ne-a adus în patrie la timpul potrivit pentru convenţiile din Asbury Park, N.J., Columbus, Ohio şi Clinton, Iowa.

Editorul a fost atât încurajat cât şi în continuu inspirat şi împrospătat de contactul cu fraţii în şi din diferitele părţi ale lumii. Este folositor să observăm spiritul de loialitate faţă de Domnul şi de Cuvântul Său — spiritul de devotare care continuă luni şi ani. Spiritul manifestat este acelaşi pretutindeni — spiritul iubirii şi zelului — Spiritul sfânt. Motivul acestei manifestări este explicat prin cuvintele apostolului: „Printr-un singur Duh, noi toţi am fost botezaţi într-un singur trup” — Cristos.