Vol. 17, Septembrie-Octombrie 2010, Nr. 6 


ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

W. T. 1 august 1913 (pag. 239)

Volumul 6 studiul 15

VRĂJMAŞII ŞI ATACURILE ÎMPOTRIVA NOII CREAŢII

7 Septembrie

Citiţi de la pag. 642 până la pag. 646 p.1

Iubiţi dreptatea — urâţi nelegiuirea

(62) Cum să înţelegem filosofia procedurilor lui Dumnezeu cu Noua Creaţie prin supunerea lor la astfel de încercări de foc, deosebite? Pag. 642; pag. 643 p.1

(63) Ce ilustraţie din natură ne poate ajuta să înţelegem procedurile providenţiale ale lui Dumnezeu faţă de Noua Creaţie, şi ce speranţă avem noi în răsturnarea definitivă a răului când acesta a servit scopului Divin? Pag. 643 p.2

(64) Ce scop special a servit păcatul şi boala atât în cazul lumii cât şi în cazul Domnului nostru şi a micii Sale turme? Pag. 644 p.1

(65) Din moment ce Noua Creaţie a fost simbolizată de Israelul natural în multe privinţe, de ce nu s-ar aştepta ei să fie liberi de încercările şi dificultăţile lumii exact aşa cum a fost scăpat Israel de ele? Pag. 645 p.1

(66) Ce consolare specială oferă Scripturile pentru Noua Creaţie care suferă diferite greutăţi şi încercări de foc? Pag. 646 p.1

14 Septembrie

Citiţi de la pag. 647 până la pag. 654 inclusiv

(67) Ar trebui ca încrederea noastră în grija protectoare a Domnului să ne conducă la indiferenţă în ceea ce priveşte lucrurile naturale? Şi cum ar trebui să ne examinăm când vin peste noi dezastre fizice sau financiare în ciuda celor mai bune străduinţe ale noastre? Pag. 647, 648

(68) Cum putem dovedi că Scriptura El îţi vindecă toate bolile tale” (Psa. 103:3) nu se aplică la bolile fizice ale Noii Creaţii? Pag. 648 p.1

(69) Cum se armonizează cele dinainte cu Marcu 16:9-20? Pag. 649 p.1

(70) Care au fost experienţele Domnului nostru şi ale apostolilor cu privire la infirmităţile fizice? Pag. 650 până la pag. 652 jos.

(71) Avem vreo mărturie că apostolii au folosit puterea divină pentru alinarea bolii lor proprii sau a altor urmaşi consacraţi ai lui Cristos? Cum trebuie să le acceptăm şi să le urmăm exemplul? Pag. 653, 654

21 Septembrie

Citiţi de la pag. 654 până la pag. 657 p.1

BISERICA NOMINALĂ CA ADVERSAR AL NOII CREAŢII

(72) Cum este recunoscută Biserica Nominală faţă de Adevărata Biserică a lui Cristos? Pag. 654

(73) O diferenţă mare între aceste două clase ar fi în avantajul sau dezavantajul Adevăratei Biserici? Pag. 655 p.1

(74) Care a fost întotdeauna poziţia celor cu adevărat consacraţi în timp ce erau în sistemele nominale şi ce serviciu a făcut Babilonul” pentru aceştia? Pag. 655 p.2

(75) În ce mod este Noua Creaţie supusă continuu ispitei din partea Bisericii Nominale? Pag. 656 p.1

ARMĂTURA LUI DUMNEZEU

(76) Care este îndemnul apostolului cu privire la Armătura lui Dumnezeu? Care este armătura, şi de ce este necesar să îmbrăcăm toată armătura” în prezent? Pag. 657 p.1

28 Septembrie

Citiţi de la pag. 657 p.2 până la pag. 658 p.3

(77) Ce reprezintă cingătoarea? Pag. 657 p.2

(78) Ce reprezintă platoşa? Pag. 657 p.3

(79) Ce reprezintă încălţămintea? Pag. 657 p.4

(80) Ce este scutul şi de ce este absolut indispensabil? Pag. 658 p.1

(81) Ce este coiful mântuirii şi de ce este atât de important astăzi? Pag. 658 p.2

(82) Care este singura armă ofensivă a Noii Creaţii? Şi cum poate fi obţinută şi folosită? Pag. 658 p.3