ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul 6, studiul V şi VI, Oganizarea Noii Creaţii

WT 1 septembrie 1911 (pag. 351)

3 Septembrie

126) Ceeace s-a spus mai înainte înseamnă că surorile nu pot niciodată să explice altora „veştile bune de mare bucurie”? Pag. 267 par. 2.

127) Care este sfatul apostolului privind atitudinea femeii la adunările de adorare şi laudă ale Bisericii? Pag. 268 par. 1.

128) La ce fel de întruniri ale Bisericii se referă evident restricţiile apostolului? Pag. 268 par. 2, pag. 269 par. 1.

129) Favorizează Apostolul Pavel ideea „drepturilor femeii”? Pag. 269 par. 2.

130) Ce argument poate fi scos din Efes. 4:11, 12 asupra acestui subiect, remarcând genul indicat în greacă? Pag. 269 par. 3.

131) Ar fi considerat „a învăţa” când o soră citează cuvintele Domnului sau ale apostolilor asupra unui subiect în discuţie, sau să citească sau să se refere la publicaţii recunoscute care explică Scripturile? Pag. 270 par. 1.

10 Septembrie

132) Care este evident simbolismul frumos şi potrivit al acestei ordini divine în Biserică, „Să se acopere”? Pag. 270 par. 2.

133) Ce element din îmbrăcămintea Marelui Preot şi a preoţilor subordonaţi a tipificat această distincţie între bărbat şi femeie? Pag. 271 par. 1.

134) Explicaţi învăţătura apostolului cu privire la acoperirea capului surorilor, arătată în 1 Cor. 11:3-7, 10-15. Pag. 271 par. 2.

135) A fost aceasta o poruncă Divină? Şi sunt motive bune pentru a continua acest obicei? Pag. 271 par. 3.

136) Pe scurt, care sunt libertăţile şi limitările surorilor în Eclesie? Pag. 272.

17 Septembrie

1) Deşi întreaga Biserică din toată lumea este una, cum trebuie considerată fiecare Eclesie separată, şi cum să se conducă? Pag. 273 par. 1.

2) Cum trebuie să recunoască fiecare adunare pe toate celelalte Eclesii, şi să se aştepte ca Domnul să suplinească nevoile Bisericii ca întreg? Pag. 273 par. 2.

3) În timp ce caută astfel de instrumente speciale să fie folosite de Domnul, care trebuie să fie atitudinea Bisericii faţă de toţi aceştia şi de învăţăturile lor? Pag. 274 par. 1.

4) Ce dovadă scripturală avem pentru a aştepta un canal general de instruire la prezenţa a doua a Domnului, şi cum afectează aceasta Eclesiile individuale cu privire la ordine, disciplină etc.? Pag. 274 par. 2.

5) În alegerea de bătrâni pentru o Eclesie, care sunt cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească cei care încearcă să exprime mintea Domnului votând? Pag. 275 par. 1.

24 Septembrie

Rânduirea de bătrâni în fiecare ecclesie

6) Care este semnificaţia cuvântului rânduit în Fapt. 14:23? Pag. 276 par. 1.

7) Este folosit acelaşi cuvânt grec de către Domnul şi de către apostoli cu privire la rânduirea apostolilor, şi de fapt a oricărui membru al Noii Creaţii? Pag. 276 par. 2.

8) Care a fost obiceiul Bisericii timpurii? Citaţi două exemple ale acestei metode. Pag. 276 par. 3.

9) Nu se află nici un alt cuvânt amintit în Noul Testament care să însemne a da autoritate sau permisiune să predice, după cum este acum folosit şi înţeles în general cuvântul rânduire? Pag. 277 par. 2 până la Pag. 278 par. 3.

10) Ce spirit este răspunzător de împărţirea în „preoţi” şi „laici”? Pag. 278 par. 4 prima parte.