ÎNTREBĂRI BEREENE LA STUDII ÎN SCRIPTURI

Volumul 6, studiul VI, Ordinea şi disciplina Noii Creaţii

W.T. 15 iulie 1911 (pag. 223)

6 August

Învăţătorii în Biserică

104) Care este semnificaţia Scripturală specială a cuvintelor „în stare să înveţe”? Pag. 255.

105) Cum putem să facem distincţie între învăţare şi predicare? Pag. 256 par. 1.

106) Care este lucrarea unui evanghelist? şi cum au schimbat condiţiile din prezent metoda de evanghelizare? Pag. 256 par. 2; Pag. 257.

Mulţi ar trebui să fie în stare

să înveţe

107) Ce Scriptură sugerează că în sens general toţi membrii Noii Creaţii ar trebui să fie în stare să înveţe, şi că învăţarea nu este limitată la o clasă clericală? Pag. 257 par. 2.

13 August

„Fraţii mei nu fiţi mulţi învăţători”

108) Înseamnă Iacov 3:1 că nimeni din Biserică să nu devină învăţător? Dacă nu, ce înseamnă? Pag. 258 par. 1.

109) Explicaţi Matei 5:19 în legătură cu aceasta. Pag. 258 par. 2.

„Nu aveţi nevoie să vă înveţe cineva”

110) Având în vedere alte Scripturi şi experienţele vieţii, este traducerea acceptată a lui 1 Ioan 2:27, 20 corectă? Pag. 259 par. 1.

111) Ce gânduri sunt sugerate de context, începând cu versul 18? Pag. 259 par. 2.

112) Care este evident gândul Apostolului cu privire la versetul 27? Pag. 260 par. 1, 2.

113) Care este semnificaţia specială a cuvântului „ungere” în versetul 20? Şi cum a fost aceasta simbolizată? Pag. 261 par. 1.

20 August

114) Ce dovadă este această ungere pentru noi şi pentru alţii? Pag. 261 par. 2.

115) Deci, care este concluzia cu privire la necesitatea de-a avea învăţători? Pag. 262 par. 1, 2.

„Cine primeşte învăţătură” şi „cel

ce învaţă”

116) Învaţă Scripturile o credinţă mecanică şi acceptarea oricărei doctrine? Pag. 263 par. 1.

117) Pe de altă parte, încurajează Cuvântul lui Dumnezeu un spirit combativ, căutător de greşeli sau de polemică? Pag. 263 par. 2.

118) Ce semnificaţie are cuvântul „să facă parte” (a comunica) din Gal. 6:6? Pag. 264 par. 1.

27 August

Locul femeii în Biserică

119) Există vreo discriminare de sex cu privire la acceptarea ca membru în Noua Creaţie? Sprijiniţi-vă răspunsul cu citate scripturale. Pag. 264 par. 3 prima parte.

120) Având în vedere limitările explicite puse pentru serviciul femeilor în Biserică, cum să armonizăm aceasta cu afirmaţia precedentă? Pag. 265 sus.

121) Indică Scripturile o lipsă de iubire din partea Domnului nostru, sau o lipsă de educaţie sau de capacitate a femeilor, încât au fost puse astfel de restricţii asupra lor în Biserica timpurie? Pag. 265 par. 1.

122) Cum se pare că a fost folosită femeia de către Adversar la înşelarea omenirii? Pag. 265 par. 2.

123) Ce talent natural al femeii pare să o facă nepotrivită pentru serviciul public? Pag. 266 par. 1, 2.

124) Cum această însuşire, plăcerea de a fi aprobată, devine o capcană pentru femeie când este exercitată faţă de public? Pag. 267 par. 1 prima parte.

125) Cum este ambiţia de a părea mai înţelept decât alţii un pericol care atacă atât bărbatul cât şi femeia? Şi care sunt avertizările apostolului? Pag. 267 par. 1; Z *08-24.